Over EdeDorp.nl

EdeDorp is een platform voor kritische bewoners die graag hun mening willen delen. Positief of negatief. EdeDorp heeft vaste columnisten maar iedereen is welkom om een eigen column te publiceren. Ook reacties zijn van harte welkom. Hiervoor gelden maar een paar spelregels: hou het beschaafd en reageer op de inhoud en niet op de persoon. Bijdragen worden altijd bekeken door de redactie maar de redactie noch de beheerders of eigenaren van de site zijn verantwoordelijk voor de inhoud van columns en reacties.

Het copyright/intellectueel eigendom van de teksten berust bij de auteur. Het kopiëren of anderszins gebruiken van teksten van deze site is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Informatie over deze site kan verkregen worden via het contactformulier.

Voor acute informatie, reacties e.d. kunt u bellen met 06 1860 8042