Praten voor bomen

Twee jaar geleden redden mijn vrouw en ik een boom. Elke dag lopen we erlangs bij een elektriciteitshuisje op de hoek van onze straat. Wat…

1 april 2021

Ken je die mop van de premier die gekruisigd werd op Goede Vrijdag maar niet doodging? Het was een memorabele 1 april dit jaar. Een…

Emancipatie

Recent onderzoek toont aan dat het niet goed gaat met de verdeling van de zorg- en huishoudelijke taken tussen vrouw en man. Althans wat betreft…

Stille discriminatie

‘Voordat je weggaat, zou je die betaling voor mij willen doen? Al die cijfers maak ik steeds fouten mee.’ Een twintigtal mensen in hoge ouderdom…

Retourtje Hemel

Een gang, een lange laan met aan weerszijden dikke berken. Door hun ruisend bladerdak parelt zonlicht dat op de grond een spel speelt met de…

Winterpret in Ede

Daar klopte toch ineens Koning Winter aan. Tijdens zijn aanloop had ik het druk, dus moest ik als een bezetene aan het werk. Potplanten in…