Kerncentrale de Stroet

Fout! De SGP was wel tegen de vestiging van zonnepanelen in Nergena. Terwijl ik bij hoog en laag beweerde dat ze voor hadden gestemd. Excuses…

Betondorp van Lunteren

Op donderdag 7 september jongstleden, de dag dat onze burgemeester zich in zijn aanvaardingstoespraak stevig afzette tegen het landelijk beleid, klonken er verheugde stemmen in…

Sterk Gedempte Principes

Binnen de Edese politiek zijn er eigenlijk twee partijen met bijzonder grote affiniteit richting de beroepsgroep der boeren… de SGP en het CDA. Zo was…

Put your money…

…where your mouth is. En dan denk ik: SGP. De grootste fractie van de Edese volksvertegenwoordiging. Ik heb wat principiële bezwaren tegen de SGP. Vooral…

Burgerparticipatie

Het toverwoord als het gaat om controversiële projecten. ‘Vruchtbare landbouwgrond’ gebruiken om er een veld vol met zonnepanelen van te maken? Burgerparticipatie! Een parkeerplaats in…

Platteland of geen platteland

Dat was de vraag op de avond die de Bezorgde Lunteranen hadden georganiseerd voor de gemeenteraad in Ede die binnenkort moet gaan beslissen over de…