GAAT DE GEMEENTERAAD POLITIE-AFZETLINTEN GEBRUIKEN?

Is dat echt waar? Het zou zo maar kunnen. Eerst maar even een kleine bescheiden terugblik. Een paar dagen geleden las ik het verslag van de presidiumvergadering van 16 maart 2024. Het duurde even voordat ik een beetje begreep wat er stond.

O ja, het presidium is een vergaderclubje van de gemeenteraad waarin de bugemeester zit (hij is natuurlijk de voorzitter) en de fractievoorzitters van de gemeenteraad. In het reglement van orde van de gemeenteraad staat in artikel 4 dat het presidium beslissingen van de gemeenteraad voorbereidt. Dus, met andere woorden, het presidium heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid!! Simpel.

Dan weer het verslag van de vergadering van 16 maart j.l., agendapunt 10. Daar staat (citaat): “Het Presidium bespreekt de memo over de toegang tot de foyer tijdens PDE’s.” Voor de duidelijkheid: de foyer is de openbare toegankelijke ruimte naast de raadszaal op de derde verdieping en een PDE is een gemeenteraadsvergadering. Wie de afzender van het memo is weet niemand, Wij, eenvoudige inwoners van Ede, hoeven dat ook helemaal niet te weten. Zo’n memo is een strategisch belangrijk beleidsstuk dat vooral geheim gehouden moet worden. Tenslotte heeft de gemeente Ede wel iets te betekenen in het kader van geheimhouding.

Dus over het memo kletste het presidium er gezellig op los. Er komt nu een voorstel van de griffie om de gehele derde verdieping, dus ook die foyer, tijdens de raadsvergaderingen, en met name bij schorsingen, alleen toegankelijk te maken voor raadsleden. Verder mag dus daar niemand komen. Geen publiek!! Dat voorstel wordt in de volgende presidiumbergadering besproken. En dat voorstel zal (citaat) “ter besluitvorming aan de leden (van het presidium) worden voorgelegd”.

Maar het presidium kan, volgens het reglement van orde, geen besluiten nemen. Zoiets doet toch altijd de gemeenteraad? Of, en dat kan natuurlijk, wil het presidium gaan lijken op een politbureau? U weet wel, het echte ware machtsorgaan in de Sovjet-Unie. Nogmaals, en voor alle duidelijkhied, het presidium in Ede heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid. Tja, wat kan dat de gemeenteraad schelen! Er wordt dus waarschijnlijk besloten om openbare ruimten in het gemeentehuis tijdens raadsvergaderingen dicht te gooien.

Wel nog een kleinigheid! Hoe wordt er gehandhaafd? Gaat de burgemeester tijdens de schorsingen van de raad, rondlopen met zo’n stopbord, dat ook conducteurs gebruiken bij de spoorwegen? Krijgen raadsleden extra bevoegdheden om geïnteresseerde inwoners weg te sturen?

Ik heb nog wel een hele mooie simpele oplossing! Een tijdje geleden heben mijn vrouw en ik een route uitgezet op ons terrein in Italië voor een mountainbikeparcours voor onze kleinkinderen. We gebruikten daarvoor officiële politie-afzetlinten. We hebben daar nog een klein voorraadje van. Die stellen wij gratis ter beschikking! Die afzetlinten kan de gemeenteraad ook gebruiken. Zet daarmee de gehele openbare derde verdieping, inclusief de foyer, af. Dan hoeft de burgemeester ook niet zo raar te doen met zo’n stopbord. Wel graag na de zomervakantie. Dan nemen we die afzetlinten graag vanuit Italië mee naar de gemeenteraad van Ede! We willen dan wel samen met de burgemeester op de foto tijdens een raadsvergadering! Dat zou geweldig zijn!

We horen het graag!!   

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *