LE GRAND DÉEPART DU TOUR DE FRANCE FEMMES 2025

In 2025 was in Ede le grand départ du Tour de France femmes. De gemeente Ede moest hiervoor in totaal 2,5 miljoen euro ophoesten, maar de gemeenteraad vond dat in het geheel geen enkel punt, temeer omdat de Franse organisatie aan ieder raadslid een zeemlederen koersbroek als cadeautje had uitgereikt. Toen in 2023 in de raad voor het eerst werd gesproken over de kosten voor dat machtige evenement hadden alle raadsleden die koersbroek aan. Want, zo had het college van burgemeester en wethouders via een vertrouwelijk bericht aan de raad meegedeeld, de tv-programma’s OP1, Shownieuws en RTLBoulevard zouden gezamenlijk van die raadsvergadering opnames maken. De raadsvergadering werd een waar feest. Wel waren enkele raadsleden geïrriteerd. Zij begrepen niet dat het Franse woord “femmes” anders uitgesproken moest worden dan geschreven. Gauw werden daarom nog gratis bidons uitgereikt met als gevolg dat de raad zonder morren akkoord ging. Er was uiteraard in die tijd (voorjaar 2023) geen echt raadsvoorstel! De kosten werden professioneel weggemoffeld in de voorjaarsnota. Voor de aanwezige Franse gasten vertaalde de voorzitter van de raad dat begrip nog even: note du printemps!!

Ook de Rijksoverheid stelde gelden beschikbaar (via de Regiodeal) en de provincie Gelderland had alle wegen in het buitengebied van Ede gratis geasfalteerd. Een recalcitrant raadslid riep tijdens de vergadering nog even dat zoiets wel leek op de financiering van het andere megalomane prestigieuze project het World Food Experience in Ede! Dat project was uiteindelijk niet doorgegaan.

Maar goed, terug naar Le Grand Départ. In 2022 had de Rijksoverheid nog een paar voorwaarden gesteld. De gemeente Ede moest meer statushouders gaan huisvesten. Nou daar had Ede geen enkele moeite mee. Trouwens de provincie Gelderland ook niet. Gauw kochten Ede en de provincie in het buitengebied van Ede honderden boerenbedrijven op. Nog sneller ging het asfalteren, zodat vele nieuwe wijken met zogenaamde flexwoningen verschenen in het prachtige buitengebied van Ede.

De eerste etappe van die koers ging over dat Edese grondgebied. De start was op het Marktplein in Ede. Een beetje sneu was het dat vergeten was de fontein aldaar tijdig uit te zetten. De eerste honderd meter werd geneutraliseerd afgelegd, zodat de gehele raad, gestoken in de potsierlijke koersbroekjes, die niet geringe afstand achter het peloton kon meerijden. Zoiets was nog nooit vertoond in Ede. Wat een feest. Hoewel, de gemeente Ede had niet verteld aan de Franse organisatie dat onder het plaveisel van het Marktplein nogal veel piepschuim was gebruikt ter opvulling. Drie grote touringcarbussen zakten dan ook zeker een halve meter in het piepschuim. Dat was een klein smetje op het geheel. Maar verder werd Ede op de kaart gezet als een gemeente die een internationaals topsportevenement veel belangrijker vond dan het meer stimuleren en subsidiëren van de breedtesport in Ede. Want daar kom je als college niet mee op de landelijke tv. Want waar gaat het tenslotte om? Het oplossen van het armoedeprobleem, de energiecrisis, het stikstofprobleem, het vluchtelingenvraagstuk? Nou mooi niet! Daar koop je, letterlijk en figuurlijk, niets voor.

Een wielerevenement van internationale allure! Daar scoor je mee!  Kortom: geef het volk brood en spelen!!        

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *