Gaan de Otterlose bouwplannen wel door?

Weet u het nog? Een jaar geleden werden Natuurlijk Otterlo, Otterlo’s Belang en de gemeente Ede het eens over 70 nieuwe woningen, een nieuw dorpshuis en versterking van natuurwaarden in Otterlo. Een hele uitdaging omdat de woningen vlakbij Natura 2000 gebied de Zandingsheide gepland zijn. Een gebied met een grote natuurwaarde bijvoorbeeld vanwege de aanwezige zandhagedissen en zadelsprinkhanen.

Om de woningbouw mogelijk te maken moeten problemen als stikstof en recreatiedruk opgelost worden. Wat de oplossing van het stikstof probleem betreft ziet het er goed uit, wat de oplossing van de recreatiedruk betreft kun je als hondenliefhebber je borst nat maken. Je hond los laten lopen op de Zandingsheide is er straks namelijk echt niet meer bij. De gemeente gaat daar strenger op handhaven en de boete schijnt 90 euro te zijn.

De drol van je hond in het natuurgebied laten liggen is een vergelijkbare overtreding als je hond los laten lopen want ook slecht voor de natuur. Goed opletten dus als je hond zijn behoefte doet anders worden het mogelijk dure drollen. Ter overweging: ik heb zelf wel eens een drol van mijn hond niet meer terug kunnen vinden en toen uit gereformeerd schuldgevoel een achtergelaten drol van een andere hond opgeruimd. Ik had ruime keuze.

Terugdringen van auto parkeren en afsluiting van te breed geworden paden zijn andere maatregelen die de gemeente uit wil voeren. Goed bezig gemeente denk je dan als natuurliefhebber.

Dat compliment geldt jammer genoeg niet de hele gemeente. Vlak na bovengenoemd gesloten akkoord bleek namelijk dat een andere afdeling van de gemeente bezig was in het Zandingsheidegebied een mountainbike route aan te laten leggen. Boven op de kwetsbare zandheuvels die er liggen. Noch Otterlo’s Belang, noch Natuurlijk Otterlo waren hiervan op de hoogte gesteld. Hetzelfde geldt voor groen ambtenaren van de gemeente Ede die ook van niets wisten.

Geen loslopende honden en wel mountainbiken. Het zou dus zomaar kunnen dat u straks een bekeuring krijgt omdat uw hond losloopt en dat, terwijl de ambtenaar de bekeuring uitschrijft, wethouder de Pater en burgemeester Verhulst op hun mountainbike langs komen scheuren en passant een zandhagedis dood rijdend. Het is een rare wereld of een rare gemeente, wat u wilt.

Hier komt dan ook nog bij dat het Edese college van burgemeester en wethouders een week voor de verkiezingen akkoord ging met het vol bouwen met maar liefst 400 vakantiewoningen van de Otterlose camping de Wije Werelt van eigenaar Europarcs/Waterland. Aantrekkelijk voor mensen die genoeg geld hebben om een tweede woning aan te schaffen en een leuk rendement voor Europarcs/Waterland. We schreven er hier en hier al eerder over op Ededorp.

Vreemd is dat dat plan al bijna een jaar bekend is maar dat er in de verkiezingscampagne toch geen aandacht aan werd besteed. Een dag voor de verkiezingen benaderde ik een aantal politici hier over, maar er werd of niet gereageerd of men wilde zich pas na de verkiezingen in de plannen verdiepen. Tsja als politicus moet je nu eenmaal prioriteiten stellen.

Wat bovenstaande ontwikkelingen betekenen  voor de recreatiedruk laat zich raden, maar wat het gaat betekenen voor de woningbouwplannen in Otterlo is ongewis. Niet uit te sluiten is dat de provincie, die de bouwplannen moet goed keuren, vaststelt dat de gemeentelijke maatregelen de recreatiedruk onvoldoende doet afnemen. Het zou dan zomaar kunnen dat de hele woningbouw in Otterlo niet door gaat.

Het kan ook dat de provincie de woningbouw wel goedkeurt terwijl de natuurwaarden in Otterlo door alle ontwikkelingen toch verslechteren.

Beide mogelijke uitkomsten betekenen dat het akkoord tussen Otterlo’s Belang, Natuurlijk Otterlo en de gemeente Ede wordt geschonden. Door de gemeente laat dat duidelijk zijn.

De vraag is of de Otterlose bevolking hiermee akkoord zal gaan. Ik stel voor van niet.

Bronnen:
https://www.edestad.nl/lokaal/nieuwbouw/673140/zeventig-woningen-en-een-nieuw-dorpshuis-voor-otterlo
http://www.ededorp.nl/jos-van-der-panne/door-je-pensioenfonds-van-je-camping-gezet/

http://www.ededorp.nl/douwe/lhbt-in-ede/

https://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/966497/Vergadering%20college%20van%20BenW%2008-03-2022

https://www.facebook.com/natuurlijkotterlo

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *