HET CDA IN EDE: EEN PARTIJ IN DE MARGE

Aanstaande maandagavond is er een openbaar verkiezingsdebat in het gemeentehuis in Ede. De aanvang is om 21.30 uur. Het belooft wel een interessante bijeenkomst te worden.

Want er ligt al een duidelijk advies voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. De volgende partijen zouden volgens dat advies een college moeten gaan vormen: De SGP, de CU, D66, het CDA en GemeenteBelangen.

Dat advies gaat volledig voorbij aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl.

Of zoals de fractievoorzitter van D66 heeft geformuleerd in EdeStad: ”Met een uitslag waarin links-progressief netto  gewonnen heeft en het confessionele deel een kleine minderheid is geworden, past geen ruk naar rechts of confessioneel overwicht in het college”.

Er bleek, volgens die fractievoorzitter, alleen een gesprek mogelijk over de variant SGP-CU-CDA-GB-D66. Dat is, vriendelijk gezegd, opmerkelijk. Zou het CDA, als ouderwetse machtspartij, een dwingende rol daarin gespeeld hebben? Die partij heeft waarschijnlijk bij het tot stand komen van het advies vele telefoontjes gepleegd. Ik heb daarover geen enkele twijfel. Natuurlijk heeft die op macht beluste partij dat gedaan. Het is toch vanzelfsprekend dat het CDA in Ede wethouders levert!! Nou mooi niet.

Een korte terugblik! In de afgelopen tientallen jaren heeft het CDA van harte meegewerkt aan allerlei bezuinigingen, vooral op cultureel gebied. Bijvoorbeeld het opheffen van de gemeentelijke muziekschool (eind jaren 90 van de vorige eeuw nog wekelijks 2300 leerlingen). Bijvoorbeeld het neersabelen van het creatief centrum KREK. Gewoon in de prullenbak. Dat was geen kaasschaafmethode die het CDA hanteerde. Neen, het CDA gedroeg zich als een grote shovelmachine.

Maar tegenwoordig is het CDA een partij met “gedoe”. Dat is in Ede vertaald in een enorme dreun, van 6 naar 4 raadszetels. Toch wil die partij weer een wethouder leveren. Welk een verwaandheid. Het CDA zou best wel eens nederigheid en bescheidenheid kunnen tonen.

Weet u nog, geachte lezer, dat jaren geleden een CDA’er zei: We rule this country”?

A.s. maandagavond dus een openbaar debat. De gemeente Ede heeft keurig de standpunten van alle fracties op de gemeentelijke website gezet ter voorbereiding van die avond. Alle complimenten daarvoor! Zal dat de opmaat zijn van de nieuwe bestuurscultuur in Ede?

Wie weet! Dus in ieder geval zonder het CDA. Die partij heeft tenslotte verloren, meer dan 30%.

Zal dan eindelijk door het CDA haar lijfspreuk van stal gehaald worden?

Nou, vooruit dan maar, daar komt ie nog een keer: “laten wij het er maar niet meer over hebben”. Het CDA zou a.s. maandagavond met een korte verklaring kunnen komen. Iets in de trant van: “wij hebben verloren en hoewel wij een echte een echte bestuurderspartij zijn, zal onze fractie de komende vier jaar in de luwte een bescheiden passende rol in de Edese gemeenteraad gaan spelen en zal derhalve nu geen wethouder gaan leveren”. 

Dan zal er vervolgens toch iets moeten gebeuren. In het college zal de niet-christelijke meerderheid van de raad naar voren dienen te komen. Het CDA doet niet meer mee, dat is duidelijk. Maar welke partijen dan wel?

Bijvoorbeeld de volgende combinatie: SGP, CU, VVD, D66 en GroenLinks. Uiteraard kan er geruild worden. De VVD kan ingeruild worden voor de PvdA, of GroenLinks eruit en de PvdA erin.

Simpel eigenlijk. Dat die informateur daar niet aan gedacht heeft. Zou hij te vroeg gekwebbeld hebben met partijen over wie wethouder moest worden? Eerst namen van wethouders en dan pas de inhoud? Wat naïef!

Maar in de politiek weet je het nooit. Het CDA zal in dit weekend diverse telefoontjes gaan plegen om toch nog een wethouder te kunnen leveren in Ede. Ook die partij GemeenteBelangen wil uiteraard een wethouder leveren. Wat zal er gebeld worden tussen het CDA en GemeenteBelangen!

Dat heeft m.i. geen enkele zin. Want wat zei die fractievoorzitter van D66 ook al weer in EdeStad?

Nog een keer dan: ”Met een uitslag waarin links-progressief netto  gewonnen heeft en het confessionele deel een kleine minderheid is geworden, past geen ruk naar rechts of confessioneel overwicht in het college”.

Dus het CDA én GemeenteBelangen in de oppositiebanken. Mogelijk zal dat de uitkomst zijn van de openbare bijeenkomst a.s. maandagavond. Misschien kan er zelfs een formateur benoemd worden. Een formateur uit de SGP-kringen. Dat lijkt mij wel iets! Die partij is tenslotte de grootste partij in Ede.

Bij voorbaat wens ik dan ook de SGP-formateur alle sterkte en wijsheid toe!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.