STEMVERKLARING

Sinds ik stemgerechtigd ben vertoont mijn stempatroon een wel zeer vaste koers. Bij alle gelegenheden, gemeentelijk, provinciaal, landelijk, Europees (en alle referenda) was ik van de partij. Nou ja, één keer heb ik verstek moeten laten gaan bij de verkiezing van het Europees parlement vanwege zware griep, maar verder was ik altijd present. En elke keer stemde ik steevast op iemand van dezelfde partij. Je zou mij dan ook gerust het prototype van de betonnen of loden kiezer mogen noemen…

Maar daar komt nu een einde aan. Voor het eerst van mijn leven ga ik ‘politiek vreemd’. Dat zit namelijk zo: Als intensieve volger van de lokale politiek heeft er een zaak gespeeld in de afgelopen raadsperiode (en ook daarvoor al) die ik persoonlijk dan ook de ‘principiële’ status heb toebedeeld. Ik heb dan ook besloten mijn stemgedrag er van af te laten hangen. Dat leidt dus nu tot een trendbreuk bij de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart a.s. Dat had ik jaren geleden dan ook helemaal niet kunnen vermoeden…

De aanleiding van dit alles is de definitieve komst van het World Food Center. Ik heb er al menig column over geschreven. Het uiterst megalomane project in gemeente Ede. Waar miljoenen euro’s door rijk, provincie en gemeente in wordt gestoken. Het bedrijfsleven nauwelijks wil participeren, wat dus eerst wel een strikte voorwaarde was. Verder dat er sterk afgewacht moet worden of de verwachte bezoekersaantallen gehaald gaan worden. Kortom, gokken met heel veel, door u en mij opgebracht gemeenschapsgeld…

Aan de andere kant gaat het heel veel in de Edese politiek over hoe, waar en op wie er bezuinigd moet worden. Daar zijn dus ook zaken bij die u en mij direct heel zichtbaar treffen in ons dagelijks leven. De essentiële vraag is dan ook of een lokale overheid er is om zulke grootschalige en risicovolle projecten te financieren of liggen haar kerntaken eigenlijk geheel in het publieke domein? De vraag stellen is ‘em dan ook beantwoorden. Voor mij is het intussen wel heel duidelijk. De maat is vol… 

Het hele idee van dat WFC is en blijft een bestuurlijk & politiek speeltje en van al die mensen die straks in Ede gaan stemmen hebben er maar weinig werkelijk weet van alle ins en outs rond dit prestigeproject. Het had trouwens een uitstekend onderwerp kunnen zijn voor een lokaal referendum. Maar het WFC gaat er komen. Daarom heb ik nu bewust besloten – om geheel overtuigd – absoluut NIET – te gaan stemmen op een partij in de Edese raad die de komst van het WFC mogelijk heeft gemaakt…

Wat nu? In één van de verkiezingsprogramma’s van de veertien partijen die straks meedoen lees ik: “Stop het megalomane World Food attractiepark” Zou dat dan wat voor mij zijn? Is er nog een weg te bewandelen om dit te bewerkstelligen? Tenslotte, in de gemeenteraad krijgt elke partij naar goed gebruik voor uiteindelijke besluitvorming altijd de mogelijkheid een stemverklaring af te leggen. Hier is dus die van mij voordat ik binnenkort mijn democratische burgerplicht met vreugde ga vervullen. Dat dan wel weer…

Enkele columns die ik voor EdeDorp al eerder over het WFC schreef:

WFC-SCHIP OP (RAM)KOERS?

NIET IN DE STEMMING

BREEDBEELD

EEN TOEKOMSTIGE TERUGBLIK

2 thoughts on “STEMVERKLARING

  1. Wel mooi hoe je de namen van partijen niet noemt, ik toch mijn eigen gok deed en bevestigd wordt door de tags onder het artikel. Zeker mee eens dat het wfc een slecht plan is, maar is het geld nu toch al niet verdwenen?

  2. Die tags komen geheel voor rekening van de hoofdredacteur van EdeDorp. Maar wie mij al wat langer volgt zal dat intussen wel duidelijk zijn…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *