NIEUWE TOEKOMST VOOR HET VOEDSELPRETPARK IN EDE

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center nog even te laten voortbestaan:

kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan van die stichting:

1 januari 2023 tot en met 8 februari 2023: € 77.142,86;

1 januari 2023 tot en met 15 februari 2023: € 92.142,86.

Het ligt in de bedoeling dat de Teka-groep uit Barneveld het voedselattractiepark te Ede, de “De Experience” gaat exploiteren. Dat bedrijf heeft ook in Barneveld een evenementencomplex: de Midden Nederland Hallen. De Teka-groep heeft een kascomplex van 10.000 m2 van de Floriade te Almere gekocht. Die kas zal in Barneveld weer opgebouwd worden als kenniscentrum over het maken van voedsel.

Ter vergelijking; de World Food Experience in Ede wordt ruim 5.000 m2 groot. Dat is toch mooi dat zoiets gaat gebeuren? Wel denk ik nu ogenblikkelijk aan het paviljoen van de World Food Experience dat op de Floriade stond. De kosten voor dat paviljoen bedroegen ruim € 600.000,–. Geheel betaald met gemeenschapsgeld. Wat is daarmee gebeurd? Nou, het bestuur van dat voedselpretpark heeft juichende verhalen over dat paviljoen geschreven in de diverse voortgangsrapportages van datzelfde voedselpretpark. Maar toch blijft de prangende vraag: waar is dat paviljoen? Waarom kun je werkelijk nergens lezen dat die € 600.000,– gewoon is weggegooid? Waarom wordt er tot op heden niet open en eerlijk iets verteld over dat prachtige paviljoen dat mogelijk nu staat weg te rotten? Maar de oplossing is nabij! Want het voedselpretpark heeft afgesproken met de gemeente Ede dat er op 1 maart a.s. een voortgangsrapportage komt! Daar zullen ongetwijfeld prachtige zinnen worden gewijd aan dat paviljoen.

Dus nog even wachten beste gemeenteraad van Ede. Die doen trouwens niets anders dan braaf wachten! Beste raad, neem nu eens een keer het initiatief en ga actief informeren en eisen dat het paviljoen ingezet kan worden als flexwoning. Want wethouder Meijer, die ook wethouder is van het voedselpretpark, heeft drie jaar geleden beloofd dat binnen 1 jaar er flexwoningen zouden komen! Die loze belofte heeft hij in 2022 weer herhaald: binnen 1 jaar worden er minimaal 100 flexwoningen gebouwd in Ede. We zijn dan wel 3 jaar verder. Maar nu zijn er misschien al 1 à 2 flexwoningen beschikbaar: dat paviljoen van de Floriade. Soms moet je gewoon tevreden zijn met 2 flexwoningen voor € 600.000,–.

Wel moeten nog 2 data in de gaten gehouden worden (ondanks het vernietigen van het bestemmingsplan door de Raad van State): 1 maart a. s., dus over 13 dagen, komt er die prachtige voortgangsrapportage van het voedselpretpark uit Ede.

Foto: G.Lanting Licentie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flexwoningen_Kesterendreef_P1160892.jpg

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *