ONS BUURTHUIS KOMT ERAAN!!

Allereerst de wekelijkse actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald

om de Stichting World Food Center Experience nog even te laten functioneren: kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center Experience (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan (kantoorkosten) van die stichting: 1 januari 2023 tot en met 2 juni 2023: € 304.000,–.

Dit geldbedrag is gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders van Ede in een memo (14 maart 2023) heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws”, maar louter de bizarre werkelijkheid. En we mogen natuurlijk niet vergeten dat een adviesbureau in de afgelopen maanden een nieuw ontwerp heeft gemaakt voor de Mauritskazerne!! Kosten € 300.000,–.

Dus totaal € 604.000,–!!

Gelukkig komt ons buurthuis eraan! Geweldig, niet meer de World Food Experience, maar een modern compact buurthuis. Eindelijk. Want wat heeft een extern adviesbureau bedacht voor € 300.000,–? Iets schitterends! Een ouderwets eerlijk buurthuis dat past bij de mentaliteit van de inwoners van Ede. Allereerst werd gevraagd aan de inwoners van Ede wat er gebeuren moest met de Mauritskazerne in Ede.

Nou, unaniem gaven vooral de inwoners van de Enkawijk en de voormalige kazerneterreinen te Ede aan dat een buurthuis ontbrak. Dan kon er tenminste weer in groepsverband geklaverjast worden en het Nederlands kampioenschap koersbal zou Ede weer op de kaart zetten. Want dat was een voorwaarde van het college van burgemeester en wethouders van Ede: Ede moet op de kaart worden gezet!! Ook werd geopperd in het mooie rapport van het adviesbureau om Ede internationaal op

de kaart te zetten: want het wereldkampioenschap jeu de boules zou in de Mauritskazerne plaats kunnen vinden. Overdekt! Wat een originele gedachte!

Niet meer het gezeur over voedseltransitie, geen demonstraties met plastic voedsel, maar gewoon het begrip lichaamsbeweging moet Ede op de kaart zetten. Het college van burgemeester en wethouders zal daarom in de komende tijd wederom naar Parijs afreizen om daar nogmaals te bepleiten dat de Tour de France voortaan vanuit het nieuwe buurthuis in Ede zal starten. Dat kost weliswaar ieder jaar een paar miljoen, maar dan heb je ook wat! Het moge toch duidelijk zijn dat juist de inwoners van Ede fundamentele behoefte hebben aan een internationaal wielerevenement! Want de gemeenteraad heeft onlangs een motie aangenomen dat je het volk brood en spelen moet geven. Wel, in zo’n modern compact buurthuis komt alles samen.

Samen met je geliefden kijken naar de start van de Tour de France, ondertussen ouderwets gezellig witte broodjes kroket eten! Voor € 300.000,– heeft het adviesbureau werkelijk fantastisch werk geleverd. In het rapport, voorzien van een mooie ouderwetse plastic kaft, werd zelfs het Nederlands kampioenschap frikandellen eten genoemd. Dat geweldige evenement vond enkele jaren geleden in Lunteren plaats. Zoiets moet weer terugkomen en dat kan allemaal in het nieuwe compacte buurthuis.

Nu de werkelijkheid! Op 1 juni jl. heeft de stichting World Food Center een nieuw inhoudelijk plan gestuurd aan de gemeente Ede, voorzien van een businesscase eneen dekkingsplan (en een plastic kaftje). De nieuwe Experience! Maar dat plan blijft natuurlijk nog even geheim. De werkelijkheid is ook dat tot nu toe, 2 juni 2023, in totaal ruim 600.000 euro belastinggeld is uitgegeven om dat plan te kunnen maken.

O ja, dat geheime plan. Zelfs de gemeenteraadsleden mogen het plan nog niet inkijken. Geeft dat wat? Eigenlijk niet! Laatst las ik ergens dat de gemeenteraad van Ede een murmelend achtergrondkoortje is, louter ter versiering van het college van burgemeester en wethouders. Tja, ook een murmelend achtergrondkoor kan vals zingen. Zoiets gaan we vast horen op 29 juni a.s., want dan mag de gemeenteraad iets zeggen over het nieuwe plan. Ik verheug mij er nu al op!

Foto: Ilse Van Reybrouck Web: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buurthuis_Den_Nieuwen_Hof.jpg Licentie: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

1 thought on “ONS BUURTHUIS KOMT ERAAN!!

  1. Ik denk inderdaad dat het voltallige GEMEENte bestuur naar Parijs trekt, naar Disneyland om nieuwe sprookjes te kopen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *