Jaaroverzicht van Kerst- en Nieuwjaarstoespraken

We hebben al vele mooie woorden gehoord. Zo eind van het oude jaar, begin van het nieuwe, komen heel wat belangrijke mensen voorbij met een rede of speech.
De koning, burgemeesters, voorzitters, hoofden en directeuren. Schrijvers en stadsdichters, jaarsluitingen, jaaroverzichten en jaaropeningen.

We wankelen van de champagne, buigen diep door het gewicht aan oliebollen en appelflappen, onze oren suizen van de knallen van kurken dan wel rotjes, onze ogen zien sterretjes door de vuurwerkshows dan wel slaaptekort ofwel beide.

Kan er nog een nieuwjaarstoespraakje bij?

Nou, vooruit de laatste dan.

Of liever gezegd we vijlen de gehoorde nobele woorden wat bij.

Te beginnen bij de King’s speech. Die was natuurlijk indrukwekkend. De koning sprak over verbinden en het nodige opbouwwerk doen om de samenleving te verbeteren, ieder in eigen kring, dicht bij huis, van Kerkrade tot Kleine Huisjes in Groningen.

Niets op aan te merken.

Behalve 1 dingetje.

Zijn mooie woorden hadden op mij nog meer indruk gemaakt als hij aan het einde had gezegd:

Ook mijn vrouw en ik voelen ons zeer met u verbonden. We zijn één met u. Daarom willen we net als u allen een structurele bijdrage leveren aan de opbouw van dit mooie bijzondere land. We zullen nog dit jaar na gemeen overleg met de regering bij de Staten Generaal een voorstel indienen dat de belastingplicht van het Koningshuis zal regelen. De leden van het koninklijk huis zullen nog voor 2020 net als alle Nederlanders onderworpen zijn aan het betalen van belastingen.

Dan gaan we naar de burgemeester.

Hoorde ik hem nou zeggen, of was het mijn verbeelding, maar anders kan hij het altijd alsnog toevoegen als volgt:

Wat betreft de verkeersveiligheid in Ede heb ik als undercover onderzoeker mij ervan persoonlijk op de hoogte gesteld dat de N224 zorgt voor razend verkeer langs de bebouwde kom van onze groene gemeente. Dit veroorzaakt overlast, milieuschade en ongelukken. Daarom heb ik na gemeen overleg in het College besloten dat we de Provincie zullen voorstellen om de gehele weg van Kernhem tot de heide te doen inrichten als een 50 km/u zone.

Ha! Dat gaat lekker zo.

Ook de jagersvereniging doet een schot in de roos. Ze kondigt aan de wolf te gedogen en vrijwillig afstand te doen van het afschieten van een contingent wilde zwijnen zodat de wolf  haar deel kan nuttigen en daarmee de vestiging van een roedel op de Zuid Veluwe wordt bevorderd.

En de boeren doen hun duit in het zakje: ze stoppen voor altoos met de productie van plofkippen en zien op vrijwillige basis af van de 2e positie op de wereldranglijst van export landbouwproducenten zodat het Nederlands landschap niet verstikstoft ten gunste van insecten en weidevogels.

Als het zo ligt, roepen alle inwoners van Ede in koor, ja dan doen wij ook mee. We beloven plechtig, sterker nog, we gaan nu naar buiten met hark, schop en stoffer en blik om alle afgestoken vuurwerkrommel die we zelf hebben geproduceerd van onze stoepen en straten te schrapen totdat Ede weer blinkt en glimt als nooit tevoren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *