VOEDSELPRETPARK: HOUDBAARHEIDSDATUM OVERSCHREDEN!!

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center nog even te laten functioneren:

kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan van die stichting:

1 januari 2023 tot en met 22 maart 2023: € 162.581,–.

Dit geldbedrag is gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders in een memo heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws” maar louter de bizarre werkelijkheid.

De stichting World Food Center Experience heeft een voortgangsrapportage doen uitgaan op 28 februari jl. Zeer lezenswaardig! Je moet wel even tussen de regels doorlezen, maar dat kost nauwelijks enige moeite. Bijvoorbeeld die zinnen over de DUMAVA subsidie voor de renovatie van de Mauritskazerne, de beoogde locatie in Ede. Die subsidie, zo staat er:“is echter niet meer aan de orde”. Wat een flauwekul! Die subsidie is gewoon afgewezen door de rijksoverheid. Schrijf dat gewoon in je voortgangsrapportage. Wees hierover open en eerlijk! Want de stichting heeft die subsidie niet aangevraagd maar dat heeft de gemeente Ede gedaan. Ook een tweede poging, zoals die in de rapportage wordt aangekondigd, kan niet worden aangevraagd door die stichting! Trouwens, zo’n subsidie kan pas ergens in 2024 worden ingediend (door de gemeente Ede)!! Zo worden weer valse verwachtingen gewekt. Maar daarin is de stichting best wel goed.

Ook komen nog meer optimistische geluiden naar boven in de rapportage over sponsoring. In de rapportage staat iets prachtigs daarover: “het activeren van een gezamenlijke agenda”. Da’s mooi. Met de volgende termen en begrippen wordt gekokketeerd: “partnerpakketten”, “continue contact met koploperbedrijven”, “prospectlijst”, “samenwerkingsovereenkomsten”. Maar dan komt de zin: ”Deze zijn op dit moment on hold gezet”. Nou, vanaf de eerste rapportage (een jaar geleden) stond een en ander al “op hold”.

Ook wordt er iets gezegd over het doorgaan met een aangepast plan in de bestaande Mauritskazerne. Opvallend is de volgende zin: “interne saldering lijkt mogelijk met een aangepast plan” en “vooralsnog staan de seinen op groen”. Dat laatste wordt al ruim 11 jaar gezegd maar er rijdt nog steeds geen enkele trein. O ja, weet de stichting dat er per 1 janauri 2024 een nieuwe wet komt over interne saldering? Is dan een vergunningsplicht van toepassing? Een rood sein?

De mooiste zin staat op bladzijde 7 van de rapportage: “De doorlooptijd van het proces lijkt behapbaar”. Met zo’n zin blijf je dicht bij de kern van het eetbare voedselpretpark. Nog een mooie zin op die bladzijde: “ Het juridische traject zal ongetwijfeld wat tijd kosten”. Jazeker, maar beste stichting, kom met een optimistisch tijdpad. Dat staat wel zo mooi in een rapportage.

Dan nog even de financiën. Weer een fraaie zin op bladzijde 10: “Vooralsnog zien we financieel geen knelpunten in deze”. Weer dat optimisme! Geweldig. Er wordt nota bene € 480.000,– extra gevraagd voor een kleiner voedselattractiepark, maar er zijn financieel gezien geen knelpunten! Althans dat wordt geschreven in de rapportage.

Ook het college van burgemeester en wethouders laat zich niet onbetuigd en komt met een memo voor de gemeenteraad. Weet u nog geachte lezer dat het CDA een mooie verkiezingsslogan had: “Nu doorpakken” Het college wil ook “doorpakken” en schrijft dat op de eerste bladzijde van het memo. Dus dat komt wel goed!

Ook komt opeens het verplichte advies van de Rijksdienst voor het Cultureeel Erfgoed ter sprake. Eindelijk, want tot voor kort was nog steeds geen advies gevraagd aan die instelling. Al veel eerder had de gemeente Ede zoiets moeten doen. Ook bij het nu afgeschoten plan! Dat is toch niet zo moeilijk! Tot voor kort heeft die Rijksdienst in dit kader nog niets vernomen van de gemeente Ede. Maar gelukkig gaat deze gemeente nu “doorpakken”.

Ook gebruikt de gemeente Ede in het memo het begrip : “intern salderen”. Beste gemeente: wel “doorpakken” voor 1 janauri 2024! Zometeen loopt dat nog fout.

Op 30 maart a.s. gaat de gemeenteraad vergaderen over de voortgangsrapportage en het gemeentelijke memo. Ongetwijfeld zullen ernstige zorgen worden geuit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Maar de raad zal zonder meer in meerderheid alle vertrouwen uitspreken in het college, met name in wethouder Meijer! Dus gewoon aan de slag! O ja, bij het nieuwe plan komt ook een buitenruimte voor activiteiten. Is het niet een goed idee dat de gemeenteraad 2 à 3 schommels gaat schenken aan het pretpark voor het buitenterrein? Gewooon doen: “doorpakken”!! Maar er komt toch nog wel eerst (voor 30 maart a.s.) een geheim woordvoerdersoverlegje tussen de fracties en de wethouder? Vast wel, ik heb er alle vertrouwen in dat een politiek achterkamertje dan beschikbaar is! 

Tot slot, vooruit dan maar, nog een echt fraaie voedselzin op de tweede bladzijde in de rapportage van het voeselattractiepark:

Het jaar 2022 heeft echter veel roet in het eten gegooid”.

1 thought on “VOEDSELPRETPARK: HOUDBAARHEIDSDATUM OVERSCHREDEN!!

  1. Echt onbegrijpelijk dat dit zo door woekert, het word echt tijd dat ze daar op de Bergstraat hun kop uit hun kont halen en dit kansloze project per direct stoppen.
    Denken ze nou echt dat er hele hordes ouders met kinderen en/of, kleinkinderen gezellig een dagje gaan pretparken in een themapark over voedsel, schei toch uit, dan ga je eerder naar de Macdonald, 300.000 bezoekers op jaarbasis werden er begroot, nou op de training bij Feyenoord staan al meer mensen dan dat ze ooit in een jaar in de wfc mogen begroeten.
    Stoppen en snel , dat is het enige goeie besluit, alleen zijn ze niet zo van de goede besluiten daar op de Bergstraat.
    Heel veel wijsheid en sterkte gewenst en de groeten uit Bennekom

    Piet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *