DE PvdA HOUDT VAN DE SCHOORSTENEN VAN HET WARMTEDRIJF

De gemeenteraad van Ede heeft 39 leden. De PvdA telt in die raad 2 leden. Maar dat is niet alles voor die partij. De PvdA levert ook nog een wethouder. Dat is toch fantastisch!! Zo’n klein partijtje en toch mooi een eigen wethouder! Natuurlijk wil zo’n partij in de raad opvallen. Ja toch! Dus als je als PvdA-raadslid spreekt tijdens een raadsvergadering spreek je namens die partij. Simpel. Nou dat was dus genieten tijdens de raadsvergadering van 4 april j.l. Er werd namelijk gekletst over het Warmtebedrijf. Wat zei een PvdA-raadslid? Dat raadslid zei dat de schoorstenen van het Warmtebedrijf “heerlijk ruiken”. Het gaat er niet om of die schoorstenen “heerlijk ruiken” maar dat de gehele fractie van de PvdA, dus 2 personen, die mening was toegedaan. Dus het betreffende raadslid en dus ook  de fractievoorzitter van die partij waren die mening toegedaan. Dus de gehele fractie van de PvdA vond op 4 april j.l. dat de schoorstenen van het Warmtebedrijf “heerlijk ruiken”. Wat een vondst!

Een paar dagen later las ik op internet dat de fractievoorzitter vaan de PvdA niet blij was met de uitspraken van zijn collega-raadslid. Ik neem toch aan dat vooraf aan zo’n raadsvergadering ook de PvdA intern heeft overlegd wat de PvdA zou gaan zeggen. En nu na afloop zeggen dat je als fractievoorzitter van de PvdA niet blij bent met de uitspraken van de gehele PvdA-fractie. Dan val je m.i. je collega-raadslid in het openbaar af. Maar toch heeft de PvdA op de eigen website een artikel gepubliceerd over die raadsvergadering, met name het onderdeel over het Warmtebedrijf. Waarom daar niet even een zinnetje bij over het “heerlijk ruiken” van de schoorstenen van het Warmtebedrijf? Of in een nieuwe raadsvergadering daarop terugkomen? Ik zou bijna zeggen dat nu het PvdA-raadslid niet blij moet zijn met de uitspraken van de PvdA-fractievoorzitter ergens elders op internet. Je hoeft toch als PvdA-fractie niet op internet verantwoording af te leggen over wat je zegt in een gemeenteraadsvergadering? Of, en dat is nog veel erger, een collega-raadslid ter verantwoording te roepen?

Leg liever verantwoording af aan de leden van de PvdA in Ede. Misschien vinden dan alle leden dat de schoorstenen van het Warmtebedrijf “heerlijk ruiken”! Gaat dan de fractievoorzitter op internet nog meedelen dat uiteraard ook de gehele fractie nog steeds vindt dat de schoorstenen van het Warmtebedrijf “heerlijk ruiken”? Of, en dat is waarschijnlijker, vertrouwt die fractie erop, dat de schoorstenen van het Warmtebedrijf,  nog jarenlang nog “heerlijk blijven ruiken” ten behoeve van de omwonenden van het Warmtebedrijf.                

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *