HET SPREEKTIJDEN-VOORSTEL VAN DE SGP

De SGP heeft een initiatiefvoorstel over spreektijden gemaakt en ingediend bij de gemeenteraad van Ede. Ik ga hier niet oreren of een spreektijdenregeling nodig is.

Maar ik kijk louter naar de “mogelijkheden” van de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent raadscommissie Verordening raadscommissie Ede”.

De SGP heeft het dus over de “mogelijkheden” die deze verordening biedt. Zelfs artikel 17 lid 5 van deze verordening wordt erbij gehaald.

Vooruit dan maar, hieronder de tekst van dat artikel:

Artikel 17 lid 5

“De agendacommissie kan spreektijden vaststellen”.

Mijn conclusie is duidelijk: de agendacommissie kan de spreektijden vaststellen.

In het voorstel van de SGP staat dat de gemeenteraad dat voortaan gaat doen. Dat is  onjuist. Wil je als raad dat gaan doen, dan dient de verordening aangepast te worden. Dus: SGP dien een beter initiatiefvoorstel in!

De SGP gaat in het voorstel geheel voorbij aan het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Wat staat in dat reglement over spreektijden?

Hieronder de tekst in het reglement over spreektijden:

Artikel 18. Spreektijd

  • 1.De raad kan op voorstel van de voorzitter regels stellen omtrent de spreektijd van de leden.
  • 2.De spreker is gehouden zijn betoog te beëindigen zodra de spreektijd is verstreken.

Dus de voorzitter (de burgemeester de heer Verhulst) doet een voorstel. Niet de SGP!

Dus ook hier beste SGP: dien een initiatiefvoorstel om het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede aan te passen om een spreektijdenregeling te kunnen toepassen.

Simpel: de agendacommissie (dat wil zeggen de burgemeester de heer Verhulst) en de voorzitter van de raad (de heer Verhulst) bepalen de spreektijd van een raadslid. Ook  hier is mijn conclusie simpel! Wil je als partij een andere spreektijdenregeling dien dan een goed initiatiefvoorstel in. Dus beste SGP:  doe met het krakkemikkige voorstel niets. Gooi het gewoon in de papierversnipperaar.

Zou de SGP dat voorstel zelf bedacht hebben of heeft die partij nog ondersteuning gehad van de griffie van de gemeenteraad? Dat weet ik uiteraard niet. Maar om het in het voorstel te hebben over de “mogelijkheden” is een beetje opmerkelijk. Het zijn vooral de “onmogelijkheden” die de SGP in het initiatiefvoorstel heeft genoemd! Die partij heeft het ook in dat voorstel over “de maak van dit voorstel…” Wat is dat?

Nog een zin uit het voorstel: “Als een besluitvormende vergadering niet tijdig wordt afrond….”. Wat een rare zin!

Tot slot: de agendacommissie (burgemeester Verhulst) gaat het voorstel ongetwijfeld agenderen voor een volgende raadsvergadering. Dat is een mooi gebaar. Trouwens, wanneer wordt de samenstelling van de agendacommissie beter en democratischer geregeld in het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede? Dat kan allemaal tegelijk in 1 raadsvoorstel. Simple comme le bonjour!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *