OPENBAAR KUNSTBEZIT

De laatste jaren heeft de gemeente Ede bevorderd dat in de openbare ruimte meerdere kunstwerken geplaatst werden. Dat is op zich zeer positief. Weliswaar worden diverse replica’s van kunstwerken geplaatst, maar een kniesoor die daar op let.

Die kunst in de openbare ruimte in Ede; wie gaat daar eigenlijk over? Het college van burgemeester en wethouders? Een verantwoordelijk wethouder? De gemeenteraad, als hoogste democratisch gekozen bestuursorgaan? Neen, in Ede bepaalt een particuliere stichting welke kunstwerken in de gemeente Ede geplaatst worden; de HVA stichting.

Waarom zou een gemeenteraad niet kunnen beslissen over te plaatsen kunstwerken? De gemeenteraad is in ieder geval gelegitimeerd daarvoor. Je kunt misschien kunnen zeggen dat de gemeenteraad van kunst geen verstand heeft. Dat zou kunnen kloppen. Wel zijn er gemeenten, zelfs in de buurt van Ede, waar jarenlang de gemeenteraad besliste waar welke originele nieuwe gemeentelijke kunstwerken werden geplaatst. Dat was in ieder geval democratisch geregeld. Niet in Ede.

Een paar jaar geleden is zelfs in Ede de gemeentelijke kunstadviescommissie opgeheven. Maar dat allemaal terzijde. Hebben trouwens de 3 bestuursleden van die stichting een professionele kunstzinnige achtergrond?

Jaren geleden kochten mijn echtgenote en ik, ter uitbreiding van onze kunstcollectie, keramische kunstwerken. Bijvoorbeeld drie stenen klinkers; genaamd “Scheve klinkers”,  Hoe tevreden zijn wij nu dat wij in het centrum van Ede een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte hebben ontdekt, met de titel: “Scheef hekwerk”.

Fantastisch in al zijn eenvoud, sober en ouderwets degelijk uitgevoerd. Geborsteld staal. Sober  conform de nuchterheid van de bevolking van Ede. De uitstraling heeft iets vertrouwds en straalt een verdiepte verbinding uit uit tussen diverse voetgangerspaden, de spoorlijn,  de straat en het Marktplein. Wat een kracht; die stalen drangers, die recht omhoog staan om de weg naar de toekomst te wijzen. Wat een tederheid en verinnerlijking!! Maar toch weliswaar, heel subtiel, een knik. Mogelijk om het echte leven weer te geven ; niet alles gaat in rechte lijnen, soms is een omweg noodzakelijk. Maar wel meesterlijk ten toon gespreid in dit kunstwerk. Toch die verbinding naar de toekomst, de artistieke toekomst van Ede! Ik hoor het college van burgemeester en wethouders al zeggen: “Hiermee zetten we Ede op de kaart!!”

Mogelijk dat op termijn dit joyeuze en tegelijk sobere kunstwerk vervangen moet gaan worden. Hoewel het huidige kunstwerk wel alweer bijna 2 jaar onaangeroerd staat op die prachtige stille plek, aan de rand van het Marktplein in Ede.

Voor de kunstliefhebbers heb ik een foto bijgevoegd van dit kunstwerk. Naar verluidt zal er in de loop van volgend jaar een naambordje bij worden geplaatst. Wellicht dat enkele raadsleden schriftelijke raadsvragen kunnen gaan stellen of dat kunstwerk nog langer kan blijven staan.

Dat is waar ook, die fontein op dat Marktplein. Fantastisch. Een paar weken geleden, op een maandagmiddag, waren mijn vrouw en ik met de kleinkinderen op het marktplein. De kleinkinderen waren opgetogen want ze gingen in die fantastische fontein spelen. Wel gaven ze me groot gelijk dat ik niet bereid was mij om te kleden in een nette zwembroek. Maar de fontein op het plein deed het dus niet. Toen toch maar even gebeld met de gemeente Ede (10 minuten wachttijd, maar dat is niet zo erg). De gemeente Ede deelde mee dat een verantwoordelijke ambtenaar niet aanwezig was. Ik zou binnen 2 dagen teruggebeld worden. Ik werd keurig teruggebeld met de mededeling dat de betreffende ambtenaar de rest van de week op vakantie was. De week daarna zou ik weer teruggebeld worden.

Dat is nog niet gebeurd, maar dat komt heus wel goed.

Rest mij u nogmaals te wijzen op de foto van het prachtig kunstwerk, dat gezien de scheve artistieke situatie, als het ware zieltogend (vanwege die monumentale knik) maar tegelijk vol vertrouwen én naar de toekomst én naar de hemel wijst. En dat alles gevat in 1 kunstwerk! Ongelooflijk!!

 

 

 

 

 

1 thought on “OPENBAAR KUNSTBEZIT

  1. Ede blinkt uit in moderne kunst, dat blijkt. Sinds enige tijd staat er een prachtig groot frame (schilderijenlijst) met daarin oplichtende kunstwerken op de toegangsweg na de kruising N224 en N304. Op de middenberm. En midden tussen flatwoningen. Van verre knallen de hypermoderne kunstzinnige beelden me tegemoed. En zelfs van twee kanten, ook bij het verlaten van Ede. Zo’n lichtgevend kunstwerk schijn je zelfs vanaf de maan te kunnen zien. Dus Kunst voor de Toekomst! Zeer gedurfd! En het allermooiste is dat de omwonenden vanuit hun huis altijd van deze prachtige kunst kunnen genieten. Zeker als het winter is, vroeg donker en de blaadjes gevallen zijn hebben ze een onbelemmerde en onontkoombare blik op dit kunstwerk, en dat zonder entreeprijs. Bevoorrecht!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *