EEN TOEKOMSTIGE TERUGBLIK

Het is juli 2030. De parlementaire enquêtecommissie WFC is voor de tweede dag bijeen. De SGP, Forum voor Burgerbelangen en fractie MedeEde (= Charifa El…

Jeugdzorg deel 93

Mijn moeder stopte met werken toen mijn oudste broer werd geboren. Vanaf dat moment was ze er altijd voor ons. Tussen de middag samen eten,…

Klein maar fijn

In februari schrok de Steinwijk van het plan om even 750 appartementen naast winkelcentrum Bellenstein te bouwen als de ING straks weg is. Best veel…

Met de kennis van nu…

In de zeventiger jaren waagde mijn moeder – ongestudeerd en slechts eenvoudig huisvrouw – een tegenwerping te maken naar haar broer en zwager. Haar broer…

Draaigatje

Nieuw! Er is een oplossing voor alle problemen! Een antwoord op uw vragen. Alle vragen? Ja, spiritueel, relationeel, levensvragen maar vooral politieke vragen. Het antwoord…

Inclusieseur

En…wezen kijken bij het NK Wielrennen in Ede? Ik ook niet! Gebeurt er eindelijk wat in Ede dan laten we het massaal afweten…Nou vind ik…

JACHTOPZIENERS

“Vooralsnog lijkt het NK wielrennen in Ede wel vooral een feestje van politici. Weinig publiek langs de weg en terrassen en centrum. Niet druk.” Je…

Perspectiefnota

Het is niemand precies duidelijk hoeveel maar vast staat dat gemeente Ede geld tekort gaat krijgen de aankomende jaren. Een miljoen of acht. Nou gaat…