WORLD FOOD CENTER EXPERIENCE AFGESCHOTEN

Op 28 december 2022 heeft de Raad van State het volgende besloten:

“De Raad van State vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Ede van 9 december 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan Ede, World Food Center, deelgebied A”.

Dit is een gortdroog feit. Zo’n besluit betekent dat het voedselattractiepark (de Experience) niet gebouwd kan worden. De Raad van State heeft ook geen juridische uitweg geboden in de uitspraak. Er zijn geen juridische geitenpaadjes meer. Die heeft de Raad van State geheel afgesloten. 

Maar wie is daar nu eigenlijk politiek verantwoordelijk voor? In eerste instantie denk je aan de Stichting World Food Center Experience te Ede. Echter ook hier is de Raad van State duidelijk. Het besluit van de gemeenteraad wordt gewoonweg vernietigd. Deze raad heeft wel op 9 december 2021 het bestemmingsplan vastgesteld, maar wie heeft dat plan voorgesteld aan de raad? Juist ja, het college van burgemeester en wethouders, met name de politiek verantwoordelijke wethouder Leon Meijer!

Deze wethouder schrijft op 28 december 2022 aan de gemeenteraad en aan de pers: We hebben even de tijd nodig om samen te kijken wat dit voor gevolgen heeft”.

Misschien kan er mee genomen worden de vraag welke gevolgen het besluit van de Raad van State heeft in de richting van bedrijven op de WFC-terreinen. Komen er wellicht financiële claims van het Smaakpark, of van de Tekagroep richting de gemeente Ede? Worden er nog meer bedrijven boos op de wethouder?

Dus nogmaals simpel gezegd, wethouder Meijer is politiek gezien verantwoordelijk.

Het besluit van de Raad van State is duidelijk. De wethouder kan nog zo vaak als hij wil samen kijken naar de gevolgen, maar dat verandert niets, helemaal niets aan de uitspraak van de Raad van State. Want het voedselpark kan niet gerealiseerd worden. Voor de politiek verantwoordelijke wethouder rest niets anders dan aftreden! Treed af! Hou ermee op! Het is echt niet zo moeilijk om een afscheidsbriefje te sturen aan de gemeenteraad. Ik weet dat toevallig uit eigen ervaring, maar dit terzijde. Mogelijk dat hij nog wel uitsluitsel kan geven waarom hij vond/vindt dat de betreffende natuurvergunning ook gold voor het WFC!

Ook nog even tussendoor: is de vierbaans Parklaan nog wel nodig?

Afsluitend, door amateuristisch en zeer eigenwijs optreden van wethouder Meijer zijn inmiddels tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld weggekieperd en staan vele banen op het WFC-terrein op de tocht en het voedselattractiepark kan niet worden gebouwd. Kortom de wethouder dient deemoedig, inclusief een flinke spijtbetuiging, vandaag nog af te treden. Zeker gezien het rare memo dat hij vandaag aan de raad geschreven heeft. Daarin staat niets inhoudelijks! Wel een voordeel voor deze wethouder is de financieel zeer ruimhartige wachtgeldregeling die nu al ongeduldig op hem ligt te wachten. Dat is eigenlijk toch nog een lichtpuntje voor hem in deze donkere dagen.   

5 thoughts on “WORLD FOOD CENTER EXPERIENCE AFGESCHOTEN

 1. Blij dat dit megalomane project afgeblazen is, nu nog dat volledig de plank mislaande snelfietspad naar Wageningen afblazen en het grootgrutter bedrijf in Bennekom terug fluiten dan word het toch nog een mooi nieuw jaar

 2. Je mening is duidelijk maar wellicht oppassen om teveel niet verifieerbare “feiten“ op te nemen.
  Ja het plan is afgeschoten vanwege het niet geldig zijn van de aangevoerde onderbouwing. Dat betekent niet dat eenzelfde plan met een nieuwe, wel geldige onderbouwing niet alsnog in procedure kan komen. Je tekst impliceert anders.
  Juist nu het een besluit van de raad is ( zoals verschillende andere in dit dossier) is het politiek echt niet waarschijnlijk dat daar een politiek bestuurder op struikelt. Je politieke afrekening is dus niet meer dan wensdenken.
  Volgens mij word de Parklaan gewoon 2 x 1, juist door de invloed van actiegroepen. Dus geen vierbaans verhaal.
  Welke banen op het WFC staan er op de tocht? Er zijn daar nauwelijks partijen aan de slag (nauwelijks kantoren gebouwd).
  En waar kan ik nalezen hoeveel dit verhaal tot nu toe heeft gekost en of dat tientallen miljoenen zijn? Grootste deel van het bedrag zijn meen ik garanties. Dus prima als het wel zo is maar laat ons dan transparant je mening kunnen checken, net zoals we dat van de gemeente vragen.
  @piet: ik kan niet wachten om zonder te wachten voor auto’s en stoplichten (ook vaak in het voordeel van auto’s) door ons mooie ede en Bennekom te fietsen. Hoe meer fietsvoorrang hoe beter!

 3. “Almere op de Veluwe”

  De plannen rondom het WFC deden mij vaak denken aan het debacle van de Floriade in Almere.
  Regelmatig werden ons mooie cijfers voorgeschoteld over bezoekersaantallen , geïnteresseerde bedrijven , werkgelegenheid enz. Ik heb via de tv regelmatig de debatten gevolgd . Cijfers werden vaak bijgesteld, minder bezoekers, weinig belangstelling van bedrijven, het enige wat steeds meer werd waren de benodigde miljoenen .
  In de bespreking in september kwam in de gemeenteraad de vraag naar voren; “ Wat als het project mislukt en er misschien een faillissement volgt”. Het antwoord was toen dat we dan in ieder geval het gebouw nog hadden.
  Als burger denk ik dat de uitspraak van de rechter het gemeentebestuur en ook meerdere politieke partijen goed uit zal komen , ze kunnen dan nog op een “ goede” manier van het project WFC afkomen. Mocht u toch nog door willen gaan met het WFC, dan hoop ik dat er eerst een uitgebreide peiling bij de inwoners van Ede komt., wij willen ook wel gehoord worden.
  Als burger zou ik ook graag weten wat dit project WFC ons nu al heeft gekost en nog gaat kosten.
  Ik ben blij dat de rechter ons heeft geholpen en heeft aangegeven dat er een uitgebreid onderzoek moet komen naar de gevolgen voor de natuur.

 4. Hiermee sluit ik mij van harte aan bij de vorige schrijvers. Vooral wat Klaas hierover nog opmerkt over de mening van de inwoners van Ede ten aanzien van dit megalomane project. Ik kan mij niet herinneren dat wij als inwoners, noch als omwonenden, hierover zijn bevraagd. Onderbouwing als: ‘We hebben in Ede nog niets wat ons op de kaart zet’ en ‘Het is teleurstellend omdat de urgentie om mensen bewust te maken van de wereld achter hun dagelijks eten, steeds groter wordt’ snijden bepaald geen hout. Wie van de inwoners/omwonenden, behalve de ambtenaren op het gemeentehuis, heeft behoefte aan nog (veel) meer drukte in Ede om Ede op de kaart te zetten? En hoezo is het een taak van het WFC om mensen informatie te verschaffen over de herkomst van ons voedsel? Me dunkt dat dit niet bepaald een onontbeerlijke functie van het WFC moet zijn/worden. En de urgentie zie ik al helemaal niet.
  Uit krantenberichten heb ik begrepen dat het idee voor het WFC werd geboren bij een adviesbureau, waar ik mij de naam niet van kan herinneren. Dat is toch de slechtste reden om zo’n belachelijk project als het WFC op te starten.
  De afgelopen jaren hebben wij heel veel overlast gehad van alle bouwactiviteiten op de voormalige kazerneterreinen, het voormalige Enkaterrein, de realisering van een nieuw NS-station en de aanleg van de Parklaan. Is er iemand op het gemeentehuis die wel eens stilstaat bij de gevolgen daarvan? Die overigens nog wel enige jaren zullen blijven. En daar zouden dan nog 330.000 bezoekers van het WFC bij komen. Echt vreselijk vind ik dat.

 5. Volgens de stichtingsvoorzitter, de heer Goossens, wordt de urgentie om mensen bewust te maken van de wereld achter hun dagelijkse eten steeds groter.

  Ik denk dat de Nederlandse boeren er al aardig in geslaagd zijn om mensen hiervan bewust te maken door hun acties. “Zonder boer geen voer” is daar een mooi voorbeeld van.

  In plaats van zo’n miljoenenverslindend project als het WFC, is bijv. een excursie naar de boer aanzienlijk goedkoper. Schoolkinderen kunnen beter ‘de boer op’ om te zien hoe de worteltjes uit de grond getrokken worden. Misschien kan de boer er ook nog iets aan verdienen.
  Of laat kinderen een volkstuin bekijken, erg leuk en ook nog heel leerzaam!

  In deze dure tijd zullen mensen niet snel een familie-uitje plannen om op een scherm te zien hoe een koe gemolken wordt. De verwachte grote aantallen bezoekers kunnen daarom aardig tegenvallen. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” of om bij de boer te blijven; “boer let op uw kippen”.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *