NOG MAAR 13 DAGEN!!!

Allereerst de wekelijkse actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center Experience nog even te laten functioneren: kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center Experience (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan (kantoorkosten) van die stichting: 1 januari 2023 tot en met 18 mei 2023:

 € 276.000,–. Dit geldbedrag is gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders van Ede in een memo (14 maart 2023) heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws”, maar louter de bizarre werkelijkheid.

Nog maar 13 dagen. Dan is het zover!! Op 1 juni a.s. is er een nieuw plan voor het voedselpretpark in Ede, de World Food Experience. Althans, dat is afgesproken tussen dat pretpark en de gemeente Ede. Ergens in juni van dit jaar gaat de gemeenteraad van Ede in het openbaar daarover vergaderen. Hoewel er zullen, naar verluidt, voor die datum al diverse woordvoerdersoverleggen plaatsvinden. Wat is eigenlijk een woordvoerdersoverleg in dit kader? Dat is een geheime bespreking tussen leden van de gemeenteraad en het college en het voedselpretpark in een politieke achterkamer. Dus als ergens in juni a.s. de gemeenteraad in het openbaar over het pretpark gaat vergaderen, is een en ander in het geheim al beklonken!

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 maart j.l. een memo gestuurd aan de gemeenteraad over het pretpark. Er staan vele ongerijmdheden in het epistel maar dat zijn slechts details. Een kniesoor die daar iets van zegt. Nou, vooruit dan maar, 1 dingetje. Het college gaat het scenario 1 (“stoppen met het park”) verder uitwerken (bladzijde 2 van het memo). Twee zinnen verder staat het volgende: “het college zal de voortgang van de uitwerking nadrukkelijk monitoren”. Betekent dat “zelfreflectie”? Ga je jezelf nadrukkelijk controleren? Maar dat is een detail, daar moet ik niet zo over zeuren. Het gaat om de grote lijn. Dat wil zeggen dat er op 1 juni a.s. een plan moet zijn, een plan voor de bestaande Mauritskazerne. Dus een plan inclusief een financieel sluitend dekkingsplan. Heet zoiets een “businesscase”?

Even tussendoor: is het financieel jaarverslag 2022 van de Stichting World Food Center al gemaakt? Maar dat is ook slechts een detail. Zouden de gemeenteraadsleden van Ede wel weten dat die stichting ieder jaar een financieel verslag moet inleveren bij de gemeente Ede? Zijn die raadsleden daar überhaupt in geīnteresseerd?

Dus op naar de nieuwe Experience inclusief de wow-factor! Dat was eerst een kusmachine, die later omgevormd werd naar een pizza-machine en natuurlijk dat ronddraaiende theater! Dat theater is toch geschrapt? Ach, alweer dat zeuren over details.

Een klein sommetje: 300.000 bezoekers per jaar; 1 pizza per minuut; dat betekent dat de pizza-machine iedere dag 14 uur in bedrijf is en dat gedurende 7 dagen per week. 

Natuurlijk is dit nepnieuws, want er komen geen 300.000 bezoekers per jaar.

“De Experience blijft van internationale allure”. Dat meldde onlangs een woordvoerder van De Experience. Heel lang geleden zei mijn docent op het conservatorium tegen mij: “je tempi zijn niet van internationale allure”. Was dat erg? Moet dat park in Ede internationale allure hebben? We zullen het zien per 1 juni a.s. Nog maar 13 dagen,

O ja, nog een detail! Die buitenruimte; beschikbaar voor tijdelijke activiteiten. Er stond toch op de Floriade een paviljoen van De Experience (kosten ruim 600.000 euro)? Kan in die buitenruimte dat paviljoen geplaatst worden, inclusief wat biologisch ambachtelijk gemaakt vee, varkens, koeien en kippen? Waar is trouwens dat paviljoen gebleven?

Maar, ik geef toch, zoiets is een kleinigheid. De grote lijn, daar gaat het uiteindelijk om. Ik voorspel dat de gemeenteraad in juni 2023 aan het college van Ede en aan het bestuur van het pretpark verzoekt om voor 1 januari 2024 met een uitgewerkt financieel haalbaar plan te komen, zodat in april 2024 daarover in de gemeenteraad van Ede en in provinciale staten van Gelderland besluiten kunnen worden genomen. In het voorjaar van 2027 kan dan het park van start gaan! Dat moet toch warempel gaan lukken! Zet hem op, leden van de gemeenteraad, jullie kunnen het!!            

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *