OOK DE GEMEENTE EDE: SOLIDARITEIT MET MAROKKO

Op 8 september j.l. werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Een grote ramp en duizenden doden.

Onderstaand een lijstje van willekeurige Nederlandse gemeenten die financiële hulp hebben toegezegd.

De gemeente Utrecht doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan Marokko.

De gemeente Veenendaal doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan Marokko.

De gemeente Arnhem doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan Marokko.

De gemeente Amsterdam doneert 1 euro per inwoners voor hulp aan Marokko.

De gemeente Maassluis doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan Marokko.

De gemeente Rotterdam doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan Marokko.

In het verleden heeft de gemeente Ede bij soortgelijke rampen meermalen 1 euro per inwoner gedoneerd. Heeft Ede dat nu ook gedaan? Dat is mij onbekend.

Wel heeft de gemeente Ede het volgende op twitter (X) gezet:

De vlag hangt halfstok voor Marokko. We denken aan de slachtoffers van de aardbeving en de vele mensen die in onzekerheid zijn over hun dierbaren. Het is een verschrikkelijke ramp, die ook veel Edenaren raakt.

Die vlag hangt nabij het gemeentehuis van Ede. Da’s mooi. Zo’n gratis gebaar. Maar mocht er nog geen donatie zijn van de gemeente Ede, dan zou ik zeggen: “Ede doe het nu”.

Burgemeester Verhulst is weer voor 6 jaar herbenoemd. Daarom is bedacht ten gemeentehuize dat hij de inwoners van Ede een gratis filmvoorstelling en receptie aanbiedt in de bioscoop Pathé op 22 september a.s. Hierover heeft de gemeente Ede mij het volgende bericht gestuurd.

De burgemeester is van alle inwoners, daarom wordt hun een feestelijke receptie aangeboden ter ere van de (her)benoeming van hun burgemeester. Gelijk de nieuwjaarsreceptie voor inwoners is het de gewoonte dat die uit naam van hun (volks)vertegenwoordigers, het hoogste orgaan van de gemeente, verstuurd wordt. Hier is – eveneens gelijk de nieuwjaarsreceptie – geen apart raadsvoorstel over behandeld. De kosten zijn afhankelijk van het aantal mensen dat komt, dat is nu nog niet bekend. Dat valt onder de representatiekosten van de gemeenteraad. De uitnodiging wordt veel breder verspreid dan alleen twitter: naast persoonlijke uitnodigingen worden de inwoners geïnformeerd via de gemeentepagina’s in EdeStad en de andere sociaal mediakanalen. Ook in zijn toespraak in de raadsvergadering op 7 september heeft de burgemeester een algemene oproep gedaan. 

Dus op 22 september a. s. is er een bioscoopvoorstelling en een receptie. Daarvoor wordt de bioscoop Pathé afgehuurd. Dat alles ter meerdere eer en glorie van de burgemeester.

De burgemeester is lid van het CDA. Wat staat letterlijk in het verkiezingsprogramma van die partij?

Citaat: “Een hoopvol verhaal als fundament voor het versterken van vertrouwen, saamhorigheid en solidariteit”.

Het zou de burgemeester sieren dat hij als burgervader en als rechtgeaard CDA-er afziet van die bioscoopvoorstelling en de receptie. De kosten die daarvoor gemaakt worden kunnen als donatie worden omgezet voor hulp aan Marokko. Doe dat burgemeester! Niet uw particuliere eigen belang staat voorop maar juist nu het belang van die duizenden Marokkaanse inwoners van Ede! Dat heet solidariteit!!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *