HET VOEDSELATTRACTIEPARK IN EDE; EEN LEEGGELOPEN LUCHTKASTEEL?

Het voedselattractiepark Experience in Ede bestaat niet. Dat park zou namelijk open gaan in 2022 maar dat wordt december 2024. Simpel gezegd: er is geld te weinig en de kosten lopen teveel op.

De bouwsom van het park was 20 miljoen en is nu opgelopen naar 22 miljoen euro. Maar daar heeft de stichting, die dat park gaat bouwen, iets op bedacht. Daarover staan vele wollige zinnen in een rapportage die dat park heeft gepubliceerd. Ook de gemeente Ede, met name wethouder Meijer, heeft dat epistel vastgesteld en is dus verantwoordelijk voor het resultaat. Dus eigenlijk komt die stichting 2 miljoen tekort. Wat wil die stichting gaan doen? Een subsidie aanvragen bij de rijksoverheid, de DUMAVA-subsidieregeling. In de rapportage wordt alvast bijna 2,5 miljoen euro daaruit gehaald door de stichting. Het geld is nog niet eens aangevraagd, maar al wel uitgegeven. Een ding heeft de stichting, en dus ook wethouder Meijer, over het hoofd gezien. Die subsidie kan louter aangevraagd worden door een eigenaar van een bestaand gebouw.  Is die stichting eigenaar van de Mauritskazerne? Neen. De stichting wil nieuwbouw realiseren naast de Mauritskazerne. Geldt die regeling voor nieuwbouw? Neen. Een citaatje uit de rapportage (blz. 3): “Wij verwachten echter dat het gebouw in aanmerking komt voor duurzaamheidssubsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed waarna de raming binnen de begroting zou kunnen passen”. Zo’n zin is niet meer dan een halve waarheid en dan druk ik mij zeer vriendelijk uit. De stichting en de wethouder proberen nu een tekort op te heffen door gebruik te maken van een regeling die niet geldt voor het voedselattractiepark. Zoiets noem je een luchtkasteel.

Dan nog een citaat (blz. 1): ”In deze rapportage zal de gehele begroting en het bijbehorende dekkingsplan geactualiseerd worden en uitgebreid worden toegelicht”. In de rapportage is werkelijk nergens een dekkingsplan te vinden. Wel in dat kader een hele gekke zin op blz. 3: ”Daarom doet de stichting het verzoek (aan de gemeente) tot verlening van uitstel van 9 maanden tot 1 juni 2023, voor het opstellen van een dekkingsplan”. Maar volgens de rapportage is er toch al een dekkingsplan? Die zou zelfs in de rapportage geactualiseerd worden. Hebben we hier te maken met een financieel kaartenhuis, een tweede luchtkasteel?

In de rapportage wordt uitvoerig stil gestaan bij het binnenhalen van geld van bedrijven, sponsors en goede doelen instellingen. Die kunnen hun geld storten naar de ANBI-stichting. Nou, dat kan dus niet. Die ANBI-stichting bestaat inmiddels en is aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Wat ontbreekt is bij de Belastingdienst de naam van deze stichting in het verplichte ANBI-register van de Belastingdienst. De Belastingdienst eist ook dat iedere  ANBI-stichting een website heeft en een beleidsplan dat je daar kan lezen. Een website ontbreekt, evenals een beleidsplan! Kortom, er kan pas geld gestort worden als de ANBI-stichting een verplichte registratie heeft bij de Belastingdienst. Troost voor de stichting World Food Center en de daarbij behorende  ANB-stichting is dat deze twee stichtingen dezelfde voorzitter hebben, Dus hier lees je in  de rapportage een halve waarheid. Ook dit is gewoonweg niet op orde!! Dat kaartenhuis begint echt te wankelen. Een derde luchtkasteel.

Vervolgens ongeveer anderhalve pagina over FoodX. FoodX, zo staat in de rapportage, wordt de landingsplek voor internationale delegaties en zakelijke bezoekers. Dat klinkt mooi. Er wordt zelfs een voorbeeld gegeven: de organisatie van de 17e Weurman International Flavour Research Symposium in 2024 in de World Food Experience in Ede. Gewoon flauwekul. Dit symposium wordt gehouden van 24 tot en met 27 september 2024 in de Universiteit te Wageningen. Het luchtkasteel begint leeg te lopen.

Vooruit nog een kleinigheid. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan voor het gebied van het voedselatractiepark. In de rapportage staat dat op zijn vroegst in week 40 van 2022 de Raad van State uitspraak zal doen. Nou, misschien is het verstandig dat de stichting en de wethouder de agenda van de Raad van State in de gaten houdt. In week 40 wordt dus er geen uitspraak gedaan. Dat kun je gewoon lezen op de website van de Raad van State. Weer zo’n optimistische slordigheid in de rapportage, wellicht met als doel vele gemeenteraadsleden in slaap te doen sussen. Het inmiddels volledig leeggelopen luchtkasteel ligt naast het reeds lang geleden ingestorte kaartenhuis.

Naar verluidt is er binnenkort woordvoedersoverleg over de rapportage. Dat wil zeggen dat de wethouder, samen met de stichting, een aantal gemeenteraadsleden zal toespreken met waarschijnlijk optimische gestemde zinnen. Maar ja, zo’n overleg is natuurlijk geheim. Dus, op naar een openbare gemeenteraadsvergadering die ongetwijfeld vlak daarna gehouden gaat worden, met als onderwerp het voedselattractiepark te Ede. Zou dan het CDA weer haar slogan te vooschijn halen: “laten wij het er maar liever niet meer over hebben”? Wat gaat de VVD doen? Van die partij mocht er laatst geen enkele euro meer bij. De PvdA gaat natuurlijk uitgebreid vertellen waarom die partij nu opeens voor het park is en van de CU mag nog steeds niet gezegd worden dat het park gaat lijken op de Floriade. Klopt helemaal. Hoewel de verantwoordelijke gemeente Almere aldaar bijna 100 miljoen euro verlies mag ophoesten.

Laten wij het vooralsnog er maar op houden dat de eerstverantwoordelijke CU-wethouder Leon Meijer van Ede zo’n grote verliespost niet hoeft te melden aan de gemeenteraad van Ede! 

2 thoughts on “HET VOEDSELATTRACTIEPARK IN EDE; EEN LEEGGELOPEN LUCHTKASTEEL?

  1. Hinderlijk foutje: er is geen ANBI-stichting!
    Een stichting kan bij de belastingdienst een erkenning aanvragen als Algemeen Nut Beogende Instelling Zo’n status heeft vooral nut voor wie geld aan zo’n stichting geeft: dat levert extra aftrek op bij de aangifte.
    Je hebt dus de rechtspersoonlijkheid “stichting”. En die kan, onder voorwaarden, door de belastingdienst erkend worden als Anbi.
    Maar misschien zijn er wel meerdere stichtingen opgericht in het kader van de plannen. Maar die hebben dan niet dezelfde naam Daarover kan het Stichtingenregister opheldering verschaffen.

  2. De Stichting World Food Center Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
    Wat ontbreekt bij die stichting is de verplichte openbare registratie bij de Belastingdienst.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.