Sterk Gedempte Principes

Binnen de Edese politiek zijn er eigenlijk twee partijen met bijzonder grote affiniteit richting de beroepsgroep der boeren… de SGP en het CDA. Zo was er een poos geleden het plan om een weiland in buurtschap Nergena te gaan gebruiken voor zonnepanelen. De SGP schreeuwde daarbij moord en brand. Het mantra van ‘geen kostbare landbouwgrond’ klonk luid en duidelijk waarbij als variant op kostbaar ook wel vruchtbaar werd gebruikt!

Heel ijverig werd dan ook gezocht naar allerlei alternatieve plekjes in onze gemeente. Om dan toch maar via versnippering gemaakte afspraken te kunnen realiseren. Het ‘Gij zult geen vruchtbare landbouwgrond opofferen’ is voor onze staatkundig gereformeerde broeders dan ook net zo’n beetje buiten de tien geboden gevallen. Want wee degene die tornt aan de aloude beschikking der vruchtbare aardse gronden vindt de SGP op al haar wegen!

Het CDA was in deze zaak ook heel duidelijk. Zo duidelijk dat ze binnen het college zelfs het dualisme liet zegevieren. Ondanks gemaakte afspraken op het gebied van duurzaamheid en termijnen van invoering ging de CDA-fractie binnen het college er vol tegen in. Een luid, duidelijk en volmondig NEEN klonk vanuit hun raadsleden toen de zaak in stemming kwam. Geen kostbare landbouwgrond gaan we hiervoor opofferen. Read our lips!

Afgelopen donderdagavond stond dan ook de uitbreiding van industrieterrein de Stroet te Lunteren op de agenda. Daar is me toch een lap kost/vruchtbare landbouwgrond mee gemoeid en zelfs de eeuwenoude doorstroming van de Lunterse beek staat daarbij op het spel. Je ziet het dan ook al voor je. De raadsleden van het CDA en SGP die elkaar verdringen bij de interruptiemicrofoon om het groen van het grijze beton en het zwarte asfalt te redden!

Het liep toch iets anders. Beide partijen (nu samen in het college) zijn wel degelijk van plan om het allemaal door te laten gaan. Hier en daar wat mitsen en maren maar het eerder uitgesproken principe is blijkbaar niet meer aan de orde. Kostbare landbouwgrond gebruiken voor industriële doeleinden, ook al wordt daarmee ook het dorpse/agrarische karakter van Lunteren de nek omgedraaid… het gaat mede mogelijk gemaakt worden door CDA en SGP!     

De veranderde visie van deze twee rentmeesterschap broeders & hoeders werd wellicht heel goed samengevat door een opmerking van CDA fractievoorzitter Anne-Jan Telgen in deze materie: “Die Lunterse beek is ook maar een sloot!”. Vrij vertaald: Voor onze economische belangen kan de doorstroming van (landbouwgrond) principes en historisch/ecologisch besef best gedempt worden. Bedroefd sloot ik dan ook de verbinding met de Bergstraat af.

Foto: Wim van ’t Einde via https://unsplash.com/es/fotos/z0WcZiUY3Jc

1 thought on “Sterk Gedempte Principes

  1. Een grote groep Lunteranen volgde dit debat met argusogen en hoorde dat de raad in 2019 unaniem de uitgangspunten voor de uitbreiding had goedgekeurd, en dat er bovendien een coalitieakkoord was. Ook al een raadslid nu dat die beslissing fout was, dan kun je volgens de wethouder toch maar beter wéér voor stemmen, omdat je je anders als een onbetrouwbare overheid toont. Tja, een fout blijven volhouden voor de schijn, is dat betrouwbaar?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *