Het moet niet de Floriade worden!

In juni jl. was er een gemeenteraadsvergadering in Ede. Die vergadering heb ik bijgewoond. Ik had mij al dagenlang op zoiets verheugd! Eindelijk was het zover!! Je kon de gemeenteraadsleden eindelijk eens in het echt zien. Zelfs de burgemeester was er en ook de altijd zo enthousiaste wethouder Meijer. Dat is die wethouder die verantwoordelijk is voor het World Food Center Experience, oftewel het voedselattractiepark. Dat is net zoiets als dat park bij Almere: de Floriade.

Tijdens die raadsvergadering werd het voedselattractiepark door enkele raadsleden vergeleken met die Floriade. Waarom eigenlijk? Nou, die Floriade lijdt nogal veel verlies. tientallen miljoenen euro’s gaat de gemeente Almere extra lenen aan de Floriade BV. O ja, het Edese voedselattractiepark heeft daar ook een paviljoen staan voor 600.000 euro!! Kan dat paviljoen misschien gauw nog verplaatst worden naar het Edese stadsstrand? Of onderdeel worden van de Edese Heideweek? Trouwens, de gemeente Ede gaat ook nog 22 miljoen euro lenen aan het voedselattractiepark in Ede. Even weer naar die raadsvergadering. Uiterst grappig was het dat de partij ChristenUnie een andere partij bijna verbood om het World Foor Center Experience te vergelijken met de Floriade!! Bijna werd geroepen: “het moet geen Floriade worden”.

Ach, de Floriade is inmiddels van start gegaan. Zal het World Food Center Experience Ede (is dit nu de nieuwe naam voor het park in Ede?) ooit van start gaan?

Wel, het WFCE (is dit de officiele afkorting?) heeft in november 2021 een brief gekregen van de gemeente Ede. In die brief schrijft deze gemeente dat het WFCE 6 miljoen subsidie zal ontvangen. Het WFCE moet daarvoor iets terugdoen. Je krijgt niet zomaar 6 miljoen subsidie! Hoewel die 6 ton voor het paviljoen op de Floriade uit allerlei andere gemeentelijke en provinciale potjes komt!

Wat had het WFCE voor die 6 miljoen euro moeten doen? Per 1 april jl. moest er een definitief ontwerp zijn van het WFCE. Dat ontwerp is er nu nog steeds niet. Voor 1 april jl. moest een succesvolle aanbesteding van het gebouw plaatsvinden. Die aanbesteding is er nu nog steeds niet. Per 1 maart jl. had er een voortgangsrapportage moeten zijn van het bestuur van het WFCE. Die rapportage kwam 10 weken te laat!

Per 1 april jl. zou bijna 2 en een half miljoen euro subsidie overgemaakt worden door de gemeente Ede aan het WFCE. Dat heeft Ede niet gedaan omdat het WFCE de zaakjes niet voor elkaar had op dat moment.

Per 1 juli jl. zou Ede (volgens afspraak) bijna 3 miljoen euro subsidie overmaken naar het WFCE. Dat heeft Ede niet gedaan omdat (en ik val in herhaling) het WFCE de zaakjes op 1 juli jl. niet voor elkaar had.

De looptijd van de subsidiering door de gemeente Ede eindigt op 1 juli 2024. Dan moet het attractiepark in vol bedrijf zijn! Het schiet dus aardig op! Want de bouwkosten stijgen momenteel in Nederland uiterst snel. Daar kan geen lening van 22 miljoen van de gemeente Ede tegenop! Die lening staat natuurlijk los van die 6 miljoen euro subsidie van Ede. Al eerder voorspelde ik dat in september as. wethouder Meijer met een voorstel naar de raad komt om nog extra 8 miljoen euro te gaan lenen aan het WFCE. Ik voorspel nu dat dat raadsvoorstel naar de 9 miljoen euro gaat.

Maar daarvoor komt er eerst per 1 september a.s. een nieuwe voortgangsrapportage van het WFCE. Ook hier voorspel ik dat die rapportage later verstuurd wordt door het bestuur van het WFCE.

Mogelijk later dan het raadsvoorstel met die verhoging van de lening met 9 miljoen?

Mag nu langzamerhand hardop gezegd worden dat het WFCE (financieel gezien) een tweede Floriade wordt?

Vast wel. Ondertussen verheug ik mij op de (afgesproken) openbare voortgangsrapportage per 1 september a.s. van het bestuur van het World Food Center Experiencn te Ede. Ik blijf dromen!

Tot slot: er zijn een paar dingetjes die het bestuur van het WFCE nog moet regelen. Er schijnt een natuurvergunning te ontbreken. De Raad van State gaat over 3 maanden daarover een uitspraak doen. Nou, dat schiet lekker op. Het tweede smetje op het blazoen van het het WFCE: er is geen verplicht advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de bouw van de Experience aan de Mauritskazerne, een rijksmonument. Vanaf november vorig jaar heeft die rijksdienst niets meer gehoord van het bestuur van het WFCE. Zou trouwens wethouder Meijer de laatste tijd nog iets vernomen hebben van dat bestuur? Of gaat hij weer zeggen (zoals hij dat deed tijdens de vergadering van de gemeenteraad afgelopen juni) dat het WFCE een eigen verantwoordelijkhied heeft?

Echt ter afsluiting: die enorme stijging van de bouwkosten! Dat is toch een prachtig legitiem argument om dat attractiepark in z’n geheel af te blazen? Doe dat maar wethouder voordat u weer moet zeggen dat de voortgangsrapportage van het WFCE per 1 september a.s. niet uw verantwoordelijkheid is maar die van het bestuur van dat park. Dat kunt u!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.