Betondorp van Lunteren

Op donderdag 7 september jongstleden, de dag dat onze burgemeester zich in zijn aanvaardingstoespraak stevig afzette tegen het landelijk beleid, klonken er verheugde stemmen in het raadhuis. Dit was niet ter ondersteuning van de ferme uitspraken van onze burgervader, het was vooral het spinnend geronk van enkele woordvoerders van de gemeenteraad tijdens de bespreking van het voorstel van de uitbreiding van het industrieterrein De Stroet in Lunteren.

Tijdens deze bespreking gingen de christelijke partijen vol op het orgel en zongen ze samen het halleluja: De Stroet mag eindelijk uitbreiden. En niet met de eerder beoogde 3,5 hectare, nee… het worden er maar liefst 10!

10 hectare voormalig agrarisch gebied, dat helemaal volgebouwd mag worden met grote grijze dozen, hoge kantoorpanden, fijn geflankeerd door heel veel asfalt en genoeg parkeerplaatsen voor iedere werknemer en alle bezoekers.

En dan is dit nog maar de helft van het plan: er wordt een groen schaamlapje omheen gezet, een keurig aangeharkt parkje, wat uiteraard makkelijk is voor de toekomst. Dan is dit alvast een optie voor toekomstige uitbreidingen, zonder al te veel geneuzel in het raadhuis. Er wordt dus niet 10 hectare omgeploegd in Lunteren, maar bijna 20!

20 hectare groen gebied, waar ooit boeren voor zijn uitgekocht, zal omgetoverd worden in een grijze, betonnen omgeving, waar klimplanten tegen de kale muren van een loods mogen groeien om het een groen tintje te geven. Het enige kleurrijke in die omgeving zal de lak van de (vracht)auto’s zijn, die af en aan zullen rijden.

Onze christelijke partijen hebben niets dan lof over dit plan. De zelfbenoemde rentmeesters van deze aarde prevelen iets over het groen en neuriën verder op de maat van het orgel. De woordvoerder van de SGP springt op en neer in zijn stoel van vreugde dat dit plan toch eindelijk door mag gaan, de woordvoerder van het CDA laat opnieuw blijken dat het groen in de omgeving van Lunteren hem geen biet interesseert en zelfs de ChristenUnie zingt instemmend de liederen mee: wat een geweldig mooi plan is dit toch!

Geen woord over de biologische boeren, die gevraagd hebben of ze misschien een stukje van dit gebied kunnen benutten om verantwoord de grond te mogen bewerken.

Ook geen woord over de stikstofcrisis. Dat er door dit plan nog meer boeren uitgekocht moeten worden in de toekomst en dat er nog minder huizen gebouwd kunnen worden, daar praat men niet over.

Blijkbaar is zelfs het jarenlang hameren op de uitspraak ‘de dorpen moeten de dorpen blijven’ geen enkel punt van aandacht meer.

En al helemaal niemand heeft het over de toekomstige werknemers in deze grijze dozen. Lunteren heeft volgens hen geen werkloosheid, ook in de regio nauwelijks, dus zullen er talloze arbeidsmigranten naar Lunteren komen. Zij zullen fatsoenlijk onderdak nodig hebben dat de werkgevers voor hen moeten regelen. Dat er een wooncrisis is, komt nu slecht uit.

Maar we weten allemaal: onze zorg voor de aarde, onze aandacht voor alles wat kwetsbaar is, begint niet morgen, maar vandaag.

Terwijl men in het raadhuis reikhalzend uitkijkt naar een ruime verdubbeling van het oorspronkelijke uitbreidingsplan van het industrieterrein De Stroet in Lunteren, lonkt het bestuur van het Park De Hoge Veluwe naar de andere kant van onze ooit zo groene gemeente. Graag knabbelt men daar weer een stuk van de Veluwe af om er straks een glossy, trendy hotelresort te bouwen. Ze hebben er de kleine natuurcamping al een jaar geleden voor opgedoekt, dus tijd voor het echte werk!

De leden van de christelijke partijen in Ede vinden het blijkbaar allemaal prachtig: wat een innovaties in dit gebied. Zelfs de SGP laat op X (voorheen Twitter) weten dat het een ommezwaai heeft gemaakt: men staat nu volledig achter innovaties. Uiteraard technische vernieuwingen, de rol van de vrouw blijft onveranderd behoudend.

De schepping van de aarde en de zorg hiervoor door de mensheid neemt soms vreemde wendingen aan. Zelfs zo erg, dat de fractievoorzitter van Burgerbelangen, dhr. Ruben van Druiten, vol verbazing hardop tijdens de beraadslaging vroeg of hij echt zat te luisteren naar de woordvoerder van de ChristenUnie.

De precieze belangen die met dit soort beslissingen gemoeid zijn, zullen nooit openbaar of transparant worden: de meerderheid van de raad heeft blijkbaar nu al beslist. Met alle lof en zegen van de gemeenteraad van Ede zal Lunteren vanaf 21 september 2023 er een betondorp van bijna 20 hectare bij hebben.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *