ER IS GELEKT!

Wat hing er aan de keukendeur in een plastic zak? Juist ja, een “proeve van een coalitie-akkoord”

 tussen de SGP, de CU, het CDA, GemeenteBelangen en de PvdA in Ede. Weliswaar in simpele  oneliners. maar toch richtinggevend.

Zo’n gelekt concept-akkoord heeft natuurlijk een aantal hoofdstukken.  Hieronder komt een aantal hoofdstukken naar voren. Wees gerust, ik citeer uit een gelekte versie. Die versie is natuurlijk incompleet!

Het hoofdstuk “bestuur en organisatie”

 • te grote zware zwarte wethouders-brillen zullen zo min mogelijk door het college van burgemeester en wethouders gedragen worden;
 • de oppositiepartijen wordt in de komende vier jaar afgeraden om naar gemeenteraadsvergaderingen te komen;
 • vanuit gemeentewege worden t.b.v. raadsvergaderingen telkenmale gratis stropdassen verstrekt;
 • het college schrijft jaarlijks, o.l.v. de burgemeester, het nationale boekenweekgeschenk;
 • in het reglement van orde van de gemeenteraad zal worden opgenomen dat aan het begin, tijdens en aan het einde van een raadsvergadering, het ambtsgebed zal worden uitgesproken, waarbij de oppositiepartijen nadrukkellijk verzocht zal gaan worden zich alsdan buiten de raadszaal te vertoeven;
 • de gemeentelijke website is op zondag gesloten;
 • de 2 wethouders van de niet-christelijke coalitiepartijen krijgen gezamenlijk de beschikking over 1 werkkamer in het gemeentehuis;
 • per lid van het college zal permanent een eigen dienstauto ter beschikking komen; de dienstdoende chauffeurs kunnen zonodig ingezet worden bij hovenierswerkzaamheden ten huize van deze politieke ambtsdragers;
 • bij een wethouderschap langer dan 8 jaar wordt geadviseerd rechtsvoor op de betreffende dienstauto een wimpel te voeren, zonodig voorzien van het familiewapen;

Het hoofdstuk “Cultuur en recreatie“

 • de kermissen in de buitendorpen, met name in Lunteren, zullen des zondags doorgang vinden;

             –   het stadsstrand naast het gemeentehuis zal een naaktgedeelte bevatten

                  met aantekening dat dit gedeelte op zondag niet toegankelijk is;

             –   Cultura blijft op zondag dicht;

             –   een gemeentelijke toets bij professionele cabaret- en balletvoorstellingen zal worden

                  ingevoerd, waarbij gemeentelijke kledingvoorschriften aan de orde zijn;

            –    het openlucht theater blijft des zondags gesloten;

            –   het ritmisch bewegen op muziek zal in de openbare ruimte wordt afgeschaft;

            –   het kunstwerk naast De Reehorst zal voorzien worden van kleding;

             –   in de openluchtbaden worden ook voor jongens badmutsen verplicht;

            –   processies behoren tot het lokaaal religieus erfgoed en zullen worden gesubsidieerd;

Hoofstuk “verkeer en vervoer”

             –  op zondag gaan alle verkeerslichten uit;

             –  op alle buitenwegen blijft de maximumsnelheid van 80 kilometer gehandhaafd;

 • in de bebouwde kom wordt de minimumsnelheid van 50 kilometer gehandhaafd;
 • onveilige fietsroutes dienen door fietsers vermeden te worden; hiertoe zullen verbodsborden worden geïinstalleerd;

Hoofdstuk “sport”

 • sport op zondag dient vermeden te worden;
 • wielerkampioenschappen worden louter op zaterdag verreden;
 • bij aanmelding van leden van sportverenigingen zal de gemeentelijke subsidie worden verhoogd indien een individuele inkomenstoets wordt gehanteerd en gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke ballotage-commissie;

Hoofdstuk “onderwijs”

      –    het rechtshandig leren schrijven op de basisscholen zal worden gestimuleerd;                              

 • bijzondere basisscholen, d.w.z. scholen op religieuze grondslag, hebben ten alle tijde, voorrang bij nieuwbouw;

Hoofdstuk ”wonen”

 • bouw van sociale huurwoningen dient enigszins en altijd met mate gestimuleerd te worden;
 • tussen Wageningen, Bennekom, Ede en Lunteren zal hoogbouw worden toegepast;

Beste lezer, er is slechts geciteerd uit een gelekt, waarschijnlijk fictief, exemplaar van het komende coalitie-akkoord. Wellicht dat vooral de 5 beoogde coalitiepatrtijen hun voordeel ermee kunnen doen!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *