HET WORLD FOOD CENTER EN DE BOONTJES UIT EGYPTE

Afgelopen donderdag was er een gemeenteraadsvergadering. Vanaf 20.00 uur die avond zou er gezellig gekout worden over het World Food Center. Dus zat ik tegen die tijd op de publieke tribune. Het werd een fikse tegenvaller. De raad was nog bezig met een besluitvormende vergadering die, volgens de agenda, om 20.00 uur afgelopen zou moeten zijn. Dus niet! Drie kwartier later vond ik het genoeg.

Ontmoedigd verliet ik het gemeentehuis. Thuis kon ik gelukkig via de lokale tv-zender naar de raadsvergadering kijken met geklets van de raadsleden over dat voedselpretpark. Vooral de verantwoordelijke wethouder Meijer was op dreef. Althans ik had de indruk dat hij dat vond. Hij begon met een misplaatste grap over de partij Mens en Milieu. Nou, nou, nou, wat een niveau. Opeens zei hij iets over boontjes uit Egypte. Onbegrijpelijke wartaal. Maar ja, je moet toch iets positiefs verzinnen over dat voedselpretpark. Geen enkel raadslid wilde nadere informatie over die Egyptische boontjes. Zouden de raadsleden wel hebben geweten dat volgens Meijer boontjes uit Egypte komen?

Die wethouder vond ook dat het openen van een bankrekening door de ANBI-stichting van het voedselpretpark best wel moeilijk was. Zoiets kost maanden, zei hij. Raar toch? De wethouder zei nog iets over de vacature die er aan komt bij dat pretpark! Er moet namelijk een nieuwe voorzitter komen. De heer Van der Knaap, oud-burgemeester van Ede, stopt aan het einde van dit jaar. Duidelijkheid gaf de wethouder daarover niet. Wel dacht ik even aan de zogenaamde vacatiegelden die de bestuursleden, dus ook de heer Van der Knaap, ontvangen voor het vele werk wat ze

verrichten voor dat voedselpretpark. De wethouder meldde even terloops dat de heer Van der Knaap geen geld hoefde. Ook op die opmerking reageerde geen enkel raadslid. Toch staan in het financiële jaarverslag van het voedselpretpark bedragen voor de salariëring van de bestuursleden, inclusief de heer Van der Knaap.

Ach, het park heeft uitstel nu tot 1 juni 2023 om een financieel dekkend bouwplan te maken. Nou en, wat geeft dat! Gewoon dat park openen in 2025. Simpel genoeg! Vier jaar te laat! Dan nog een beetje gedoe bij de Raad van State. Dat hou je gewoon stil. Of en dat zal waarschijnlijk gebeuren, zal het niet doorgaan van het pretpark verweten gaan worden aan de Raad van State.

Zo, nu eerst langzamerhand naar dat andere project: ARTBASE EDE. Een deel van de Frisokazerne moet volgens dit plan een adoratieplek worden voor Hélène Kröller-Müller. De gemeenteraad heeft daarover in juni 2021 besloten. Het college zou de raad ook stelselmatig informeren over dat project. Is dat gebeurd? In het eerste kwartaal van 2022 zou de raad gaan besluiten over de organisatievorm.

Dat is dus niet gebeurd.

Wellicht dat de raadsleden nog eens het raadsvoorstel van juni 2021 kunnen doorlezen. Zouden de raadsleden in de begroting 2023 van Ede de opmerkingen hebben gelezen over ARTBASE EDE? Beste raadsleden, gauw even doen, Want op 10 november a.s. gaat de gemeenteraad beslissen dat er uitstel komt voor ARTBASE Ede. Het ligt in de bedoeling dat in 2023 de raad gaat besluiten of dat projectje nog doorgaat. Misschien dat in juni 2023 de gemeenteraad 2 projectjes in 1 raadsvergadering gaat behandelen: heel snel via een klein raadsbesluit wordt besloten dat én het World Food Center én ARTBASE Ede niet doorgaan. Dat is natuurlijk de achterliggende politieke gedachte van het college van burgemeester enwethouders van Ede. Dat heet doelmatig besturen!!

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_beans_169clue.jpg

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *