NOGAL SNEU GEDRAG VAN POLITIEK EDE

Donderdag 21 maart j.l. was er weer eens een gemeenteraadsvergadering. Die begon om 15.00 uur. Dat kun je vooraf lezen op internet. Er stond wel bij dat de raadsvergadering om die tijd startte met een geheime bijeenkomst. Maar een dag van te voren was op internet de gemeentelijke aankondiging over die geheime bijeenkomst opeens verdwenen. Dat was raar, ja toch? Dus stuurde ik daarover voor die vergadering een klein e-mailbericht naar de gemeente Ede. Ik geef toe dat het allemaal volkomen onbelangrijk is, maar toch! Ik kreeg een keurig berichtje terug met als resultaat dat die geheime bijeenkomst weer op het internet stond met de volgende tekst (citaat): “impactanalyse Food Experience (besloten bijeenkomst)”.

Nou, dan weet je het wel. Wethouder Van der Beek zal ongetwijfeld die middag informatie hebben verschaft aan de trouwe gemeenteraadsleden over de al dan niet geheime afspraken tussen het voedselpretpark, de gemeente Ede, de provincie Gelderland en zelfs misschien WFC Development B.V. Daar mogen de inwoners van Ede niets over weten. Dat gaat ze niets aan!

Gelukkig is de gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk wel van op de hoogte hoe je om moet gaan met geheime informatie die verstrekt wordt tijdens een besloten raadsbijeenkomst. Dient na afloop van zo’n vergadering al die informatie geheim te worden verklaard? Zoiets? Is dat gebeurd? Of hoeft dat niet meer? Er is daarover wel een uitgebreid gemeentelijk protocol beschikbaar. Dus dat zullen het college en de raad heus wel goed gedaan hebben.

Natuurlijk heeft de provincie Gelderland ook iets te maken met dat voedselpretpark. Bijvoorbeeld een provinciale subsidie van 17 miljoen euro en uiteraard de niet te vergeten aangenomen motie van Provinciale Staten van Gelderland om met het subsidiëren te stoppen. Provinciale Staten gaan daarover nog verder vergaderen. In dat kader heeft de Stichting World Food Center Experience op 1 februari j.l. een brief geschreven aan de provincie Gelderland. Die stichting heeft een kopie van die brief gestuurd aan de gemeente Ede. Dat staat ook in die brief. De provincie Gelderland heeft die brief openbaar gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk werd die brief besproken in de geheime vergadering van de gemeenteraad van Ede.

Zou ik kunnen concluderen dat de gemeente Ede besloten heeft om die brief geheim te verklaren en dat de provincie Gelderland diezelfde brief openbaar heeft gemaakt? Dus bij de ene overheid is iets geheim en bij de andere overheid is hetzelfde openbaar?

Mag ik van de provincie Gelderland in het openbaar iets schrijven over die brief en is het verboden door de gemeenteraad van Ede om daar in het openbaar iets over te schrijven?

Toch lijkt het me onverstandig om over de inhoud van die brief hier iets te melden. Wel vond ik het lettertype van die brief nogal klein, zeker gezien mijn leeftijd. Zou de gemeenteraad van Ede aan het voedselpretpark een kort briefje kunnen  gaan schrijven met het nederige verzoek om daar iets aan te verbeteren?

Maar ja, ook dat zullen we nooit te weten komen, want zo’n briefje is uiteraard ook geheim! 

1 thought on “NOGAL SNEU GEDRAG VAN POLITIEK EDE

  1. Beste Marcel, je conclusie is juist. De provincie heeft de brief openbaar gemaakt. Als de provincie iets openbaar verklaard mag je er naar mijn smaak over schrijven, daar is niets mis mee. Waar wat mis mee is , is het gedrag van de gemeente, die dat op deze manier probeert te verhullen. De politiek in Arnhem is wijzer geworden inmiddels, die probeert de inwoners mee te nemen in de besluitvorming.
    Gelukkig gaat de gemeente Ede niet over de publicaties van de provincie, ook al denken ze er kennelijk verschillend over.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *