WORLD FOOD CENTER EDE: EEN FANTASTISCHE HILARISCHE FOUT IN DE BUSINESS CASE

Vorige maand presenteerde het bestuur van de stichting World Food Center de plannen voor het voedselpretpark te Ede inclusief het architectonische ontwerp en de business case. Naar verluidt gaat het park in november 2023 open. Daar kom ik nog op terug, op die openingsmaand, november 2023.

Natuurlijk hou ik altijd in deze het standpunt van de Edese politke partij CDA over het pretpark in gedachten, namelijk (citaat):” Zonder bedrijfsleven geen World Food Centre. We ondersteunen de verdere ontwikkelingen van de plannen voor het World Food Center. Essentiële voorwaarden voor het CDA is dat het bedrijfsleven voor minimaal de helft bijdraagt in het totale investeringsbedrag”  (taal- en typefouten heb ik ook overgenomen).

Het pretpark is Europees aanbesteed op 3 onderdelen;  de architect, de exploitatie en de inrichting van het park.

Europese aanbesteding was dus verplicht. Even tussendoor: de gemeente Ede wilde jaren geleden een sporthal bouwen in de wijk Kernhem in Ede zonder Europese aanbesteding. Die hal kwam daar dus niet niet. De Europese Commissie had blijkbaar destijds grote terechte bezwaren! Er is blijkbaar voortschrijdend inzicht! De Europese aanbesteding van het pretpark houdt gewoon in dat de 3 opdrachten betaald worden door de Nederlandse overheid, te weten de rijksoverheid, de provincie Gelderland en de gemeente Ede, verenigd in de stichting World Food Center. Handig gedaan, maar het is en blijft gewoon belastinggeld. Met louter belastinggeld wordt dus een volledig pretpark gebouwd in Ede. 

Weer even tussendoor: wie betaalt dat hele grote pretpark Floriade bij Almere?  Hebben de voorgaande Floriades ooit winst gemaakt? Gaat de gemeente Almere nog even 15 miljoen euro extra erbij leggen? Dat komt dat park nu al te kort. Er zou daar 10 miljoen euro sponsorgeld binnenkomen (zo werd de gemeenteraad daar voorgeschoteld), maar tot nu slechts 100.000 euro.

Maakt die dierentuin in Emmen (een particuliere instelling), die voortdurend subsidie krijgt van de overheid, winst? Die dierentuin heeft nu nog 67 miljoen euro aan leningen uitstaan bij de gemeente Emmen.

Volgens de stichting World Food Center te Ede, d.w.z. volgens de 3 financieel deelnemende overheden, wordt d.m.v. de business case winst gemaakt. De exploitant maakt winst en ook de stichting maakt winst. Terwijl juist in de staturen van die stichting (en dat geldt gewoon voor alle stichtingen) staat dat die stichting geen winst mag maken.

Dan wordt er in de business case fraai boekgehouden en er staan tevens mooie zinnen in.. Een paar voorbeelden:

Het voorwoord van de business case is geschreven door de voorzitter van de Stichting World Food Center, de heer Cees van der Knaap, oud staatssecretaris van het Ministerie van Defensie en oud burgemeester van Ede. Aan wie heeft hij  het voorwoord gericht? Aan de lezer? Vast wel!

Hij schrijft het volgende: “De door u opgestelde kaders …..”. Nou, die kaders zijn echt niet door mij opgesteld. Dat is echt verkeerd geformuleerd door die meneer. Overigens, het bestuur van het WFC deelt in haar nieuwsbrief van januari 2020 mee dat de heer Cees van der Knaap tijdelijk voorzitter zal zijn. Er zijn nu 20 maanden verstreken en nog steeds is de heer Cees van der Knaap voorzitter van die club. Trouwens, tijdens zijn periode als staatssecretaris heeft hij de Tweede Kamer, zo stelde een rechter vast, de Tweede Kamer 20 keer onjuist geïnformeerd, maar dat heeft natuurlijk niets te maken met de verkeerde zin in het voorwoord van de business case van de volledig door belastingcenten gefinancierde stichting. Volgens diezelfde business case ontvangen de leden van het bestuur ieder 6.000 euro per jaar (dus 500 euro per maand!) voor hun,  o zo belangrijke, werk. Maar dat is een maar een kleinigheidje. Belangrijker is het salaris van de directeur van die stichting: per maand ruim 11.000 euro.

Dan de dekking van de investering van de Experience (het pretpark) op blz. 27. De totale investering bedraagt 33 miljoen euro.  De bijdrage van de commerciële exploitant is 2.5 miljoen. De exploitant mag zijn bijdrage van 2.5 miljoen uitsmeren over 7 jaar, maar die totale bijdrage van die exploitant wordt boekhoudkundig geheel opgevoerd in het eerste jaar. Dat is boekhoudkundig wel handig en mogelijk onjuist.  Dus de dekking, zoals opgesteld in de business case, klopt m.i. niet. Het komt mij voor dat slechts een zevende gedeelte van die opgevoerde 2.5 miljoen kan worden opgevoerd als dekking, dus doe maar 2.100.000 euro van de dekking af.

Dan in dezelfde dekking van het pretpark worden bijdragen van  fondsen opgevoerd, in totaal 2.500.000 euro; dat is (nota bene volgens de business case zelf!) niet toegezegd, laat staan ontvangen. Dus nogmaals, de investering bedraagt 33 miljoen euro en er is nu al een tekort van 2.1 miljoen plus 2.5 miljoen euro: totaal 4.6 miljoen euro. Maar ja, de gemeenteraad moet wel instemmen met het uitgeven van al dat belastinggeld. Dus wordt er creatief aan boekhouden gedaan.. Maar toch krijg ik steeds meer vertrouwen in het CDA!!  Volhouden jongens en meisjes, volgens standpunt 12 van jullie CDA website in Ede willen jullie nu geen voedselattractiepark meer! Want het bedrijfsleven gaat echt niet voor minimaal 50% deelnemen aan het luchtkasteel. Tenminste ik kan dat niet terugvinden in de business case. Of gaat het CDA tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering van 9 september a.s. aantonen dat meer dan 50% door het bedrijfsleven wordt ingebracht?

Dan de exploitatie van het experience (weet u nog: dat pretpark)! De opening zal zijn in de maand november 2023. Toch wordt  al gerekend in 2023 op ruim 300.000 bezoekers op jaarbasis. Dat lijkt mij veel in 2 maanden. Dan wordt op een totaalexploitatiebedrag van 6 miljoen euro aan opbrengsten al vanaf 2023 gerekend met een vast jaarlijks sponsorbedrag van 1.5 miljoen euro, van wie? Dat is dus onbekend (mogelijk geheim)! Waarschijnlijk snap ik het niet goed??? De omzet van het restaurant wordt in 2023 geschat op ruim 61miljoen euro (bl. 62.); hoeveel? Ja echt, 61 miljoen euro! Dat zal toch wel een typefout zijn? Maar hilarisch is het wel!! Echt hilarisch!!!!!

Uiteindelijk zal de gemeenteraad, en dus ook het CDA, akkoord gaan met dit overheidspretpark. Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in de afgelopen jaren er veel geheime informatie naar de gemeenteraad is gegaan, waar de inwoners van Ede niets over mogen weten.

1 thought on “WORLD FOOD CENTER EDE: EEN FANTASTISCHE HILARISCHE FOUT IN DE BUSINESS CASE

  1. Er is weinig vraag naar een experience center en veel extra kantoorruimte.
    Maar wel naar betaalbare woonruimte.
    Mijns inziens kan daar een veel verstandiger keuze gemaakt worden. Gezond verstand ipv tunnelvisie…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.