Uitpuilende Viezigheid Rond Gemeentelijk Adoptiebeleid

Aan de Galvanistraat staat een blikvanger. Een blauwe. Gemeente Ede staat er boven. Ik loop er op werkdagen twee keer langs. Alleen kun je er vanaf het fietspad nooit een blikje bij in gooien. Dit om de doodeenvoudige reden dat die er gewoonweg niet meer in past. Het geheel is voornamelijk gevuld met allerlei dingen die in de afvalcontainers thuis afgevoerd behoren te worden. Wie deze blikvanger steeds weer vult met allerlei zaken, behalve waarvoor het bedoeld is, weet ik dan ook niet.

Ik heb wel zo’n vermoeden. Op het industrieterrein Frankeneng bivakkeren veelvuldig buitenlandse chauffeurs dagenlang in en rond hun truck, in afwachting geladen of gelost te kunnen worden. Dat levert natuurlijk afval op en dat wil je eigenlijk niet meenemen in die lange rit naar huis. Net voordat je het industrieterrein verlaat en de weg op gaat is daar opeens een uitgelezen dumpmogelijkheid. Snel even stoppen en uitstappen met de gedachte ‘daar ben ik dan maar mooi weer van af!”

Een andere mogelijkheid ligt meer in de autochtone hoek. Sinds de gemeente Ede in al haar wijsheid heeft besloten dat wij voor het restafval moeten betalen is er een geheel nieuwe tak van ‘sport’ ontstaan, namelijk besparen op de afvalstoffenheffing. En daarin zijn we als Nederlands volkje natuurlijk zeer creatief. Op naar het werk met zakje afval achter op de fiets en met slechts een stop van enkele seconden scoor je dan ook weer volop in het kader van ‘alle beetjes helpen niet waar!’

Nu is mij ter ore gekomen dat de gemeente Ede helemaal niet meer verantwoordelijk is voor het legen van deze blikvanger. Deze is namelijk afgestaan ter adoptie aan een particulier. Zoals soms ouders hun kindje afstaan om financiële redenen, zo zoekt ook gemeente Ede blijkbaar naar middelen om haar eigen ‘lokale armoede’ te bestrijden. En ik snap intussen wel heel goed dat de liefde in het nieuwe ‘pleeggezin’ om hun blikvangertje regelmatig te verschonen aardig aan het bekoelen is.

Want na elke keer legen zit de metalen korf binnen de kortste keren weer propvol met zaken die er helemaal niet in horen. Om dus deze oneigenlijke afvalstroom in te dammen is de oplossing nu blijkbaar de blikvanger gewoon vol te laten zitten. Nu ontferm ik mij bijna dagelijks over het afval dat door uitpuiling verstoten wordt en op de grond ligt. Liefdevol gaat het dan in een meegebracht zakje. Zo blijft het geheel nog enigszins toonbaar hoewel het natuurlijk een zeer droevige vertoning blijft.

De ironie wil dat ik langs deze blikvanger dagelijks de autootjes van de ACV zie rijden belast met het legen van afvalbakken. Maar deze moet men links laten liggen. Hoe absurd is dit allemaal gemeente Ede? Laat het totale afvalgebeuren maar gewoonweg weer een kerntaak van de lokale overheid zijn. Snel dus alle onzalige ‘prullen-bak-adoptie-plannen’ spoedig in deze blikvanger laten verdwijnen en daarna snel legen. En nu niet gemakshalve kiezen om het ding dan daar maar weg te halen hè!

Link EdeStad: Edese afvalbakken adopteren of anders gaan ze weg

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.