Attentie, Attentie… Grote Problemen In Ede!

Controverse in het Edese. Oorzaak is een brief van de jongerenorganisatie van D66 gericht aan het college van B&W en de leden van de Edese gemeenteraad. De inhoud is helemaal gericht tegen een soort van ‘processie optocht’ die leden van enkele zeer behoudende kerken in onze gemeente binnenkort willen gaan houden.

Deze zal beginnen bij één van hun kerkgebouwen om vervolgens bij het gemeentehuis uit te komen. Met deze publieke actie willen de initiatiefnemers klip en klaar uitdragen dat ze als religieuze minderheid volwaardig het recht hebben gezien en gehoord te worden. Dit in een samenleving die weinig tot niets meer heeft met God en zijn woord.

Op zich een prima democratisch recht maar daar denken blijkbaar de jongeren van D66 heel anders over. In hun brief wordt sterk uiteengezet waarom de jonge democraten in het licht van de geschiedenis de dogma’s van de christelijke orthodoxie sterk verwerpen om tenslotte hun brief te eindigen met hun opvallende eindconclusie:

“Een samenleving die dát vast blijft houden krijgt met allerlei problemen en nieuwe vraagstukken te maken!”

Dat laatste heeft intussen heel begrijpelijk voor veel onbegrip en verdriet gezorgd in de kring waar de brief is tegen gericht. Daar begrijpen ze dan ook al helemaal niet waarom je, uitgedost in (donkere) zondagse kledij, geen aandacht mag vragen voor jouw moeilijke positie in de maatschappij en hiervoor een publieke optocht gaat organiseren. 

Tijdens de laatste Politieke Dag Ede, werd dan ook de woordvoerder van D66 te pas en te onpas bevraagd door leden van de SGP over dit gebeuren. Keurt u deze brief van uw jongerenorganisatie af? Het antwoord van de D66-er was in eerste instantie kort… nee! Maar daar kwam de woordvoerder niet mee weg natuurlijk.

SGP-ers kwamen heel terecht met allerlei vragen en opmerkingen. Waarom dit jullie jongerenorganisatie laten doen en niet rechtstreeks als raadspartij? Waarom niet de dialoog met ons zoeken maar jullie liefdeloze visie op deze manier zo keihard etaleren? De woordvoerder van D66 worstelde zich er doorheen maar kon nooit echt overtuigen.

Het bovenstaande is echter geheel fictief en heeft dus ook nooit plaatsgevonden! Andersom wel. De fractie van D66 die sterk in het verweer is gekomen omdat de jongerenorganisatie van de SGP in gemeente Ede een brief opstelde om de lokale Pride ter discussie te stellen om hun betoog uiteindelijk samen te vatten in de stellige opmerking:

“Een samenleving die de basis van man-vrouw los laat, krijgt dan ook met allerlei problemen te maken en nieuwe vraagstukken te maken!”

Dé problemen in onze samenleving hebben meer vooringenomenheid, liefdeloosheid en egoïsme als diepgewortelde (zondige) oorzaken. Niet afwijkende geaardheid maar juist deze menselijke eigenschappen. En daaraan maakt menigeen uit de LGBTQIA+ gemeenschap evenals als hen, die daar nu juist zo’n moeite mee hebben, zich dagelijks schuldig aan…

1 thought on “Attentie, Attentie… Grote Problemen In Ede!

  1. Verbaasd me niets, D66 is de club die het bijzonder (lees christelijk) onderwijs wilde afschaffen, over nieuwe religies hoor je ze niet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *