Handenschudden niet, seks wel?

In mijn vorige column stond ik stil bij wat corona is en hoe je je ertegen kunt wapenen. Onderschatting van het uitbraakrisico was het grootste gevaar, in Nederland en in Ede. Intussen heeft onze regering dat gevaar onderkend en zijn er strengere maatregelen genomen om het virus in te dammen. Onze premier maakte in eerste instantie in Nieuwspoort een primeur bekend in de strijd tegen het coronavirus: een verbod op handenschudden. Opmerkelijk was dat hijzelf hiervan de eerste overtreder was door voor de landelijke camera’s de baas van het RIVM een ferme handdruk te geven. Ook opmerkelijk vond ik dat je nergens instructies of dringende adviezen hoorde of las over zoenen en seks. Mogen we daar mee doorgaan?

In de persconferentie van 12 maart jl. – in de wetenschap dat het aantal besmettingen in Nederland inmiddels was opgelopen tot boven de 600 – werden toon en maatregelen opgeschaald. Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden dringend afgeraden, voetbal en massale sportactiviteiten zowel bij profs als amateurs geschrapt. Opzien baarde dat de scholen anders dan in ons omringende landen gewoon open blijven. Redenering van de regering is dat de impact op zorg en publieke diensten te groot zou zijn als het personeel van schoolgaande kinderen moet thuisblijven om op hun kinderen te passen.

Hier werden mijns inziens twee opties over het hoofd gezien die aan het bezwaar van de regering tegemoetkomen:

  • Laat de basisscholen open, maar sluit de middelbare scholen. De kinderen in de laatste categorie kunnen, met wat extra toezicht, wel op zichzelf passen.
  • Laat alle werkers thuisblijven en leg de economie stil, behalve wat betreft zorg en publieke diensten. Voor die groep werkers moet extra oppas thuis geregeld en gefinancierd worden.

Het is natuurlijk erg duur voor met name het midden en klein bedrijf om werknemers vrijaf te geven. Deze crisis overkomt ons allemaal en moeten we ook allemaal te boven komen door het brengen van offers, dus is het logisch om ook van werknemers een offer te vragen door het inleveren van verloftijd om hun werkgever tegemoet te komen.

Wat ook opviel in de persconferentie was het ontbreken van een duidelijke oproep om niet te reizen naar het buitenland. Een bestudering van de kaart van wereldwijde coronaverspreiding leert dat in de landen waarvan de bewoners nauwelijks vliegen het aantal besmettingsgevallen laag is. Er is dus een overduidelijk en rechtstreeks verband tussen reisgedrag van mensen en verspreiding van Corona.

In een actief kerkgaande gemeente als Ede is het belangrijk dat kerkgangers de dringende adviezen om grote bijeenkomsten te vermijden opvolgen. Dat betekent dat kerkenraden er wijs aan doen om alle diensten voorlopig af te gelasten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor besturen van moskeeën en andere godshuizen.

Ook de drukte in winkelpromenade en op de markt zal gereguleerd moeten worden en de gemeente heeft hier een wezenlijke en onmisbare taak in adviserende en coördinerende rol.

Alle mensen in Ede moeten deze crisis het hoofd bieden en dat begint met het serieus nemen van de signalen. Nederland wil Italië niet achterna en Ede wil geen Milaan worden. In positieve zin kunnen we ook allemaal wat doen: zorgen dat onze weerstand optimaal wordt en blijft. Eet en drink voedzaam en gezond, minder snoepen en alcohol, eet fruit tussendoor, neem regelmatig rust en blijf – zij het niet in grote groepen – in beweging.

Tegen jouw fitheid leggen akelige virussen het af.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *