DE NIEUWE GEMEENTERAAD GAAT IETS RECHTZETTEN

Dat nieuwe multimediale museum ARTBASE in Ede komt dat er nog? Gaat dat museum dat Hélène Kröller-Müller gaat verafgoden ooit nog een keer van start?

Natuurlijk mag niet onvermeld blijven, ook nu niet, dat Hélène Kröller-Müller samen met haar echtgenoot Anton Kröller een fantastische kunstverzameling heeft opgebouwd. Het museum Kröller-Müller is het zeer mooie resultaat van hun inspanningen. Dat die verzameling tot stand is gekomen door immens grote financiële malversaties van het echtpaar, ach, dat is nu, ook voor de gemeenteraad van Ede, totaal onbelangrijk. De beide echtelieden waren samen firmant van de firma Müller & Co hetgeen betekent dat Hélène Kröller-Müller dezelfde verantwoordelijkheid had als haar echtgenoot.

Maar goed, die kunstverzameling is fantastisch, dus verder moet je niet zeuren, dat is blijkbaar de opvatting van de gemeenteraad in Ede. Of zoals je vaak hoort opborrelen bij die raad ”laten wij het er maar niet meer over hebben”.

Ariëtte Dekker formuleerde het uiterst duidelijk in haar proefschrift uit 2015. Het proefschrift is als boek uitgegeven met de veelzeggende titel:” Een leven op Krediet”. Op bladzijde 667 staat haar ultieme conclusie: ”Anton Kröller had geen geweten en dus ook geen gewetensnood”.

Dus, zo juridisch simpel is het. Zijn mede-firmante  was ook verantwoordelijk voor de firma Müller & Co hetgeen blijkbaar betekent dat Hélène Kröller-Müller ook geen last had van financiële gewetensnood.

Maar even terug naar de werkelijkheid, het raadsvoorstel en raadsbesluit van de gemeenteraad van Ede. Er is door de raad in juni 2021 vastgesteld dat in het eerste kwartaal van dit jaar een stichting zal worden opgericht voor dat nieuwe museum ARTBASE. Dat is niet gebeurd. Waarom niet? Is de gemeenteraad weer eens een keer in het geheim geïnformeerd waarom er weer eens uitstel is?

Kan er al geconcludeerd worden dat ARTBASE er niet komt? Want afgezien van blijkbaar loze beloftes in het raadsvoorstel is er iets belangrijkers om aan te stippen bij zo’n museum ter adoratie van Hélène Kröller-Müller. Zij was fanatiek op de hand van nazi-Duitsland. Zij illustreerde dat door in juli 1939 op bezoek te gaan bij de Führer,  Adolf Hitler.

Moet het echt landelijk bekend worden dat de gemeente Ede een museum gaat oprichten voor een mevrouw die 6 weken voor het begin van de tweede wereldoorlog op bezoek ging bij Adolf Hitler?

Er is toch al een fantastisch museum in Otterlo? Dat is toch voldoende eerbetoon?

De nieuwe gemeenteraad zou kunnen gaan heroverwegen! Waarom jaarlijks tonnen aan gemeenschapsgeld als subsidie uitgeven aan dat museum met de bedoeling om een echt, aantoonbaar foute mevrouw te adoreren? Beste gemeenteraad, keer op uw schreden terug voordat geheel Nederland over u en het college van burgemeester en wethouders heen dendert!

Maar mogelijk zal in de komende maanden door het college van burgemeester en wethouders bij landelijke tv-praatprogramma’s worden uitgelegd waarom zonodig het ARTBASE museum in Ede moet komen. Gemeente Ede, alvast veel succes ermee!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.