JA, NEDERLAND IS EEN RECHTSSTAAT, GELUKKIG!

Maar vindt burgemeester Verhulst dat ook? In een rammelend betoog in Ede Stad van 28 december j.l. beweert hij dat besluitvorming plaatsvindt via een stoelendans, waar de behendigste en snelste aan het langste eind trekt. Wat de burgemeester het meest verwerpelijk vindt, is, dat een rechter een democratisch genomen wet onderuit haalt. Onjuist!

Wetten die door het parlement worden aangenomen, kunnen door de rechter niet worden vernietigd, want in Nederland hebben we geen Constitutioneel Hof, dat wetten toetst aan de Grondwet. Overigens is Nederland daarin een uitzondering. De meeste westerse landen hebben zo’n Hof wel.

Wellicht bedoelt de burgemeester dat de rechter de toepassing van zo’n wet toetst. De rechter kijkt dus of het bestuur de wet goed en volgens de wet uitvoert. Landen waar rechters het bestuur niet controleren, noemen we dictaturen. Het lijkt me niet verkeerd dat rechters in Nederland het bestuur wel controleren. Of vindt de burgemeester dat lastig?

Een van de belangrijkste pijlers onder de rechtsstaat is de Trias Politica. Volgens de burgemeester is dat de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Misschien flauw, maar hier moet ik de burgemeester toch opnieuw corrigeren: de wetgevende macht is het parlement plus de regering en de rechterlijke macht bestaat uit rechters en niet ook uit Officieren van Justitie. Die vallen namelijk onder het Ministerie van Justitie en zijn dus niet onafhankelijk.

Naast deze drie machten, noemt de burgemeester een vierde macht, namelijk volgens hem groepen of organisaties die achter de schermen de politieke besluitvorming beïnvloeden. Klopt niet!

De ambtenarij wordt beschouwd als de vierde macht, omdat zij grote invloed hebben op (voorbereiding van) de besluitvorming. Hoe zwakker het openbaar bestuur is, des te machtiger zijn de ambtenaren die de politici moeten ondersteunen.

De invloed van media, maatschappelijke organisaties en belangengroepen wordt de vijfde macht genoemd. In Ede zijn dat de regionale kranten en andere media, de Woningcorporatie, de dorpsbelangenverenigingen, de wijkverenigingen, de winkeliersverenigingen, de milieugroepen om er maar een aantal te noemen. Kortom de organisaties met betrokken burgers, die aan het  gemeentebestuur mandaat hebben gegeven om hun belangen te behartigen. Ik kan me niet voorstellen dat de burgemeester hun invloed en betrokkenheid ongewenst of vervelend vindt. Maar uit de inhoud van zijn column moet helaas die conclusie wel worden getrokken.

De rechtsstaat die Nederland is, moet behouden en verdedigd worden, zeker door een overheidsfunctionaris als de burgemeester, die vanuit de Gemeentewet juist als taak heeft om ervoor  te zorgen dat de kwaliteit van de burgerparticipatie in orde is en dat klachten door het gemeentebestuur zorgvuldig worden behandeld.

Kortom, de column van de burgemeester zit vol met fouten en appelleert aan onderbuikgevoelens over de rechterlijke macht en te machtige maatschappelijke organisaties. Deze column is een burgemeester onwaardig.

Jeannet Hubbeling

3 thoughts on “JA, NEDERLAND IS EEN RECHTSSTAAT, GELUKKIG!

 1. Als ik dit zo lees wordt ik onwillekeurig weer boos, je zal als gemeente maar opgescheept zitten met zo,n burgervader, nou is het zo dat ik geen hogere opleiding heb genoten, ik heb mbo niveau gehaald en een werkzaamleven gehad als storingsonderhoud monteur electro mechanisch.
  Ik heb dan ook de ballen verstand van hoe een gemeente bestuur hoort te functioneren , maar onze burgervader blijkbaar ook niet, dus stel dat deze functie vacant word dan kan ik hem zo 1 op 1 overnemen, ik ben een 65 jarige silverfox, speel lead gitaar in een band , dus ik weet hoe ik het volk kan vermaken, die ketting zou mij heel goed staan, ik ben geboren en getogen Benekommer , mocht het zo zijn dat er dan zaken gebeuren waar ik het als Bennekommer niet mee eens ben, dan kan ik die als burgermeester meteen de nek omdraaien want ik ben de baas, dus win win situatie.

  Maar zoals ik al zei, ik heb er geen verstand van
  Allemaal een gelukkig en gezond 2023
  Groeten uit Bennekom

 2. Nou, hopelijk leest die commissie die de herbenoeming van deze burgermeester deze column ook en denken zij er nog eens goed over na het kruisje bij het vakje geschikt of ongeschikt te plaatsen. Ik zou immers naar het laatste vakje neigen, de man weet duidelijk niet waar hij het over heeft.

  Dank voor deze verhelderende column!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *