EEN GEHEIM MEMO VAN DE GEMEENTE EDE ONTVANGEN!

Gewoon per post toegestuurd!! Nota bene!! Een vertrouwelijk en dus geheim memo van de gemeente Ede gericht aan alle medewerkers. Holadiejee!!

Nou, dat moet dan wel belangrijk zijn. Misschien worden er stringente bezuinigingen aangekondigd voor iedereen op het gemeentehuis? Moet je je eigen koffiekop van thuis straks weer meenemen naar je gemeentelijke werkplek? Of wil het college bezuinigingen op het gebruik van toiletpapier? Gaat het college zelf weer betalen voor de lunches op het gemeentehuis?

Mag je als personeelslid niet langer prive-kopieën maken op het gemeentehuis?

Worden dienstauto’s van het college van burgemeester en wethouders tijdens de stille uurtjes ingezet voor het rondbrengen van postpakketjes?

Niets van dat alles. Het gaat over de beantwoording van Woo-verzoeken.

O, nu snap ik het. De Wet open overheid. Door middel van een Woo-verzoek kun je informatie opvragen bij de gemeente Ede. Eigenlijk heel simpel. Dus niet. Hieronder staan de richtlijnen die de gemeente Ede heeft uitgevaardigd in dat memo om ervoor te zorgen dat de beantwoording van een Woo-vezoek volgens de gemeentelijke richtijnen wordt afgehandeld.

Hieronder in het kort enkele richtlijnen uit dat memo.

1. De beantwoording moet, wettelijk gezien,  binnen 28 dagen plaatsvinden. De      gemeente Ede bouwt daar bovenop een vertragingstermijn in van minimaal 7 dagen. Aandacht dient er dus te zijn voor de dagtekening van de gemeentelijke antwoordbrief.

2, Deel in alle gevallen in iedere antwoordbrief mee dat de vraag zeer complex is en derhalve uitstel van beantwoording van kracht is. Noem geen datum van verdere beantwoording.

3. Het is verplicht dat de indiener een zo ingewikkeld mogelijk digitaal verzoek invult. Verzoekbrieven, die via de post arriveren, worden derhalve geretourneerd. Een bevestiging wordt eerst na 14 werkdagen verstuurd. Daarna start de beantwoordingstermijn van 28 dagen.

4. Deel in alle gevallen mee dat extern advies gevraagd zal worden en dat het extern advies, naar verwachting, na 30 dagen na de wettelijke termijn van 28 dagen, mogelijk verwacht kan worden.

5. Deel niet mee in de beantwoording van het verzoek dat bezwaar kan worden gemaakt. Zoiets is te ingewikkeld voor onze inwoners.

6. Indien onderstaande personen Woo-verzoeken indienen, zal er een afwijzend antwoord verstuurd worden.

█████ ███ █████, █████ ██████, ██ ███ ███, ██████ ██████ en ██████ ███████.

Bovenstaande namen zijn weggelakt. Iedere eerste maandag van iedere maand zullen om 12.00 uur, gelijktijdig met het landelijke overheidsalarm, via het interne digitale gemeentelijke informatiekanaal, de dan geldende namen bekend worden gemaakt.

De werkelijkheid is nog schrikbarender. Want wat schreef een paar dagen geleden de rechtbank Midden Nederland over het Woo-beleid van de ministeries van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken? Citaat: aan weigerachtigheid grenzende weerstand tegen openbaarmaking”. 

Begin maart 2024 stuurde ik een Woo-verzoek naar de gemeente Ede. De inhoudelijke reactie kwam 2 maanden later. Hebben de burgemeester en wethouders van Ede toch dat niet bestaande memo toegepast? Natuurlijk niet! Wel waren hele complete bladzijden van het antwoord zwart gelakt.

Verder gaat het heus wel goed met de gemeente Ede in het kader van geheimhouding.

Op 12 juni j.l. informeerde de gemeente Ede belangstellenden in een openbare bijeenkomst over de nieuwe beleidsnota kunst en cultuur van diezelfde gemeente. Een dag werd de gemeenteraad in beslotenheid (in ’t geheim) geïnformeerd over hetzelfde onderwerp. Zoiets moet je koesteren. Daar word je blij van.          

Ongetwijfeld wordt het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Ede prachtig, inclusief een openbare uitvoeringsagenda waarin echte data staan wanneer één en ander daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Ik verheug mij er nu al op.  

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *