Onveilig verkeer, aflevering 5: de N224

Voorlopig slot van de serie columns over onveilige verkeerssituaties in Ede. Deze serie schrijf ik niet alleen om verkeersgebruikers te waarschuwen, maar ook in de hoop dat autoriteiten meelezen en iets gaan doen aan die onveilige situaties. Dat laatste moet dan voorkomen dat er (nieuwe) slachtoffers vallen of vermijdbare ongelukken gebeuren.

De Rijksweg N224 verbindt het doorgaande verkeer tussen west en oost ten noorden van Ede. Toen aan het begin van deze eeuw de snelwegen A30 en A12 werden aangelegd respectievelijk gereconstrueerd, was de verwachting dat de N224 zijn functie als doorgaande route voor snelverkeer zou verliezen. Immers, het verkeer kon via de A30 en A12 snel tussen Arnhem en het westen rijden. Maar nog steeds wordt de N224 veel gebruikt door file-ontwijkers en dagjesmensen. Dat laatste is begrijpelijk want de weg over de Ginkelse hei en door de bossen van Planken Wambuis hoort tot de mooiste van het land. Dat heeft niets met de weg zelf te maken, maar alles met het omringende landschap. Hierdoor is de Rijksweg altijd een zeer druk bereden route gebleven. Ede is mede aantrekkelijk vanwege haar zeer goede infrastructuur, maar deze eigenschap keert ook in zijn tegendeel. Hierdoor namelijk willen veel nieuwe bewoners zich vestigen in Ede waardoor de wegen extra worden belast. Op de N224 gebeuren regelmatig ongelukken, sommige met ernstig letsel of zelfs fatale afloop. De weg is nu in principe een 80 km/u route. Bij het inrijden vanaf de A30 wijzigt waar de bebouwde kom begint de maximumsnelheid naar 70 (zie foto links). Ter hoogte van het Kernhem winkelcentrum gaat het maximum naar 50. Na het kruispunt met de Lunterseweg/Proosdijerveldweg gaat er een streep door 50 en wordt ter hoogte van de Kraatsweg de maximumsnelheid weer 80 (zie foto rechts). Om dan waar de weg voert naar de Ginkelse heide 60 te worden bij duisternis. Echter, dat duurt niet lang want even verderop gaat ze weer naar 80.

Een lappendeken van wisselende snelheden dus. En dat alles over een afstand van ongeveer zes kilometer van Ede west tot Ede oost. Verder naar het oosten wordt de snelheid weer tijdelijk getemperd naar 60 om dan tot aan de gemeentegrenzen 80 te blijven.

Het is algemeen bekend dat ongelukken ernstiger zijn naarmate de betrokken voertuigen of personen met hogere snelheid botsen. Tevens leert de wetenschap ons dat hogere snelheden zorgen voor meer verkeerslawaai en meer vieze uitstoot van ongezonde gassen. Door de snelheid structureel te matigen bereik je als samenleving drie goede doelen:

  • je verlaagt het aantal en de ernst van ongelukken, wat minder sterfte, leed, pijn en onkosten oplevert;
  • de geluidsoverlast langs de N224 vermindert hetgeen goed is voor welzijn en rust van mens en dier;
  • de milieuvervuiling langs de N224 neemt af, wat beter is voor de gezondheid van mens en dier, en beter voor de omringende natuur.

Het beste en meest logische is om de maximumsnelheid gelijk bij het inrijden van de bebouwde kom (foto links) op 50 te zetten. Deze dan vervolgens daarop houden tot de weg de Ginkelse hei bereikt. Aansluitend zou het juist zijn in het kader van bovengenoemde drie doelen om de weg daarna een maximumsnelheid te geven van 60 tot aan de kruising met de A12. Uiteraard gelden deze maxima ook in omgekeerde richting.

Deze snelheidsaanpassing verhoogt de duidelijkheid voor weggebruikers en verlaagt de kans op aanrijdingen met wild. Reizigers hoeven niet te vrezen dat ze te laat op het werk komen of zo. Men zal als men anderhalve minuut nadenkt tot het inzicht komen dat anderhalve minuut meertijd over een afstand van 14 kilometer niet van cruciaal belang is. Dat laatste geldt wel voor de levens die we erdoor verbeteren en wellicht mee sparen.

1 thought on “Onveilig verkeer, aflevering 5: de N224

  1. Dank namens vele burgers van Ede en een geweldig ‘gratis’ advies voor RenĂ© Verhulst! En tip voor onze gemeenteraadsleden, lees ook de 4 andere columns en doe er uw voordeel mee. Hopelijk is de verkeersveiligheid binnenkort dankzij deze columnist een stuk verbeterd!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.