GAAT HET VOEDSELPRETPARK NAAR DE RECHTER?

Dat heeft alles te maken met de motie die Provinciale Staten van Gelderland op 20 december 2023 heeft aangenomen. In die motie staat dat de provinciale bijdrage aan het World Food Center Experience stop gezet moet worden. Dat is dus een democratisch genomen besluit. In feite betekent die motie het einde van het voedselpretpark! Dus daar ging het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) van die provincie over vergaderen op dinsdag 27 februari 2024. Gedeputeerde Staten heeft daarover dezelfde dag nog een brief geschreven aan Provinciale Staten. Dat is een bijzonder epistel!!

Daarin staat bijvoorbeeld dat de Stichting World Food Center Experience een brief heeft geschreven aan de provincie Gelderland. Dat voedselpretpark heeft daarin aangekondigd zich niet neer te leggen bij een besluit van Gedeputeerde Staten om uitvoering te geven aan de aangenomen motie van 20 december 2023. Uiteindelijk zal het pretpark, naar ik aanneem, een brief ontvangen van de provincie over stopzetting van de subsidie (iets van 17 miljoen euro!) waarin ook zal staan dat het pretpark bezwaar kan maken tegen het besluit. Ongetwijfeld zijn er dan nog verdere juridische stappen mogelijk, bijvoorbeeld een stap naar de rechter! En wat schetst mijn verbazing? Nou, het blijkt dat het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland reeds op 27 februari jl. iets zeer opmerkelijks heeft geschreven aan Provinciale Staten van Gelderland! Citaat: “De WFCE is een beoogd regiodeal project waarvoor de provinciale subsidie nu vervalt”.

Dus heeft de provincie Gelderland al een besluit genomen: geen subsidie meer voor het voedselpretpark te Ede. Wat gaat nu de gemeente Ede doen? Hebben de gemeenteraadsleden misschien een kopie ontvangen van de brief van het pretpark?    

Maar ja, zoiets zal wel weer geheim worden gehouden. Ede wacht simpel op verdere stappen van de provincie Gelderland en doet dus niets.

Maar toch, het kapitaal van het voedselpretpark bestaat uit subsidies. Dus gemeenschapsgeld. Gaat het voedselpretpark procederen met gemeenschapsgeld? Dus een stap naar de rechter om een proces te voeren tegen de overheid? Met geld van diezelfde overheid? Worden er bij het pretpark nog steeds maandelijks salarissen uitgekeerd met geld van de overheid? En gaan die personen procederen? Zijn daar de gemeentelijke, provinciale en rijkssubsidies voor bedoeld?

Nee, natuurlijk niet. Het pretpark moet eerst maar even een paar simpele zaken op orde brengen. Het jaarverslag 2022 ontbreekt. Het jaarverslag 2023 ontbreekt ook. Hef de stichting van het pretpark op in plaats van gemeenschapsgeld gebruiken om advocaten te betalen voor een zinloze rechtsgang!!

Dus pretpark: hou de eer aan uzelf! Gewoon even naar de notaris om de stichting op te heffen. Simple comme le bonjour!!

2 thoughts on “GAAT HET VOEDSELPRETPARK NAAR DE RECHTER?

  1. En dat opheffen van die stichting hoeft m.i. niet via een notaris (annex bijbehorende factuur).
    Dat kan het bestuur, als de statuten goed zijn opgesteld, regelen door aan de Kamer van Koophandel te melden dat de stichting is of zal worden opgeheven. Da’s logisch, je mag van een goed bestuur verwachten dat ze geen
    failliete boedel in stand houden. Want dat zou ze, als er echt een faillissement wordt uitgesproken, nog duur
    te staan kunnen komen. Een curator zou ze dan aansprakelijk kunnen stellen.
    De inschrijving n het stichtingenregister zal dan ook na zo’n melding worden doorgehaald, en daarmee zal de WCE echt geschiedenis zijn geworden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *