STUDIEREIZEN VAN WETHOUDERS ZIJN GEHEIM

Twee wethouders van de gemeente Ede hebben dit jaar studiereizen gemaakt. Een wethouder ging naar Schotland en een tweede wethouder ging naar Finland en Estland. Tot zover niets aan de hand.

In een verslag van het presidium van de gemeenteraad van Ede las ik dat de wethouders daarover reisverslagen zouden gaan maken. Met het presidium, een vergaderclubje van alle fractievoorzitters en de burgemeester, is afgesproken dat het presidium de verslagen zou ontvangen.

Volgens een gemeentelijke verordening van Ede moeten reisverslagen werkelijk worden gemaakt en ingeleverd worden. Simpel!

Nou, dacht ik, ik ga die reisverslagen opvragen bij de gemeente Ede. Via een Woo-verzoek: de Wet open overheid. Dus via e-mail heb ik mijn verzoek gestuurd naar de gemeente Ede. Tot zover niets aan de hand. Vervolgens kreeg ik een e-mail terug waarin mij verzocht mee te delen wat ik precies bedoelde. Tja, aan Ede meegedeeld dat ik graag die twee reisverslagen wilde lezen. Tot zover nauwelijks iets aan de hand. Ja hoor, kort daarna kreeg ik antwoord. Een fantastisch antwoord. In ieder geval zaten er geen reisverslagen bij. Van de Schotlandreis werd mij de factuur gestuurd. Weet u, geachte lezer, wat die studiereis van een wethouder voor 3 dagen Schotland kostte? Ruim 3.900 euro. Er werd ook nog even een extra vlucht gemaakt in verband met Schotland. Kosten: € 700,–. Dat bedragje zit toch wel in die 3.900 euro? Maar eigenlijk gaat het mij daar niet om. Want wat is eigenlijk 3.900 euro voor een driedaagse reis? Niets dames en heren. Trouwens die reis naar Finland kostte 2.370,– euro, ook voor drie dagen. Dat bedrag stond in de reisfolder ten behoeve van Finland. De gemeente Ede stuurde mij dus een reisfolder in plaats van een reisverslag. Ik vroeg toch naar de twee reisverslagen? Uiteraard behoefde ik geen facturen of reisfolders. Maar gewoon twee reisverslagen. Waarschijnlijk zijn die reisverslagen er niet. Waarom meldt de gemeente Ede dat niet? Gewoon open en eerlijk. Of, en dat is nog waarschijnlijker, zijn de twee reisverslagen uiterst geheim? Ja, dat zal het zijn. De gemeente Ede is gewend om zoveel mogelijk geheim te houden. Die verslagen kunnen er nog net bij. Wel heb ik de gemeente Ede gemeld via e-mail dat ik geen reisverslagen heb ontvangen. Daarna bleef het vanuit de gemeente Ede heel stil.

Dus heb ik een nieuw Woo-verzoek gestuurd. Wel nog even de tekst van de Wet open overheid bekeken. En er viel mij iets op. Een kleinigheidje, een gekkigheidje, een klein dingetje. Het gaat over de wekelijkse vergaderingen van de colleges van burgemeester en wethouders. Dus ook over het college van Ede. Iedere dinsdagochtend vergadert dat deftige instituut op het gemeentehuis in Ede. Natuurlijk is er dan een agenda! Volgens de Wet open overheid moet vooraf zo’n agenda gepubliceerd worden. Doet het Edese college dat? Of anders geformuleerd: weten de burgemeester en de wethouders dat ze dat iedere week moeten doen? Natuurlijk wel, ze zijn niet gek! Gelukkig is er voortaan een geitenpaadje! Als college publiceer je iedere week de agenda van de wekelijkse vergadering. De te behandelen onderwerpen kunnen met 1 woord worden afgedaan: geheim. Gewoon iedere week dezelfde openbare agenda! Simpel.        

Trouwens, ik heb geen zin om te vermelden in deze column welke gemeenten iedere week keurig vooraf de agenda’s publiceren van de collegevergaderingen. Waarom niet? Teveel gemeenten doen dat namelijk heel netjes! Zo ook de provincie Gelderland. Keurig. Zelfs de agenda’s van de agendacommissie van Provinciale Staten van Gelderland zijn openbaar. Daarin komt bijvoorbeeld binnen een paar dagen het nieuwe plan van de World Food Experience te staan. Weet u nog, geachte lezer, dat voedselpretpark in Ede! Misschien gaat de provincie Gelderland aan dat pretpark 17 miljoen euro schenken. Het park wordt aanzienlijk kleiner maar de gift van de provincie Gelderland blijft mogelijk wel op die 17 miljoen euro staan. Wel wordt een bananenkas als toetje opgevoerd. 

Vooruit dan maar, tot slot. Het college van burgemeester en wethouders van Ede meldde zeer onlangs aan de gemeenteraad dat de eigenaar van die bananenkas (naast de Mauritskazerne) gaat overleggen met de toekomstige exploitant van het voedselpretpark, Is dat raar of is dat raar? Is de eigenaar van de bananenkas niet dezelfde als de toekomstige exploitant van het voedselpretpark? Ik denk daarom dat het langzamerhand voor mij tijd wordt om zelf maar op studiereis te gaan. Misschien zelfs met een extra vlucht om mijn hoofd helemaal leeg te maken. Het reisverslag blijft uiteraard geheim. Dat heb ik afgesproken met de gemeente Ede.   

Foto: Dave Connor via https://www.flickr.com/photos/conner395/6469038583 Licentie: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *