Spinnen

Douchen doen de meeste mensen meestal alleen. Elke regel kent natuurlijk zijn uitzondering. Maar als ik douche ben ik nooit alleen. Als ik erin stap…

Neem dan de verzekeraars

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft surseance van betaling aangevraagd. De Raad van Toezicht is in spoedzitting bijeen. Faillissement dreigt. De directie probeert alle patiënten met spoed…

Stadsvogels

Deze week werd bekend dat stadsvogels in aantal broedparen achteruit gaan. In het bijzonder de Huismus, de Heggenmus, de Houtduif en de Merel. Nu woon…

Jachtzin

Enkele weken geleden was de jacht veel in het nieuws. Een jachtopziener op de Hoge Veluwe legde uit dat zijn collega’s en hij maatregelen moesten…

Zwartepieten

Begin jaren 70, sinterklaasavond. Buiten vroor het dat het kraakte en de maan scheen door de bomen. Mijn jongste broer, een nakomertje, geloofde nog. Wel…