Stemwijzer FoodValley

We hebben echt een steengoede stemwijzer in Ede en ik raad iedereen aan die in te vullen: ede.stemwijzer.nl. Vraag 27 is een leuke stelling: “Ede moet zoveel mogelijk zaken zelf regelen en beslissen, in plaats van samen met de Regio Food Valley. Ook als dat duurder is.”

Wat is het ook al weer, dat Regio FoodValley? Een samenwerkingsverband van acht gemeenten in de Gelderse Vallei met een paar scholen en bedrijven. Vooral geen burgers bij dat FoodValley, want inspraak van burgers, dat kunnen we echt niet hebben! Je kunt de bestuurders van FoodValley ook niet kiezen. In het bestuur van FoodValley zitten dan ook vooral burgemeesters en wethouders, die je ook al niet kunt kiezen. Een anti-democratisch clubje dus. Maar FoodValley grijpt langzaam naar de macht in de regio.

Als ik me dus verkiesbaar zou stellen voor de gemeenteraad van Ede dan zou ik tegen zo’n clubje zeggen: “Ik doe het zelf wel”. Je gaat tenslotte niet in de gemeenteraad van Ede zitten om je zaakjes op te laten knappen door een vaag clubje waar mensen in zitten die niet gekozen zijn. Zo werkt democratie niet en daarvoor ontvang je als raadslid geen riante vergoeding. Je zit daar als raadslid ook niet om de belangen van Rhenen of Renswoude te behartigen. Je zit er voor de Edenaren.

Dus bij zo’n stelling in de stemwijzer verwacht je dan ook dat al die partijen zeggen: bekijk het maar met je FoodValley. Niet dus. Van alle partijen zijn er maar drie het met de stelling eens! Uiteraard heeft GemeenteBelangen weer geen mening net als twee andere clubjes die toch niet in de raad komen maar de rest is dus tegen de stelling.

Ja, we gaan het controleren zegt de raad dan. Meestal is dat achteraf. En dus te laat. Maar ik kies geen gemeenteraad die achterover gaat leunen en een clubje inhuurt dat het beleid gaat maken. Inhuurt? Ja, het zijn geen vrijwilligers bij FoodValley want een gemiddelde medewerker kost daar bijna een ton per jaar met een directeur die zomaar de € 130.000 bruto per jaar verdient.

Zo’n stemwijzer suggereert dat meedoen aan FoodValley wel eens duurder uit kan pakken maar zegt er niet bij dat Regio FoodValley per jaar drie miljoen kost. Kijk, dat zou sommige antwoorden al heel anders maken.

Wat krijg je er als Edenaar voor terug? Suffe spotjes op de radio. Veel gejammer over voedsel en als dieptepunt de World Food Center Experience waarvoor we met z’n allen nog jaren voor moeten betalen. Maar nog erger, FoodValley start processen op. Processen die niet meer zijn te stoppen. Grote plannen voor massale woningbouw, de Groene Metropool, windmolens en andere ellende. De gemeenteraad gaat dat niet controleren, die gaat zich er achter verschuilen. Die durft geen ‘nee’ meer te zeggen als die andere gemeenten al akkoord zijn gegaan.

Als je met de ambitie in de raad wilt om vervolgens het werk uit te laten voeren door een clubje waarop geen enkele Edenaar heeft mogen stemmen dan is het misschien beter dat je nog eens nadenkt over je idealen. Zelf nadenken dus. En niet iemand anders.

1 thought on “Stemwijzer FoodValley

  1. Nee Mo, Foodvalley start geen “grote plannen op voor massale woningbouw, de Groene Metropool, windmolens en andere ellende”. Die grote bouwplannen worden opgestart vanuit de ministeries, omdat de minister ziet dat de woningnood in onze regio uit de klauwen begint te lopen. De energieregio Foodvalley is vanuit het ministerie aangewezen als overlegplatform.

    Die plannen worden door de gemeenteraad naar lokaal niveau en door de gemeenteraad vastgesteld en gecontroleerd. We bepalen uiteindelijk onze eigen plannen en leggen die vast in de Edese omgevingsvisie en onze de Edese plannen voor de energietransitie.

    (Deze opmerking staat even los van wat jij of ik verder inhoudelijk van die plannen vinden…)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *