OUD WETHOUDER LEON MEIJER MOET DE MEDAILLE VAN VERDIENSTE TERUGGEVEN!!

Leon Meijer kreeg die medaille voor zijn verdiensten die hij had als wethouder van de gemeente Ede. Wat nauwelijks werd vermeld in de media is dat hij verantwoordelijk was voor het voedselpretpark in Ede: de World Food Experience in de Mauritskazerne te Ede. In Ededorp.nl zijn in de loop der jaren vele columns verschenen over het voedselpretpark.

Hieronder een kleine bloemlezing. Maar niet vergeten mag worden dat er nog een megalomaan project op stapel staat in de Frisokazeren, ARTBASE. Dus daar begin ik even mee. O ja, er was ook nog dat bijna debiele plan: het World Art Center, ook in de Frisolazerne.

Januari 2021

Veel later kwam een wethouder van Ede met het idiote plan om in een gedeelte van de Frisokazerne het World Art Center te vestigen. Wel is in New York het Guggenheim Museum, maar je moet zo’n World Art Center toch ergens mee vergelijken. Verder nooit meer iets gehoord van het World Art Center te Ede!

Januari 2021, over ARTBASE:

Dat de gemeenteraad op 17 maart 2020 besloten heeft om dat meerjarenbeleidsplan en het toekomstplan geheim te houden. Het college besloot om geheimhouding op te leggen en de gemeenteraad stemde daar gewoon mee in.

Wij, simpele burgers van Ede, mogen niets weten! Tot 1 maart 2041!!!

Over het voedselpretpark:

De realiteit op 30 januari 2021:  over 2 dagen is de 2e geheime rapportage van het voedselattractiepark gearriveerd op het gemeentehuis van Ede!!

Februari 2021:

Hoe kun je als gemeente waardig van dat project afzien? Zonder gezichtsverlies? Ach, vonden de inwoners van Ede het erg dat Het Nieuwe Landgoed niet doorging of Het Verdiepte Spoor? Niemand heeft er een traan om gelaten. Zo moeilijk is dat dus niet.

Bijvoorbeeld: het WAC: het World Art Center. Daarbij een glanzende brochure, die mogelijk nu nog onder het hoofdkussen van de toenmalige wethouder ligt. Ook weer een megalomaan idee.

Juli 2021

Daarom heeft de gemeenteraad in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 26 september 2019 iets belangrijks besloten.

Citaat daaruit: “De verhouding tussen publiek en privaat: de raad wenst dat er gestreefd wordt naar het oorspronkelijke uitgangspunt waarbij de verhouding tussen publieke en private bijdragen ongeveer 50% – 50 % is.”

Het businessplan is gewoon gebakken lucht. Niet meer en niet minder!! Indien de raad het plan gaat goedkeuren dan bestaat ook de gemeenteraad van Ede louter uit gebakken lucht!!!

augustus 2021

Natuurlijk hou ik altijd in deze het standpunt van de Edese politke partij CDA over het pretpark in gedachten, namelijk (citaat):” Zonder bedrijfsleven geen World Food Centre. We ondersteunen de verdere ontwikkelingen van de plannen voor het World Food Center. Essentiële voorwaarden voor het CDA is dat het bedrijfsleven voor minimaal de helft bijdraagt in het totale investeringsbedrag”  (taal- en typefouten heb ik ook overgenomen).

Nov 2022

Afsluitend, door amateuristisch en zeer eigenwijs optreden van wethouder Meijer zijn inmiddels tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld weggekieperd en staan vele banen op het WFC-terrein op de tocht en het voedselattractiepark kan niet worden gebouwd. Kortom de wethouder dient deemoedig, inclusief een flinke spijtbetuiging, vandaag nog af te treden. 

Jan 2023

Je politieke afrekening is dus niet meer dan wensdenken.

Dat ging over mij (een reactie op een column)!!

Mei 2023

Even tussendoor: is het financieel jaarverslag 2022 van de Stichting World Food Center al gemaakt? Maar dat is ook slechts een detail. Zouden de gemeenteraadsleden van Ede wel weten dat die stichting ieder jaar een financieel verslag moet inleveren bij de gemeente Ede? Zijn die raadsleden daar überhaupt in geīnteresseerd?

Sept 2023

Toch nog even het voedselpretpark de World Food Experience. De provincie Gelderland deelde mij mee dat niet bekend is wanneer Provinciale Staten van Gelderland over het nieuwe verkleinde voedselpretpark gaat vergaderen. Mogelijk, zo zei men, in het najaar. Dus, beste gemeenteraad van Ede, gewoon over het pretpark kletsen in het voorjaar van 2024. Maar dat is al best snel hoor!! Dan de afgesproken  voortgangsrapportage van het World Food Center per 1 september a.s. Dat is ook al heel snel! Zullen we die maar gewoon overslaan?    

Oktober 2023

De eerstverantwoordelijke Edese wethouder Meijer houdt ermee op. Op welke datum?

Zoiets moet natuurlijk handig geregeld worden, maar daar heb ik alle vertrouwen in.

Dus eigenlijk zou een oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Ede plaats moeten vinden voordat hij zijn gemeentelijke bureau opruimt. Dus naar ik aanneem zal in Ede zo’n vergadering er zijn vlak na 29 novemebr a. s., die beeldvormende vergadering van Provinciale Staten. Ja toch?

November 2023

Ook ontbreekt de jaarrekening 2022 van het voedselpretpark en een deugdelijke begroting is er niet. Wel een aanvulling op de businesscase (zo heet dat!) maar dat heeft m.i. niets te maken met een echte begroting.

Dus wethouder Meijer is weg. Die is er net op tijd tussenuit geknepen. Bravo!! Het is hem gelukt. Ik vind wel dat hij zijn medaille van verdienste moet inleveren bij de gemeente Ede. Hij heeft tenslotte iets van 10 miljoen gemeenschapsgeld letterlijk weggegooid.

Gaat het dezelfde kant op met ARTBASE, dat museum over Hélène Kröller-Müller?

De gemeente Ede gaat jaarlijks bijna 1 miljoen euro in de exploitatie bijdragen. Moet dat echt? Of gaat wethouder Karin Bijl over een paar jaar ook de medaille van verdienste inleveren bij de gemeente Ede?

O ja, nog even over het huidige salaris van oud-wethouder Meijer, die nu iets landelijks doet in de jeugdzorg. Mocht zijn huidige salaris lager zijn dan zijn salaris als wethouder in Ede, dan zal de gemeente Ede dat nieuwe salaris bereidwillig aanvullen met wachtgeld. Zo doen we dat in Nederland. En die medaille? Die komt te hangen in het hopelijk toekomstige historisch museum van Ede, gevestigd in de Mauritskazerne (het vroegere voedselpretpark) in Ede! Boven de maquettes van vele mislukte megalomane projecten van de gemeente Ede, zoals Het Nieuwe Landgoed, Het Verdiepte Spoor, Het Nieuwe Zwembad en ARTBASE. 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *