Medewerker Warmtebedrijf schrijft namens college memo’s aan gemeenteraad

Wat is er aan de hand? Vier jaar geleden vroeg ik de wethouder om conform het Activiteitenbesluit Maatwerkvoorschriften te maken voor Warmtebedrijf.

Warmtebedrijf had drie biomassacentrales en in die centrales stonden meerdere ketels die per ketel bijna 5 Megawatt energie konden opwekken. Maar bijna is nog niet helemaal. En dat zou wel eens een reden kunnen hebben. Een ketel die meer stookt dan 5 Megawatt moest zich aan hogere uitstootnormen houden dan een ketel minder dan 5 Mw.

Met zoveel aansluitingen op het warmtenet en dus meer behoefte dan 5 Mw kun je dat slim oplossen. In plaats van één ketel te plaatsen van 10 Mw, waardoor je onder hogere uitstootnormen valt, kun je ook twee ketels plaatsen van 4,9 Mw. De opbrengst is hetzelfde maar je hoeft je als warmtebedrijf je niet te houden aan die strenge normen voor de uitstoot van fijnstof, dioxiden en andere troep.

Maar het maakt omwonenden niets uit of al die fijnstof uit één of twee schoorstenen komt. Stofhappen doen ze toch wel.

Ik vroeg het college om die twee ketels bij elkaar op te tellen om zodoende die uitstoot te laten vallen onder de strenge uitstootnormen. Dat deden ze niet omdat ik geen belanghebbende was. De afstand tot mijn huis en de biomassacentrale was meer dan 1000 meter. Alle fijnstof valt volgens het college precies neer binnen die 1000 meter, dus mijn verzoek werd niet in behandeling genomen.

Mijn stukkie werd doorgeplaatst in EdeStad en dan is het toch even schrikken. Het college reageerde met een uitgebreid memo aan de gemeenteraad. En zowaar werd er op mijn verzoek, en misschien wel op het verzoek van meerdere Edenaren, gereageerd: “Wij zien geen grond om gebruik te maken van de bevoegdheid om via een maatwerkvoorschrift te bepalen dat de gemeente uitgaat van 1 schoorsteen. De achtergrond van deze bevoegdheid is het tegengaan van het ongewenst uitrusten van centrales met meerdere kleinere ketels om op die manier onder de strengere emissie-eisen uit te komen. Dat is hier niet aan de orde.” Tja, dat zou ik ook zeggen.

Ik dacht toen dat er een onafhankelijke en neutrale ambtenaar met veel kennis van zaken een memo namens het college aan de gemeenteraad had geschreven. Tot gisteravond. Iemand vroeg mij of ik gezien had wie één van de auteurs van dat artikel was. Ik wist dat niet. Nooit naar gekeken want ik wist niet hoe dat moet. Maar open je het document in Google en klik je rechts bovenin op de drie puntjes dan zie je ineens een menu met documenteigenschappen. Klik je daarop dan zie je ineens de schrijvers van het document.

En ik herkende die naam. Van mijn rechtszaak over mijn Woo-verzoek. Van mijn zitting van de bezwaarschriftencommissie. Van mijn Woo-verzoek bij de provincie waar ik constant zijn naam tegenkwam.

Er heeft dus een medewerker van het Warmtebedrijf een memo namens het college geschreven aan de gemeenteraad. Ja, er staat ook nog een ander naam bij. Een ambtenaar misschien? Maar hoe totaal absurd is het dat een medewerker van Warmtebedrijf (mee)schrijft aan een memo van het college aan de gemeenteraad?

Wat is het volgende? De directeur van Riedel die namens het college schrijft over grondwatergebruik? De CEO van Teka Holding die namens het college memo’s stuurt aan de gemeenteraad over het WFC?

De belangenverstrengeling tussen het Edese college en het Warmtebedrijf overschrijdt de grenzen van het fatsoen nu medewerkers van Warmtebedrijf meeschrijven aan memo’s van het college aan de gemeenteraad.

En mijn vraag? Die werd dus afgewezen. Op advies van…het ‘college’.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *