HET SLORDIGE GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSBELEID

Iedere gemeente in Nederland moet elke vier jaar een beleidsnota gemeentelijk gezondheidsbeleid maken. Dus ook de gemeente Ede. Wat heeft de gemeente Ede daar aan gedaan voor het jaar 2020? Niets! Het maken van zoiets en het vaststellen door de gemeenteraad van Ede heeft jarenlang niet plaatsgevonden.

Dat kun je de gemeenteraad niet kwalijk nemen, want die gemeenteraad volgt bijna in alles louter het college. Dus als het college van burgemeester en wethouders niets doet, doet de raad ook niets.

Toen bedacht opeens het college dat er wel iets moest gebeuren: een vierjarig gemeentelijk plan voor de openbare gezondheid. Zo moeilijk is dat niet, gewoon een wettelijke verplichting!! Er kwam dus een beleidsnota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Let op: een vierjarig plan! Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Dat is vijf jaar, ja toch? Dat is gewoon een slordigheidje. Daar moet je niet moeilijk over doen. De gemeenteraad heeft dat plan in november 2020 vastgesteld. Ook ruim op tijd, hoewel? Moet zoiets niet gewoon op tijd worden behandeld? Dus in het najaar van 2019? Ach, niet belangrijk.

Komisch is het raadsbesluit dat hoort bij het plan. Dat besluit is af en toe veranderd. Geen raadslid heeft dat blijkbaar opgemerkt. In dat raadsbesluit komt het begrip “uitvoeringsagenda” voor. Zoiets moet, wettelijk gezien, worden vastgesteld door de gemeenteraad. Eerst zou die agenda in het eerste kwartaal van dit jaar worden gestuurd aan de raad. Vervolgens in het tweede kwartaal van dit jaar.

Bij de gemeente Ede heet het opeens geen uitvoeringsagenda maar een uitvoeringsplan. Heel Nederland heeft het over een agenda. Ede dus niet. Maar niet getreurd, in de lange termijn planning van de raad staat vermeld dat het plan op 11 november a.s. ter beoordeling zal aangeboden worden aan de raad. Niet ter besluitvorming, maar ter beoordeling. Daar staat bij dat deze datum de oorspronkelijke datum is. Dus mooi niet, de oorspronkelijke datum zou toch in het 1e kwartaal van 2021 zijn volgens het raadsbesluit. Maar de verregaande slordigheid wordt veel leuker. De datum van beoordeling door de raad is verschoven naar 25 november a.s. Dus, let op, de raad neemt geen besluit, maar mag iets beoordelen. De raad hobbelt gewoon mee. Je zou je kunnen afvragen waarom de beleidsnota begint op 1 januari 2020 en de uitvoeringsagenda op 25 november 2021. Zijn ze niet goed bij hun hoofd bij de gemeente? Twee jaar te laat!! Wat ook ontbreekt en wettelijk wel moet, is een advies over de nota van de GGD. Ach, wat geeft dat. Wie heeft in het college of in de gemeenteraad er professioneel verstand van gemeentelijk gezondheidsbeleid? Dat is toch niet nodig, zeg nou zelf!

Even tussendoor, ik heb net het boekje van de burgemeester gelezen. Hoe zou hij deze column in zijn boekje besproken hebben? Zou hij deze column als nepnieuws beoordelen? Of gaat hij iets leuks met deze column doen? Zoals dat gebeurde op 29 en 30 maart van dit jaar. Op die data belde een ambtenaar namens de burgemeester naar EdeDorp om ons mee te delen dat de burgemeester “not amused” was over een column van 27 maart jl. Zoiets is natuurlijk altijd opbeurend, fijn en bemoedigend om te horen! Een mooi gebaar! Zo weet je dat de burgemeester zeer begaan is met EdeDorp! Gelukkig had ik dat ook al begrepen uit zijn boekje. Of vergis ik mij?

Maar nu even terug en tegelijkertijd voorwaarts naar die uitvoeringsagenda, o sorry, voorwaarts naar het uitvoeringsplan van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Natuurlijk voorzien van het wettelijke vereiste advies van de GGD! Ik verheug mij ook hier weer op!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *