Wordt de N224 afgesloten?

Over de N224 ten oosten van Ede rijden elke dag 11.000 auto’s. Deze weg doorkruist prachtige natuurgebieden met veel wild. Dat leidt soms of vaak tot een aanrijding. De provinciale VVD vindt soms heb ik begrepen, bij GroenLinks vinden ze vaak.

In 2021 overleefden tot 8 november 96 edelherten, reeën, wilde zwijnen dassen, vossen en een wolf een aanrijding met een auto niet. In heel 2020 waren het er 68. Dit roept de vraag op bij hoeveel dood gereden dieren de VVD niet meer spreekt over soms, maar over vaak.

Vanwege al die wildaanrijdingen organiseerde GroenLinks van de week een brainstormavond over wat je hieraan kan doen. Snelheid verlagen, zei iemand. Goed idee. Op de weg tussen Ede en Wekerom ging eind vorig jaar de snelheid al naar 60 kilometer. Op één stuk mag je echter 80 kilometer blijven rijden. Cynisch dat in de week na de snelheidsverlaging juist op dat 80 km gedeelte twee dieren werden dood gereden.

Het is een voorbeeld van halfslachtig politiek beleid van politici met zwakke knieën die niet alleen wildaanrijdingen geen echt probleem lijken te vinden. Ook de totale onveiligheid op de wegen in het Edese buitengebied, die zo langzamerhand in een racebaan is veranderd, leidt niet tot werkelijk ingrijpen.

Ondertussen neemt het probleem op de N224 alleen maar toe. In Ede-Oost bouwt Ede bijvoorbeeld aan de rand van prachtige natuurgebieden, en soms er ook in, veel woningen. Nieuwe bewoners betekenen echter meer auto’s die ook de N224 gaan gebruiken. Het aantal auto’s op de N224 zal hierdoor naar verwachting stijgen tot 18.000 per dag.

Daarnaast besloot de gemeente Ede om ook in Ede-Oost een World Food Center Experience te bouwen. Dat moet 300.000 bezoekers per jaar trekken. Als dat lukt, zal het aantal auto’s op de N224 verder stijgen boven de 18.000 per dag.

Meer dan 18.000 auto’s per dag betekent straks file rijden op de N224. Wie durft er dan nog bij Juffrouw Tok naar de schaapskooi over te steken? Geen mens, en over de hele N224 misschien ook wel geen dier. Misschien is dit, meer auto’s, de gemeentelijke oplossing om de wildaanrijdingen tegen te gaan?

De Bosraad Ede heeft een betere oplossing. Dit adviesorgaan van het Edese College van Burgemeester en Wethouders stelt voor om op termijn de N224 bij Ede af te sluiten. Dus geen auto’s meer die vanuit Ede naar Arnhem kunnen rijden. Omgekeerd kom je vanuit Arnhem niet verder dan de schaapskooi. Een gedurfd advies dat, indien opgevolgd, kan leiden tot een prachtig, aaneengesloten, obstakelvrij natuurgebied, aantrekkelijk voor flora, fauna en de mens.

Is dit realistisch? Voorlopig niet. Zolang je als politiek wijken en voorzieningen bouwt waarbij automobiliteit bij de inrichting het uitgangspunt is, gaat er niet zoveel veranderen. Behalve dan dat er meer wegen, zoals de Parklaan in Ede-Oost, bij komen.

Helemaal niets doen is echter geen optie. Om het aantal wildaanrijdingen te verminderen moet de politiek daarom gedwongen worden allereerst de maximumsnelheid te verlagen. En dan niet alleen op de N224, maar in het hele buitengebied van Ede. Stem daarom bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 op een partij die onomwonden stelt dat ze die snelheidsverlaging wil invoeren.

De afsluiting van de N224 komt dan later wel.


Bronnen:


http://www.bosraadede.nl/
https://ede.raadsinformatie.nl/document/9956105/1/Beantwoording%20raadsvragen%20van%20de%20fractie%20GL_VdBerg_over%20aanrijding%20wolf_2021-19

https://www.gelderlander.nl/ede/ongeluk-na-ongeluk-buitengebied-van-ede-is-een-racebaan-iedereen-denkt-dat-hij-max-verstappen-is~a830523d/

https://www.instagram.com/p/CM8btN5hSi4/

6 thoughts on “Wordt de N224 afgesloten?

  1. Waarom wordt de oproep gericht aan de gemeente Ede? De N224 is in eigendom en beheer bij de provincie. De enige partij die werkelijk maatregelen kan en moet nemen is dus de provincie Gelderland. Ik vraag me sterk af of de gemeente Ede daar zelfs voldoende invloed op kan uitoefenen…..

  2. Zou het niet beter zijn om fatsoenlijk wild beheer toe te passen.
    En het teveel aan wilde zwijnen en Herten in het gebied af te schieten, en te consumeren, en dit jaarlijks te doen zodat men weer veilig gebruik kan maken van een 80 jaar oude verbinding tussen Ede en arnhem

  3. Nog een oplossing: een ecoduct. Kost wat, maar dan heb je ook wat.

    Vanuit de infrastructuur gezien is het zeer ongunstig om de N224 af te sluiten. Daar los je niks mee op maar verplaats je het probleem alleen maar mee.

  4. Als je niets doet neemt autoverkeer toe: dus doe daar wat aan door bv geen World Food Center Experience. Kan je dat geld gebruiken voor beter en meer OV, betere en bredere (snel)fietspaden, etc.

  5. Afsluiten die N224 . Tussen Ede en Arnhem is alleen natuur , hebben auto’s niets te zoeken . Alle plaatsen zijn te bereiken via A30 , A12 en A50 . Doorknippen is de beste optie , Tok berekbaar vanaf Ede , Planken Wambuis vanaf A12 . Het is allemaal niet zo moeilijk .

  6. dat er op de N224 auto,s rijden is nog te begrijpen, maar dat ze ook rijden van vanaf de edese weg en vanaf natuurcentrum dwars door het”natuurgebied” naar restaurant De Mossel is de waanzin ten top !!!!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *