Waterweetjes

U heeft natuurlijk ook de datum 15 maart 2023 gearceerd in uw agenda.

Die dag is namelijk een belangrijk moment in onze democratie: we mogen weer stemmen. Niet alleen voor de Provinciale Staten en daarmee indirect ook voor de Eerste Kamer. Nee, u mag ook beslissen wie er zitting mag nemen in het bestuur van de Waterschappen. Nu mag u niet het hele bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe benoemen: een aantal plaatsen zijn geborgde zetels, 7 plaatsen van de 30. Deze bestuursleden worden namelijk benoemd door de LTO (3), de Kamer van Koophandel (3) en er is één geborgde plek voor Natuurorganisaties. De rest van de zetels wordt grotendeels door politieke partijen opgevuld, waar wij een keuze uit mogen maken.

Het is best ingewikkeld: water…

Op de website van de provincie Gelderland lees ik dat de provincie bepaalt hoe zij aan de slag wil op het gebied van water en dat de waterschappen geacht worden daar rekening mee te houden in hun waterbeheerprogramma. Ik begrijp hieruit dat het waterschap uitvoert wat andere overheden beslissen. Maar we mogen wel stemmen op de bestuurders van dit uitvoeringsorgaan. Of in ieder geval: grotendeels.

Even een voorbeeld:

Het commerciële drankenbedrijf Riedel heeft sinds 2020 een vergunning om jaarlijks maar liefst 500 miljoen liter te onttrekken aan het Veluws grondwater. Voor die tijd gebruikte het bedrijf grotendeels leidingwater, maar dat werd te duur. Dus vroeg het een vergunning aan voor het naar boven halen van grondwater en dat kreeg het van de provincie. Hoewel Riedel grondwater ontneemt in Ede, is de provincie de vergunningverlener. Volgens het gemeentebestuur van Ede gaat de provincie over grote onttrekkingen (door landbouw en industrie) en gaat het waterschap over de kleine onttrekkingen, de gemeente gaat hier niet over. Dat de aanvraag van Riedel dus door de provincie moest worden geaccordeerd en niet door het waterschap, zegt blijkbaar nogal wat. Maar het gemeentebestuur van burgemeester en wethouders stelt ons gerust: ‘Het huidig beleid van provincie en waterschap borgt dat aanvragen voor grondwateronttrekkingen worden beoordeeld en dat er een goede balans is tussen het nuttig gebruik van grondwater en het borgen van kwalitatief voldoende grondwater in de toekomst.’ 

Op de website van de waterschappen lees ik dat er in Nederland 21 waterschappen zijn en dat wij moeten stemmen, omdat ‘water een enorm belangrijke rol speelt in Nederland en jij kunt meebeslissen over hoe we daar in ons gebied mee omgaan.’

Maar wie beslist er nu wat?

Ik lees steeds vaker over de grote droogte die de natuur van de Veluwe bedreigt, ik lees een E-magazin over water op de website van de Provincie met veel mitsen, maren en contradicties en ik lees berichten over het onttrekken van grondwater op grote schaal door industrie en landbouw…

Nu ben ik zeker geen expert, maar wat wordt er nu van mij als burger verwacht wanneer ik ga stemmen op 15 maart 2023?

Ik hoop in ieder geval dat de gemeenteraadsleden van Ede zich driftig mengen in de waterwereld in en rond onze gemeente. Dat ze zich druk maken om het Enka-gif dat steeds meer opborrelt in singels en vijvers in Ede en dat het waterschap Vallei en Veluwe wil lozen in de grote rivieren. Ik hoop dat de gemeenteraadsleden van Ede zich mengen in discussies over de vervuiling van de vijvers waar rioollozingen plaatsvinden. Ik hoop dat de gemeente zich ferm uitspreekt tegen grote onttrekkers van grondwater in tijden van grote klimaatveranderingen.

Maar als het aan B&W ligt gaat dit niet gebeuren: ‘De gemeente vindt het niet haar taak om bij individuele aanvragen voor het onttrekken van grondwater te sturen op nut en noodzaak van de aanvraag, alleen daar waar door een aanvraag directe belangen mogelijk geschaad worden, dienen wij een zienswijze in bij het bevoegd gezag voor de betreffende aanvraag.”

Ondertussen rest mij niets anders dan dat ik me ga voorbereiden op de verkiezingen van 15 maart 2023. Wie krijgt mijn felbegeerde stem, wie gaat er in mijn naam ‘meebeslissen over water en hoe we daar in ons gebied mee omgaan’?

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_drop_impact_on_a_water-surface_-_(5).jpg

5 thoughts on “Waterweetjes

  1. Een aardige manier om uit te vinden dat je dus als burger maar verdomd weinig te vertellen hebt in dit land. Mijn stem mag de prullebak in.

  2. 500 miljoen liter per jaar klinkt als veel en is het ook. Maar het is ook het jaarlijks watergebruik van zeg 11.000 mensen. En als ze eerst drinkwater gebruikten, dan kwam dat uit het Edese Bos. Ik hoop dat ze er vooral appelsientje e.d. mee maken wat ook weer opgedronken wordt. Ons goede water kan slechter gebruikt worden. Maar stem vooral ook bij het waterschap!

  3. Water tja, ik heb in mijn werkzame leven zowel bij riedel als bij de ENKA gewerkt, dus ik herken het verhaal, met name bij de enka werd veel water opgepompt, we hadden daar meerdere bronputten die de water toevoer naar het productie proces verzorgde, ook hadden wij meerdere stoomketels die veel water verbruikte, tel dan ook even parenco in Renkum mee en je weet wat er met het grondwater gebeurde, de renkumse beek is niet voor niks drooggevallen, het waterschap doet goed werk neem ik aan, een grote zorg was ooit het binnenveld, daar bevinden zich ondergrondse waterstromen die niet verstoord mochten worden door er op te gaan bouwen, van dat verhaal is m.i weinig over, ik zie er links en rechts kapitale woningen verschijnen. jammer. maar dat water dus van riedel is uiteindelijk een schijntje vergeleken met wat enka gebruikte , en die mooi fabriek bestaat helaas niet meer, dus laat riedel lekker produceren, anders is er zo meteen weer een mooi bedrijf om zeep in den grootten stadt Ede, met veel werklozen als gevolg, dat willen we toch niet. TOCH!!!

  4. Ha Piet, mooi bedrijf maar met 200 medewerkers toch niet te vergelijken met enka in omvang, dus een druppel op een gloeiende plaat op ons al zo lage werkloosheidscijfer in ede. Ps. Niet vergeten dat dat mooie Enka dat heerlijke water na z’n fabrieksprocessen mooi vervuild achterliet, inclusief de verontreinigen die nog steeds ons grondwater bedreigen. Kortom, vervuiler/gebruiker moet gewoon betalen voor dit kostbare gemeenschappelijke bezit

  5. Tja Arie , deels met je eens er is inderdaad het nodige in de grond verdwenen, maar de ENKA had een grote, en riedel een kleine waterzuivering, dus ze hebben geprobeerd de schade te beperken, de Enka heeft meer dan 80 jaar gedraaid, veel mensen hebben daar hun brood verdient, 80 jaar chemische industrie, tja dan verdwijnt er wel eens wat in de grond, die zogenaamde pluim die onder den grooten stadt Ede richting binnenveld beweegt gewoon oppompen en zuiveren , en dan de rijn in, zsm.!!!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.