Rustig aan

Drukke werkzaamheden komen bijna tot stilstand rond de laatste dagen van het jaar. We doen nog even gauw de laatste boodschappen, wensen elkaar in het voorbijgaan fijne feestdagen en rennen met een cadeautje onder de arm naar een rijk gevulde dis.

Het is de kunst om tijdens deze donkere dagen even stil te staan bij elkaar, te luisteren naar elkaar en te bezinnen. Het begint bij rust.

Ook de columnisten van Ede Dorp zullen het deze dagen iets rustiger aan doen. Doorgaans zijn we niet te beroerd de bestuurders van Ede een spiegel voor te houden, maar we realiseren ons natuurlijk ook dat juist het reces bedoeld is om even bij te komen van alle dagelijkse beslommeringen.

Er liggen immers nog heel wat grote projecten te wachten in het nieuwe jaar, waar het gemeentebestuur richting aan moet geven. Zo zullen onze burgemeester en wethouders hun handen vol hebben om te voorkomen dat er steeds een hapje uit het Sysseltse bos, de Hoekelumse Eng, de Ginkelse heide en de Veluwe wordt genomen.

En er liggen nog heel wat taakstellingen vanuit het Rijk en de Provincie, waar een gemiddelde bestuurder hoofdpijn van kan krijgen. Want de jeugdzorg, de stikstof, de woningbouw, het grondwater, de migranten, de energiecrisis en de kwetsbare natuur strijden om voorrang. Onze wethouder luchtvaart moet ook nog steeds een oogje in het zeil houden, terwijl de burgemeester als kapitein stevig aan het roer moet blijven staan.

Het gemeentebestuur wil zelf ook nog even wat. Zo willen ze de energietransitie passend maken voor elke inwoner, een World Foodcenter neerzetten, meer investeren in cultuur, een Parklaan aanleggen, het station verbouwen… en nog veel en veel meer.

Daarom gun ik van harte alle bestuurders van deze gemeente nu even rust en ruimte.

Om te overdenken hoe ze naast al deze enorme taakstellingen en projecten aandacht gaan geven aan de inwoners van Ede. Om vorm te geven aan de erkenning voor inwoners die zorgen voor de ander en zich als vrijwilliger inzetten in sportclubs, koren, kerken, buurthuizen en talloze andere initiatieven die ons leven kleur en plezier geven. Om te bedenken hoe ze het luisteren naar de burgers vorm gaan geven, echt luisteren. Hoe ze de zorgen en het enthousiasme van de bewoners meenemen in hun beslissingen en dit zichtbaar maken. Hoe ze het lef durven te tonen om niet-zo-goede beslissingen bij te sturen, fouten te erkennen en goede beslissingen te vieren.

Het begint bij rust en dat wens ik iedereen toe.

Beste lezers van Ede Dorp,

Hartelijk dank voor jullie aandacht, aanmoedigingen en kritische bespiegelingen. Wij zullen onverminderd en onvermoeibaar blijven schrijven over talloze onderwerpen die ons allen bezighouden.

Maar nu geven we een paar dagen lang volledige aandacht en tijd voor de mensen om ons heen en we gaan naar hen luisteren, echt luisteren.

Fijne feestdagen!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *