GEDOGEN EN TEGELIJKERTIJD HANDHAVEN; DAT IS BEST WEL LASTIG!

De horeca is dicht. Maar op 15 januari jl. ging de horeca in Ede uit protest wel open (bron EdeStad). De burgemeester de heer R. Verhulst had daar geen moeite mee. Integendeel, hij schreef namens de gemeente Ede een brief op vrijdag 14 januari jl. aan die ondernemers. Hij deelt mee dat “hij liever zou zien dat ze niet deelnemen, maar dat initiatieven die tot 17.00 uur buiten plaatsvinden en niet buitensporig zijn, gedoogd worden” (bron: EdeStad). Dus de horeca ging in Ede open op zaterdag 15 januari jl.

Afgelopen woensdag waren in het gehele land acties van musea en theaters. In het Concertgebouw te Amsterdam waren in de grote zaal kappers bezig en het Concertgebouworkest speelde ook aldaar, op het podium. Je kunt natuurlijk ook gewoon thuis een cd opzetten zoals een tijdje geleden een minister meedeelde aan het volk. Maar dit gelukkig terzijde.

In de gemeente Ede wenste het Rijksmuseum Kröller-Müller ook mee te doen doen aan die actie. Het lag in bedoeling om gratis toegankelijke yogasessies te organiseren in de grootste zaal van het museum. De gemeente Ede wilde in eerste instantie die actie wel gedogen en niet handhaven. Maar even later kwam de gemeente Ede daar op terug. Waarom dat zwalkende beleid?

Wat een verschil in standpunt! De horeca in Ede mocht wel open zijn. De burgemeester gedoogde dat. Maar het museum mocht niet open. Dat mocht weer niet van die burgemeester. Er werd zelfs gehandhaafd. Het museum kreeg een echt serieuze officiële waarschuwing van de gemeente Ede. Bijzonder opmerkelijk is dat. Het verschil in benadering van de burgemeester naar de horeca en het betreffende museum! Waarom deed hij zoiets? Heeft de burgemeester een hekel aan yoga of cultuur? Houdt hij meer van de horeca? Heeft hij een cd’tje gekregen van die bovengenoemde minister?

Gelukkig stuurden afgelopen woensdag tientallen burgemeesters van grote gemeenten, waaronder de Gelderse gemeenten Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn, een gezamenlijke brief naar het kabinet.

Volgens die ruim 30 burgemeesters dient het coronabeleid fundamenteel te worden herzien. De huidige ad-hoc maatregelen van het kabinet zijn volgens de briefschrijvers niet meer houdbaar.

Wat een verschil met die ad-hoc maatregelen van de Edese burgemeester: van hem mag de horeca open, maar een museum nag niet open! Zou dat de reden zijn dat deze burgemeester de brief niet heeft ondertekend? Alle andere burgemeesters  van de grote gemeenten in Gelderland deden dat wel!!   

Dan de lokale politicus Stephan Nijenhuis van D66, die het volgende bericht twittert: ”Bizar dat de gemeente Ede nu opeens wil gaan handhaven bij een yogales in het museum terwijl de horeca die zaterdag een hele middag open ging; dat werd gezien als een demonstratie; ik baal net zo goed van alle maatregelen, maar deze willekeur helpt niemand”.

De lokale VVD-politicus Bart Omlo, met een reactie op twitter: “Eens met je opmerking dat dit lijkt op meten met twee maten; laten we de burgemeester er maar naar vragen bij de corona update in de gemeenteraad op 27 januari”.

Nou, dat wordt me wat a.s. donderdag bij die gemeenteraadsvergadering. Zouden die lokale politici de burgemeester aan de tand gaan voelen over zijn zwalkende beleid? Gaat de burgemeester uitleggen waarom hij die burgemeestersbrief niet heeft ondertekend?

Wellicht dat ook even tussendoor gevraagd kan worden aan de burgemeester waarom een virtueel museum ARTBASE in Ede (kosten 7,4 miljoen euro gemeenschapsgeld) een mevrouw (Hélène Kröller-Müller) gaat adoreren die openlijk nazisympathieën had en die zelfs Adolf Hitler persoonlijk de hand heeft geschud! Maar ook dit natuurlijk terzijde. Het antwoord van de burgemeester zou heel simpel kunnen zijn: ‘Geachte gemeenteraadsleden, u heeft tenslotte zelf besloten om met dat virtuele museum te starten.’

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *