De nieuwe christelijke politiek

Opnieuw kregen de christelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ede een groot aantal stemmen. SGP, CU en CDA behaalden 17 van de beschikbare 39 zetels. Christelijke politiek – het is een wonderlijk fenomeen, vind ik. Het Nieuwe Testament, toch een kerndeel van de bijbel, is doordesemd van de wet van liefde. Niet het ik en het streven naar macht staan centraal, maar de ander en de naastenliefde. Niet rijkdom, maar geluk. En waar is de politiek op gebaseerd? Op het verkrijgen van invloed en meerderheden. Op het realiseren van economische groei. Christelijke politiek is een tegenstelling in zichzelf.

Informateur Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, zal een hele klus hebben aan zijn advies voor een Edese formatie. Hij kan op veilig spelen door oppervlakkig af te tasten waar politieke meerderheidskansen liggen. Doorgaan op de oude voet met CU, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks. Maar is dat democratisch? De SGP heeft de verkiezingen gewonnen. Hij kan uitgaan van de grootste en aftasten welke partij wil aanhaken. Maar krijg je dan een meerderheid?

Hoewel christelijke politiek een tegenstelling in zichzelf is, kunnen we niet zonder politiek en zeker niet zonder naastenliefde.  Zelf ben ik christelijk vrijzinnig opgegroeid. Mijn vader was WIKA – werker in kerkelijke arbeid, een spoedopleiding tot predikant die na de oorlog uit de grond was gestampt. Hij las voor uit de bijbel, we baden (kort) voor het eten en soms ging ik mee naar kerkdiensten waar hij preekte. Toen mijn broers en ik ouder werden discussieerden we aan tafel soms hevig over de actualiteit en ‘dingen des geloofs’. Tot op de dag van vandaag ben ik dankbaar dat we van mening konden verschillen. En af en toe heftig ook. Mijn ouders streefden altijd de naastenliefde na, maar de leer van Darwin vonden ze ook interessant. De vondst van een oermens-schedel kon je niet ontkennen. Er was geen conflict tussen geloof en wetenschap, veeleer een constante nieuwsgierigheid.

Misschien is in deze uitdagende tijd vol heftige ontwikkelingen en gebeurtenissen ook een samengaan mogelijk, of zelfs aangewezen, van geloof en wetenschap. We willen vrede, veiligheid en stabiliteit, we willen huizen voor onze kinderen en ouders. Maar we weten ook dat natuur, landschap en schone lucht nodiger zijn dan ooit. Dat we de aarde niet verder mogen uitputten. Ook de wetenschap is daar glashelder over. Misschien dat rechts en links elkaar kunnen aanvullen. Dat ze elkaar niet afstoten, maar nodig hebben. Juist nu. 

Feiten en meningen lopen vaak door elkaar. Zo is het ook met hart en verstand. We doen ons vaak verstandiger voor dan we zijn. Maar gevoel en verstand kunnen niet zonder elkaar. Wetenschap is geen waarheid in beton gegoten. In de Middeleeuwen hingen wetenschappers een andere waarheid aan dan nu. Ook het geloof kent feiten. Het bestaan van Christus is historisch bewezen. De ouderdom van de brieven van Paulus werd door bronnenonderzoek bepaald op het jaar 50 – 70 na het begin van onze jaartelling.

De informateur is niet te benijden. Hij kan het niet snel goed doen. Er zal altijd een partij zijn die zich tekortgedaan voelt. Maar ik hoop dat hij kijkt naar datgene wat het toekomstige Ede nodig heeft. Dat hij veel rekening houdt met wat haar inwoners op lange termijn nodig hebben. Hij kan zijn nek uitsteken: uitgaan van de grootsten en de winnaars. Een werkbare combinatie van christelijk en groen, van geest en sociaal, van traditie en moderniteit, van geloof en wetenschap.   

Foto: Mark boumans-1482485779 – Mark Boumans – Wikipedia

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *