HET VOEDSELSTTRACTIEPARK OPENT NIET IN 2026!!


Na de persbijeenkomst van vorige week was ik enthousiast over de nieuwe Experience. Maar mijn enthousiasme is ietsje minder geworden.. Want ik heb de businesscase, met vele mooie gekleurde plaatjes, doorgenomen. Er staan ook echt grappige zinnen in het epistel.

Een paar voorbeelden; citaat: ”Daarmee is een aanpassing van de entreeprijs niet noodzakelijk”. In de nieuwe businesscase is uitgegaan van een ticketprijs van € 17,50 per volwassene. In de oude businesscase is de ticketprijd € 14,50. Hoezo is de ticketprijs niet aangepast? Dus het attractiepark wordt veel kleiner en de toegangsprijs wordt verhoogd! Chapeau!!


De nieuwbouw gaat niet meer door, want de Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd. Dus wat staat in de nieuwe businesscase? Vooruit dan maar, nog een citaat: “Duidelijk wordt dat de gehele nieuwbouw er af is gevallen”.
Waar is die nieuwbouw van af gevallen? Van z’n geloof of van z’n voetstuk? Het is natuurlijk niet allemaal louter leut in die businesscase. Dus toch ook maar even een paar serieuze zaken die in de businesscase voorkomen. Bijvoorbeeld de “grote opening”. Die gaat € 100.000,– kosten. Zouden de gemeenteraadsleden nu nog even kijken in de vorige businesscase welk bedrag daar vermeld werd voor de “grote opening”? Die raadsleden; zouden ze de 2 businesscases met elkaar vergelijken?

In ieder geval hoeven de collegepartijen dat niet te doen want die zijn uiteraard vóór dat nieuwe plan. Afgelopen maandag 19 juni was er weer een geheim overleg tussen de gemeenteraad en wethouder Meijer over het pretpark. Hoeveel keer is er nu al zo’n geheim overleg geweest? Maar toch komt er tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering van 29 juni a.s. een presentatie over het nieuwe plan. Ik vind dat zeer hypocriet, onecht en achterbaks.


Ergens in één of andere voortgangsrapportage van de stichting WFC werd gemeld dat een fonds € 100.000,– had toegezegd. Dat geld zou gestort worden op een bankrekening van de ANBI-stichting van het voedselpretpark. Maar ja, er was toch gezeur met die ANBI-stichting? Dus wat staat er in het nieuwe plan? Nou, er komt vooralsnog geen ANBI-stichting. Dus al die zinnen in vele voortgangsrapportages over een ANBI-stichting waren slechts gebakken lucht. Die € 100.000,–; is dat geld al in Ede aangekomen?

Mijn aanvankelijke enthousiasme wordt langzamerhand steeds minder vanwege de businesscase. De overheid (dus de belastingbetalers, wij met ons allen) gaat vele miljoenen euro’s steken in een voedselattractiepark dat commercieel gerund gaat worden. Maar niet getreurd, want de voorpagina van de businesscase wordt opgeleukt met foto’s van 2 ministers. Tjonge, tjonge, zoiets moet blijkbaar meer cachet geven aan de businesscase, die meer lijkt op een matige scriptie van een 15-jarige scholier.

Eigenlijk ben ik van mening dat ook een foto van wethouder Meijer op de voorpagina van de businesscase zou moeten staan! Even tussendoor: die foto’s van de 2 ministers; moest daar toestemming voor worden gevraagd bij de rijksoverheid of is er misschien sprake van identiteitsfraude?

Nog iets raars. Volgens het nieuwe plan gaat de Teka-groep de exploitatie doen. Nou, al sinds 1 april 2022 is de naam van dat bedrijf veranderd. De nieuwe naam Next Venue is blijkbaar nog niet bekend bij het voedselattractiepark!
Weer een citaat uit het plan: “De omzet van de winkel hebben we zeer laag ingeschat omdat er voor een winkel geen ruimte in de huidige plannen is en daarmee slechts zeer beperkte omzet gegenereerd kan worden”. Geachte lezer, snapt u het nog? Er komt geen winkel maar wel omzet. Ik wil ook wel zo’n niet bestaande winkel hebben, weliswaar met een zeer beperkte omzet, maar toch!! Bizar!!

Volgens het nieuwe plan gaat de Teka-groep het gehele park voor eigen rekening en risico exploiteren. Maar in het plan staat ook dat programmering van evenementen en activiteiten één van de taken van de Stichting WFC Experience is. Zal dat wel goed gaan in de toekomst? Wie gaat wat doen? Twee kapiteins op 1 schip? Waarschijnlijk gaat het CDA tijdens de raadsvergadering van 29 juni a.s. hierover iets zeer ernstigs zeggen om vervolgens enthousiast het nieuwe plan te omarmen.

Maar toch nog even iets over de buitenruimte en de zogenaamde innovatiekas. Door wie wordt de buitenruimte en de kas onderhouden? Gaat de Teka-groep gezellig schoffelen en de ramen lappen van die kas? In het nieuwe plan wordt niet duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren met die kas. Maar tot op heden worden er toch bananen gekweekt in die kas? De kans bestaat dat die kas uiteindelijk een leeg dingetje zal worden. Hoewel, in een voortgangsrapportage van de stichting wordt nog gemeld dat er een fietsenstalling zou komen voor het personeel. Kan die kas daarvoor gebruikt
worden? Of gewoon afbreken? Dan kunnen er tenminste meer parkeerplaatsen komen voor al die dagjesmensen! Een echte win-win oplossing!! Maar nogmaals, er worden toch tot op heden bananen gekweekt in die kas? Of verdwijnt dat alles, net zoals het Smaakpark?

Dan het geld! In de businesscase wordt er van uit gegaan dat de bijdragen van de overheden (de rijksoverheid, de gemeente Ede en de provincie Gelderland) gelijk blijven. Nota bene, het pretpark wordt zeer klein maar de overheidsbijdragen worden (in percentages uitgedrukt) hoger!! Dat is opmerkelijk. Maar gelukkig heeft
ongetwijfeld wethouder Meijer in de vele geheime overleggen met de gemeenteraad hierover al iets zinnigs gezegd.

Na de zomer zal waarschijnlijk wethouder Meijer met een voorstel komen om weer dezelfde vele miljoenen euro’s te geven (een schenking!) aan het pretpark, terwijl dat pretpark o zo klein wordt. Onvoorstelbaar!! Stel, je bent docent op de middelbare school, waar een leerling net die matige scriptie over het voedselattractiepark heeft ingeleverd. Wat zou je dan zeggen tegen die leerling? Nou, dat is niet zo moeilijk! “Beste René (want zo heet die leerling), ga maar een scriptie maken over de start van Tour de France die in 2026 in Ede begint; zoiets is realistischer dan dat voedselpretpark”.

1 thought on “HET VOEDSELSTTRACTIEPARK OPENT NIET IN 2026!!

  1. Aangezien vrij recent de razend populaire burgemeester (zie de succesvolle verjaarstournee) z’n tijdelijke aanstelling van zes jaar verlengd heeft zien worden geef ik de Tour de France nog wel een kansje.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *