KAN EEN GEMEENTERAADSLID MEEDOEN ALS STEMBUREAULID IN EDE?

Het was weer eens afgelopen woensdag verkiezingsfeest in de gemeente Ede. Tientallen stembureaus werden opgetuigd en de gemeente Ede had alles (sorry bijna alles) goed voorbereid.

Bijna alles. Want wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de gemeenteraadsverkiezingen? Dat is uiteraard het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, met als boegbeeld uiteraard de voorzitter van het centraal stembureau in Ede: de burgemeester.

De Kieswet is daarbij natuurlijk belangrijk en die wet is glashelder. Bijvoorbeeld: gemeenteraadsleden mogen lid zijn van een stembureau, ook in Ede.

Naar verluidt werd toch door de gemeente Ede meegedeeld aan enkele raadsleden dat zij geen deel konden uitmaken van de bemensing van stembureaus in Ede. Dat is bijzonder, of beter gezegd, dat is gewoon feitelijk onjuist. Nogmaals, de Kieswet is duidelijk, raadsleden mogen wel deel uitmaken van een stembureau.

Als je als gemeente Ede meedeelt aan raadsleden dat ze niet mee mogen doen, dan moet je wel zorgvuldig handelen.

Dat gebeurde dus niet.

Maar even terug naar het begin. Wanneer word je lid van een stembureau?

Het begint natuurlijk met een benoemingsbrief, die je ontvangt van het college van burgemeester en wethouders van Ede dat je benoemd bent als lid van een stembureau, zoals ik. Keurig geregeld, gemeente! Trots liet ik de brief aan mijn kleinkinderen zien!

Ook een gemeenteraadslid kreeg zo’n brief van het college, een echte benoemingsbrief. Terwijl  

door de gemeente aan andere gemeenteraadsleden tegelijkertijd werd meegedeeld dat zij geen stembureau konden bemensen. Dat is opmerkelijk, om het even vriendelijk te zeggen. Dat raadslid dat wel mee mocht doen en de raadsleden die niet mee mochten doen zijn lid van dezelfde partij!

Maar ach, fouten worden overal gemaakt. Maar meedelen aan raadsleden dat zij niet in een stembureau mogen zitten is ongelooflijk fout, niet zomaar fout, neen, echt ongelooflijk fout.

Maar het kan erger. Even over dat gemeenteraadslid, dat een benoemingsbrief ontving. Dat raadslid kreeg, een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw bericht van de gemeente Ede. Dat raadslid mocht alsnog niet meedoen als lid van een stembureau, nota bene ook niet als voorzitter van een stembureau.

Ook de overige leden van dat stembureau ontvingen, via e-mail, een bericht van de gemeente Ede.

Daarin werd meegedeeld dat het betreffende raadslid niet mee ging doen als lid van het stembureau.

Hier nog even een letterlijk citaat uit dat e-mailbericht van de gemeente Ede: “Helaas hebben wij de voorzitter van het stembureau moeten afmelden”.

Wat een onkunde van het college! Dus werd er vervolgens, naar verluidt, door het betreffende raadslid druk gebeld met de gemeente Ede, dat wil zeggen, met de burgemeester. En, weer naar verluidt, de burgemeester zou zijn excuses hebben aangeboden. Maar ja, de fouten waren gemaakt en de overige leden van dat stembureau hadden inmiddels al bericht ontvangen van de gemeente Ede. De reden van afmelding stond er uiteraard niet bij. Maar waarom is er niet gewoon eerlijk, open en transparant  door de gemeente Ede gemaild aan de overgebleven leden van het stembureau wat de reden van afmelding was? 

Heb ik nu goed vernomen dat aan datzelfde raadslid vlak voor de verkiezingen vervolgens meerdere keren is aangeboden om toch zitting te gaan nemen in een stembureau, zelfs een uitnodiging op de verkiezingsdag zelf? Echter dat raadslid heeft die uitnodigingen volgens mij niet aanvaard. Terecht niet aanvaard. Dat raadslid is m. i. geschoffeerd door het college en al het andere wat je dan als burgemeester en als voorzitter van het centraal stembureau doet om de boel te lijmen is volstrekt kansloos.

Natuurlijk is algemeen bekend dat de nieuwe Kieswet binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt. Maar de huidige Kieswet is kraakhelder en gewoon geldig. Zoiets moet je toch weten als gemeente? Ach, geachte lezer, kent u nog de lijfspreuk van de burgemeester? “U bent de enige die daar naar vraagt” (althans hij sprak deze zin uit in een raadsvergadering als antwoord op een vraag van een raadslid). Zoiets zou door hem gezegd kunnen zijn tegen het betreffende raadslid dat niet mee mocht doen in een stembureau? Of zoals een partij in de gemeenteraad dikwijls zei: “Laten wij het er maar liever niet meer over hebben”.

Nou, toch misschien een persberichtje van de gemeente Ede over deze onhandige en onaardige blunder? Dat kan niet zo moeilijk zijn met meer dan 30 gemeentelijke communicatie-adviseurs!! 

1 thought on “KAN EEN GEMEENTERAADSLID MEEDOEN ALS STEMBUREAULID IN EDE?

  1. Het is niet alleen raadsleden overkomen, maar ook iemand die geen raadslid was, maar alleen op de kieslijst stond (als lijstduwer). Dus de willekeur van de betreffende ambtenaar is nog onvoorspelbaarder.
    Nog even en mensen van een bepaald geloof mogen ook niet meer en hebben we een door een ambtenaar uitgeroepen “berufsverbot”.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *