OP WEG NAAR BETAALD VOETBAL IN EDE

In de gemeenteraad is gesproken over sport. Dus maar even een paar verkiezingsprogramma’s erbij gepakt. De mooiste zin stond in het programma van het CDA (vrij vertaald): “Het zwemwater moet toegankelijker worden” Dat vroeg  laatst mijn kleindochter ook: “Opa, waarom mag je niet in deze vijver zwemmen?” Maar toch eigenlijk een hele vette intelligente zin van het CDA!

Dan de partij Gemeentebelangen. Die beweging vindt, volgens haar verkiezingsprogramma, dat er een betaalde voetbalclub moet komen in Ede. En ook een naam is bedacht: “FC FoodValley”    , maar de gedachte alleen al aan zo’n club in Ede!! Geweldig gewoon, wat een onzin. Ook nog levert die beweging een wethouder van sport. Gauw gekeken in de beleidsnota over sport. Natuurlijk niets erin gevonden over een betaalde voetbalclub. Dus wat een populistisch geblaat van zo’n partij. Even tussendoor: in het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen staat ook dat de fietspaden verlaagd moeten worden. Snapt u het? Maar in dat beleidsstuk over sport wel een aandoenlijke foto van de wethouder. Hij houdt niet alleen een fiets vast, maar hij houdt ook een bal hoog (met plakband vastgemaakt op z’n rechterschoen?) en in z’n linkerhand een tennisracket. Zo ontroerend, ook die puntschoenen!

Nog even gekeken in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Ik kon twee zinnen over sport terugvinden. Die maken zich er met een jantje van Leiden af. Daarna had ik geen zin meer om nog meer programma’s in te zien. Dat komt heus nog wel een keer.

Die nieuwe wethouder, zou hij ook een betaalde voetbalclub willen hebben in Ede?  Ik denk dat hij, als voormalig hoeder van een socialistische heilstaat, dat niet wil. O ja, over die benoeming van hem tot wethouder op 10 december a.s. Er staat een CV van hem op de gemeentelijke website. Keurig dat bijna overal bijstaat dat hij soms lid was van de SP en soms van GroenLinks. Wat ontbreekt bij de vermelding van zijn wethouderschap in Arnhem (op die CV) is dat hij toen lid was (in 2018) van de SP. Misschien toevallig vergeten? Ook het raadsbesluit gelezen. Hij blijft in Amsterdam wonen (toch niet vanwege Ajax?). In dat raadsbesluit moet staan dat de ontheffing voor het wonen in Ede maximaal 1 jaar geldt. Want daarna moet opnieuw, in december 2021, een nieuw ontheffingsbesluit genomen worden. Misschien toevallig vergeten in dat raadsbesluit?

Gelukkig komt er een uitvoeringsplan van de sportnota. Daar komt natuurlijk in te staan dat er een onderzoek komt naar een echte betaalde voetbalclub, dat er een onderzoek komt naar een kunstijsbaan en een onderzoek naar een wedstrijdzwembad. Misschien, tot slot, een kleine suggestie mijnerzijds: kan er  ook nog een onderzoek komen naar een permanente locatie voor een Formule 1 circuit?

 

1 thought on “OP WEG NAAR BETAALD VOETBAL IN EDE

  1. FC Foodvalley? Ach ja. En ’t stadion is er oookal, in Wageningen. Ooit thuisbasisi van de voetalvereniging Wageningen. Klein vraagje: wie moet dat betalen? Juist ja, u en ik, uit gemeenschapsgeld. Subsidietje hier, sponsorpotje daar, beerje geld via Ede-Marketing (of Food Valley Marketing?)

    Oh ja, dat A1-circuit. Daar waren, ik meen zo rond 1950, al plannen voor. De initiatiefnemers wilden op het landgoed Zuid-Ginkel een circuit aanleggen. Kan nog steeds, de grond is van de gemeente. En er zijn vast
    bestuureders die dat een goed idee vinden. ‘k Kan haast niet wachten op de foto van B&W in racekleding, ter promotie van Ede, uiteraard.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *