Jachtzin

Enkele weken geleden was de jacht veel in het nieuws. Een jachtopziener op de Hoge Veluwe legde uit dat zijn collega’s en hij maatregelen moesten…